Sea Shepherd sluit Operation Driftnet af.

6 april 2016

Sea Shepherd sluit Operation Driftnet af

Lot illegale drijfnetvissers ligt nu in handen van China

Captain Siddharth Chakravarty with the illegal driftnets confiscated by Sea Shepherd during Operation Driftnet. Photo: Eliza MuirheadCaptain Siddharth Chakravarty with the illegal driftnets confiscated by Sea Shepherd during Operation Driftnet.

De zes illegale vissersschepen van de Fu Yuan Yu vloot zijn nu in China en het onderzoek naar hun illegale praktijken ligt in handen van de Chinese autoriteiten. Gedurende de afgelopen drie maanden heeft Sea Shepherd de autoriteiten voorzien van onbetwistbaar bewijs dat deze vloot betrokken is bij illegale visserij, waarbij zij elf verschillende internationale regels en de Chinese wet hebben overtreden.

Sea Shepherd heeft aangeboden om in deze zaak het bewijsmateriaal te overhandigen. Het gaat om vier kilometer drijfnetten, markeringsbakens, vastgelegde waarnemingen, ooggetuigenverslagen, foto’s en blogberichten. Dit aanbod is afgewezen. De autoriteiten hebben besloten zelf onderzoek uit te voeren.

Campagneleider en kapitein van de Steve Irwin, Siddharth Chakravarty, zegt: “Het bewijs aan boord van de Steve Irwin vormt een cruciaal onderdeel van het onderzoek dat nu wordt gestart. Aangezien de Chinese autoriteiten er voor kiezen om zonder dit bewijs te starten, kan ik alleen maar hopen dat onze elektronische inzendingen gedurende de afgelopen drie maanden voldoende bewijs leveren om tot een succesvol onderzoek te komen om de daders van deze misdrijven aan te kunnen wijzen.”

De aanwezigheid van de vloot werd bekend via een blogbericht van Skytruth, een organisatie die visserijactiviteiten in kaart brengt via een satelliet gestuurd Automatic Identification System (AIS). In het blogbericht werd melding gemaakt van ongewoon visserijgedrag in de Zuid-Indische Oceaan. De Steve Irwin reageerde op 18 januari 2016 op deze informatie en vertrok vanuit Fremantle, West-Australië.

Een week later, toen de Steve Irwin bij de schepen aankwam, bleek het om een vloot van zes vissersschepen te gaan. De ‘Rogue 6’ schepen, die geregistreerd staan in China, waren aan het vissen met zeer grote, illegale drijfnetten. Dit soort vistuig is door de Verenigde Naties in 1992 verboden. De bemanning van de Steve Irwin legde de activiteiten van de schepen vast en nam vier kilometer van het net in beslag. Hierin werden de lichamen van 321 dieren gevonden. De vangst bestond vooral uit blauwe haaien, maar er zaten ook talloze niet-doelsoorten in, zoals de bedreigde blauwvintonijn, dolfijnen en zeehonden.

Na deze eerste ontmoeting met de vloot begon Sea Shepherd meer gegevens te verzamelen. Vastgesteld werd dat de vloot al vanaf september 2015 in de Zuid-Indische Oceaan actief was. Midden januari 2016 trof de vloot van FU YUAN YU het transportschip, de LIAO CHANG YU YUN 088, die de illegale vangst overnam, voordat de schepen terugvoeren naar de haven van Fuzhou, China.

Na de eerste ontmoeting en doorzending van het bewijsmateriaal door Sea Shepherd, stopten vanaf 18 februari de AIS bakens met het uitzenden van signalen. Slechts één baken, die van de FU YUAN YU 076, bleef signalen uitzenden. Daaruit bleek dat de vloot richting het noorden bewoog om zich vervolgens te vestigen op de westelijke rand van de Ninety East Ridge in de Noord-Indische Oceaan.

Op 13 maart 2016 vond de Steve Irwin de vloot weer terug. Gedurende de volgende 19 dagen werden de illegale vissersschepen opgejaagd vanuit de Noord-Indische Oceaan door de Straat van Malakka en de Zuid-Chinese Zee, totdat zij uiteindelijk de haven van de provincie van Fujian binnenvoeren. Gedurende deze achtervolging legde de Steve Irwin vast dat de vissersschepen probeerden al het bewijsmateriaal te vernietigen in de hoop dat op die manier niet meer zou kunnen worden aangetoond dat zij betrokken waren bij het gebruik van verboden drijfnetten.

De bemanning van de Steve Irwin bleef drie dagen bij de haven posten, waar de FU YUAN YU 076 op 30 maart 2016 was binnengevaren. Het schip werd bij de Chinese autoriteiten gerapporteerd en het is nu aan deze autoriteiten om nadere gerechtelijke stappen te ondernemen.

Operation Driftnet is erin geslaagd om een eind te maken aan een duidelijk voorbeeld van een klassieke vorm van visserijmisdaad. Met deze campagne heeft Sea Shepherd opnieuw een leemte in de handhaving gevuld, door een vloot van zes schepen tot stoppen te dwingen, die gebruik maakte van de mazen in de internationale wetgeving.

Kapitein Siddharth Chakravarty zegt: “Het primaire doel van Operation Driftnet was het stoppen van de illegaal opererende ‘Rogue 6’ schepen. Dit doel is bereikt door het buiten werking stellen van deze vloot, waarbij de illegale activiteiten zijn vastgelegd, hun vistuig in beslag is genomen en de schepen zijn teruggejaagd naar China. De campagne maakt duidelijk dat er een grote kloof bestaat tussen het misdrijf dat wordt begaan op zee en de manier waarop dit soort zaken wordt behandeld in de rechtszaal. Proactieve handhaving op zee is een sleutel om deze kloof te dichten om op die manier de gezondheid van de oceanen te beschermen.”

De misdrijven van de FU YUA FU vloot: http://www.opdriftnet.org/violations 

 

Crew of the MV Steve Irwin haul in illegal driftnets confiscated as evidence during the campaign. Photo: Eliza MuirheadCrew of the MV Steve Irwin haul in illegal driftnets confiscated as evidence during the campaign.

A common dolphin, found dead in one of the illegal driftnets. Photo: Tim WattersA common dolphin, found dead in one of the illegal driftnets.

Operation Driftnet
Bezoek
Operation Driftnet
voor meer informatie.

 

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: