Japanse aquaria kopen geen dolfijnen meer uit Taiji

20 mei 2015

Japanse aquaria kopen geen dolfijnen meer uit Taiji

JAZA members have voted to stop buying dolphins captured in Taiji’s brutal and infamous drive hunt

Deze week stemde het overgrote deel van de leden van de Japanese Association of Zoos & Aquariums (JAZA) voor een stop op het kopen van dolfijnen die zijn gevangen in de beruchte Taiji drijfjacht. Sea Shepherd strijdt met de Cove Guardians al sinds 2010 tegen deze gruwelijke jaarlijkse slachting.

Van de 142 leden van de JAZA stemden 99 voor de stop. Dit is een rechtstreeks gevolg van het feit dat JAZA uit de World Association of Zoos & Aquariums (WAZA) dreigde te worden gezet. Met de stop heeft JAZA een duidelijke keuze gemaakt voor handhaving van het lidmaatschap.

Hoewel dit niet meteen het einde betekent van de drijfjacht, is het een belangrijke stap in de richting van het voorkomen van nieuwe slachtingen. Voor ons is het altijd duidelijk geweest dat een van de drijvende krachten achter de slachtingen in Taiji de vraag naar dolfijnen voor gevangenschap is. Nu deze vraag vanuit de Japanse aquaria wegvalt, wordt een van de grote economische pijlers van de drijfjacht weggeslagen.

Sea Shepherd berichtte al in 2003 over de brutale jaarlijkse drijfjacht in de baai van Taiji. Vanaf 2010 werden Cove Guardians gestationeerd langs de hele kust van de baai gedurende het zes maanden durende jachtseizoen. Operation Infinite Patience heeft sindsdien steeds weer verslag gedaan van de slachtingen.

Voortdurend hebben we erop gewezen dat er duidelijke banden zijn tussen de dolfijnen in gevangenschap en de jacht. De jagers en de dolfijnentrainers werken steeds samen om de fraaiste exemplaren – met de minste littekens – uit te kiezen voor verkoop aan aquaria, waarna de rest werd afgeslacht. Nu JAZA stopt met het aankopen van deze dolfijnen, is onze hoop erop gevestigd dat andere dierentuinen en aquaria wereldwijd dit voorbeeld zullen volgen.

Het staat voor ons vast dat wereldwijde verontwaardiging geleid heeft tot deze stappen van WAZA en JAZA. Sea Shepherd heeft steeds betoogd dat alleen druk van buitenaf de jacht in Taiji kan stoppen.

Cove Guardians
Bezoek
Cove Guardians
voor meer informatie.
 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: