Operation Milagro: hoogste urgentie voor de Californische bruinvis

22 april 2015

Operation Milagro: hoogste urgentie voor de Californische bruinvis

Operation MilagroSinds een maand is een crew van Sea Shepherd bezig met een campagne in de Golf van Californië. Operation Milagro moet de ernstig bedreigde vaquita (Californische bruinvis) beschermen. Naar schatting zijn er nog slechts 97 vaquita’s in leven. De campagne moet duidelijk maken dat de noodzaak om deze dieren tegen uitsterving te beschermen hoog is.

Laatste vaquita’s in reservaat Golf van Californië

Al in maart werd de campagne Operation Milagro gestart. De crew aan boord van het zeilschip de Martin Sheen, onderzoekt onder leiding van kapitein Oona Layolle de problemen die de vaquita’s tegenkomen in het reservaat ‘de la Biosphera’ in de Golf van Californië. Opvallend is dat illegale visserij en de aanwezigheid van kieuwnetten in deze beschermde wateren toeneemt. Vaquita’s komen vaak in kieuwnetten terecht als bijvangst, raken verstrikt en verdrinken.

De vaquita is de kleinste walvisachtige ter wereld en komt alleen voor in dit deel van de Golf van Californië. De populatie neemt ieder jaar met bijna 20 procent af. Als er niets gedaan wordt om de vaquita te beschermen, is de bruinvis waarschijnlijk in 2018 uitgestorven. Vaquita’s planten zich erg langzaam voort (ongeveer één jong per twee jaar) en slechts 25 vaquita’s zijn vruchtbare vrouwtjes

The R/V Martin Sheen under sail in the Sea of Cortez while documenting the vaquitas and their habitat.

De Martin Sheen in de Golf van Californië. 

Maatregelen Mexico bescherming vaquita

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto maakte op 21 april bekend dat de overheid van plan is de vaquita te beschermen. Zo stelt Mexico onder andere een verbod van twee jaar op het vissen met kieuwnetten in. Vissers die stoppen met het gebruik van kieuwnetten, kunnen compensatie krijgen. Hiervoor heeft de Mexicaanse regering een fonds van 30 miljoen dollar ter beschikking gesteld. Daarnaast heeft de overheid de marine uitgerust met speedboten om in het reservaat te patrouilleren en zo stropers en het gebruik van kieuwnetten tegen te gaan.

De grootste bedreiging voor de vaquita is op dit moment de kieuwnetten die gebruikt worden om de totoaba-vis te vangen, overigens ook een diersoort die ernstig bedreigd wordt. De totoaba wordt door stropers gevangen en zij krijgen een hoge prijs voor de vis die via de Verenigde Staten op de zwarte markt in China wordt verkocht. Vaquita’s sterven vaak als bijvangst in de kieuwnetten van deze stropers.

Sea Shepherd hoopt op samenwerking Mexico

Mexico is het eerste land dat zich actief inzet om de laatste vaquita’s op aarde te beschermen. Sea Shepherd hoopt dat de overheden van de Verenigde Staten en China volgen. Daarnaast wil Sea Shepherd samenwerken met Mexico om de vaquita te beschermen en zegt klaar te staan om de Mexicaanse overheid te assisteren.

Milagro betekent ‘wonder’

Sea Shepherd noemt de campagne Operation Milagro. Milagro is Spaans voor ‘wonder’. “Triest genoeg is het niets minder dan een wonder om op dit moment een vaquita in zee te zien zwemmen,” licht kapitein Oona Layolle toe. “Sea Shepherd gelooft dat het overleven van de vaquita inderdaad een wonder zou zijn, maar dat het wel mogelijk is. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om te helpen. 

Two vaquitas. The vaquita is a critically endangered porpoise species endemic to the northern part of the Gulf of California

news-150417-1-150327 cac fishing panga gill net p1060318-280w

Vaquitas are drowning in gill nets used by poachers and fisherman to catch the prized totoaba fish, which goes for $8,500 a kilogram on the black market and is shipped to China for use in soup.

Vaquita’s verdrinken in kieuwnetten die stropers en vissers gebruiken om de waardevolle totoaba-vis te vangen. 

The crew of the R/V Martin Sheen on a mission to save the remaining vaquitas in the Sea of Cortez.De bemanning van de Martin Sheen op missie om de laatste vaquita’s te redden in de Sea of Cortez.

Operation Milagro
Bezoek 
Operation Milagro
voor meer informatie.
 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: