Afdrukken

Steun onze missie en word donateur!

Er zijn verschillende manieren om Sea Shepherd te steunen met een financiële bijdrage:

 

 

Donatie op onze bankrekening

Sea Shepherd is volledig afhankelijk van giften van donateurs. Met uw bijdrage kunnen we onze schepen onderhouden en van brandstof voorzien zodat ze op elk moment inzetbaar zijn om ondermeer bedreigde walvissen, dolfijnen en zeehonden te beschermen.

Bank: Triodos Bank: 19 85 30 838
SWIFT: TRIONL2U
IBAN: NL47TRIO0198530838

Mogen we u vragen om duidelijk uw naam en uw volledig adres te vermelden?
Ook vragen wij u om uw e-mailadres te vermelden om u een bevestiging te kunnen sturen van de donatie.
Hartelijk dank!

Wij waarderen uw financiële bijdrage aan het werk van Sea Shepherd enorm, echter zijn wij momenteel om technische redenen niet in staat u een bevestiging van uw donatie te sturen via e-mail. Als organisatie willen wij zoveel mogelijk geld van donateurs besteden aan onze campagnes. Dit is ook, naast het milieuaspect, de reden dat wij GEEN ontvangstbevestigingen per post sturen. Indien u toch een bevestiging van uw donatie per post wilt ontvangen, kunt u dit kenbaar maken via info@seashepherd.nl.

 

Doneer via een machtiging

Met dit formulier kunt u Sea Shepherd machtigen om periodiek – bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal - een bepaald bedrag af te schrijven van uw rekening. U kunt de door u afgegeven machtiging op elk moment stopzetten.

FORMULIER MACHTIGINGFORMULIER MACHTIGING

U kunt uiteraard ook zelf uw bank de opdracht geven om op regelmatige tijdstippen een bepaald bedrag over te schrijven ten gunste van Sea Shepherd.

 

Schenken met belastingvoordeel

Er zijn 2 mogelijkheden om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel bij schenken:

Gewone giften (beperkt aftrekbaar)
Gewone giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:

 • De gift is gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
 • Indien u met schriftelijke stukken kunt aantonen dat u de gift daadwerkelijk hebt verricht, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften of kwitanties, mag u de giften aftrekken als 'gewone gift';
 • De gift is hoger dan een bepaald bedrag, de drempel. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken tot een bepaald maximum;
 • Er staat geen tegenprestatie tegenover de gift.
 • Ga voor meer informatie naar: http://www.belastingdienst.nl/giften/

Periodieke giften
De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek:

 • De schenking dient te worden gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
 • U moet de schenking vastleggen bij de notaris.
 • U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden.
 • U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen.
 • Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking.
 • Bij uw aangifte inkomstenbelasting dient u de betaling van een termijn op te geven als 'periodieke gift'
 • Ga voor meer informatie naar: http://www.belastingdienst.nl/giften/

Het vastleggen van een periodieke schenking kan bij uw notaris, waarbij u de kosten voor het opstellen en passeren van de akte bij de notaris voor eigen rekening neemt. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw notaris.

Het laten vastleggen van een periodieke schenking kan ook via Schenkservice.
Let er bij deze optie wel op dat Sea Shepherd 150 euro betaalt aan Schenkservice voor het opmaken en passeren van de akte bij de notaris.

 • Ga naar www.schenkservice.nl
 • Zoek een goed doel: In dit geval “ Sea Shepherd”
 • Klik op” Schenk alleen aan deze instelling” of indien u meerdere goede doelen wilt vastleggen in de akte op: “schenk aan deze en andere instellingen”
 • Vul het formulier in.
 • U ontvangt de akte via e-mail.
 • U ondertekent de akte en stuurt deze, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs, op naar Schenkservice. Vervolgens wordt de akte gepasseerd bij de notaris.
 • Sea Shepherd betaalt eenmalig 150 euro aan Schenkservice (Indien u besluit meerdere goede doelen op te nemen in de akte, worden de kosten gedeeld)
 • Kijk op  www.schenkservice.nl voor meer informatie.

 

Nalatenschap en/of legaat

Nadenken over een testament, en dus over een periode dat u er niet meer bent, is geen makkelijk onderwerp. Maar het is een geruststellend idee om te weten dat alles van tevoren goed geregeld is en dat u heeft nagedacht over de verdeling van uw vermogen.

Als u wilt dat na uw overlijden uw bezittingen volgens uw eigen wensen worden verdeeld, moet u dit in een testament regelen. Met een testament bepaalt u tijdens uw leven wat u na uw dood aan wie nalaat. Bijvoorbeeld aan uw partner, kinderen of naaste familie. Ook een Goed Doel kunt u in uw testament opnemen. Als u geen kinderen of familie heeft, is het extra belangrijk om een testament op te maken. Anders vervallen uw bezittingen aan de staat.

U kunt een Goed Doel als erfgenaam kiezen. U bepaalt zelf welk deel van uw erfenis naar het Goede Doel gaat: alles of een deel. Formeel benoemt u een Goed Doel als rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam of mede-erfgenaam. Een erfgenaam, dus ook een Goed Doel, heeft het recht om een nalatenschap te weigeren. In de praktijk zal een Goed Doel om risico's te vermijden de nalatenschap onder voorbehoud aanvaarden tot duidelijk is dat deze positief is.

U kunt dus een goed doel dus als erfgenaam benoemen in uw testament maar u kunt er ook voor kiezen om een bepaald deel van uw nalatenschap te schenken aan een Goed Doel. Dat kan een geldbedrag zijn, maar ook een bepaald goed zoals een schilderij. Dit heet een legaat. Het Goede Doel is dan in wettelijke termen benoemd als legataris in uw testament. De legataris, dus bijvoorbeeld het Goede Doel van uw keuze, is bij deze manier van schenken niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Met een legaat bepaalt u dus via uw testament dat u een bepaald bedrag in geld, een goed, zoals een huis of een stuk grond, een effectenportefeuille of een waardevol schilderij wilt nalaten aan een door u zelf uitgekozen (benoemde) persoon of instelling. Een legaat kunt u gebruiken als u iets wilt nalaten aan personen die niet uw directe erfgenamen zijn.

Neem contact op met uw notaris voor het opstellen of wijzigen van uw testament.

Bovenstaande tekst is afkomstig van de website www.nalaten.nl. Hier vindt u meer informatie over nalatenschappen en legaten.

 

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Sea Shepherd is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor is het mogelijk gebruik te maken van bepaalde belastingvoordelen bij: erven, schenken, giften.

Meer informatie over ANBI is te vinden op de website van de belastingdienst; www.belastingdienst.nl/giften.

Sea Shepherd als ANBI is te verifiëren op de website van de belastingdienst door gebruik te maken van het programma ANBI opzoeken en ‘Sea Shepherd’ in te typen.

ANBI_logo_onze_versie_2


 

Sea Shepherd Nederland
Postbus 58055 -- 1040 HB Amsterdam
Info@seashepherd.nl -- Tel. Nr. +31 06 1259 3445
Kvk – nr. : 41158702

All contents copyright ©2012 Sea Shepherd Conservation Society
Hosting and other web services donated by EStreet
Sea Shepherd Belgium vzw
Postbus 65 - 1840 Londerzeel België
Info@seashepherd.be

Home     |      Privacy     |     Copyricht     |     Contact