Statement Japanse walvisjacht in Antarctica

20 april 2015

Statement van Alex Cornelissen, CEO Sea Shepherd Global, over de Japanse walvisjacht in Antarctica

Sea Shepherd vecht al sinds 2002 tegen de illegale slachting van walvissen in de Antarctische wateren door Japan. Door de jaren heen zijn we de enige organisatie gebleken die zich wijdt aan de bescherming van het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan. Met gerichte acties heeft Sea Shepherd de levens van meer dan 5000 walvissen gered. Ook hebben we de schijnwerpers gericht op de wreedheden die de Japanse walvisvloot tegen beschermde, kwetsbare en bedreigde walvissen begaat.

In 2014 nam het Internationaal Gerechtshof - het hoogste gerechtshof ter wereld - een beslissing die het Japanse walvisprogramma een grote slag toebracht. Met een meerderheid van 12 tegen 4, besliste het gerechtshof dat het Japanse walvisvaartprogramma JARPA II een illegale, commerciële operatie is. Daarmee werd JARPA II met onmiddellijke ingang verboden en werd de Japanse overheid opgeroepen deze te staken.

NEWREP-A
Ondanks deze beslissing liet Japan direct weten terug te keren naar de Zuidelijke Oceaan om de illegale jacht voor te zetten. Dit keer onder een nieuw walvisvaartprogramma: NEWREP-A. Japan beweert dat het nieuwe ‘wetenschappelijke’ programma voldoet aan de eisen van het Internationaal Verdrag voor de regulering van de walvisvangst. Maar het lijkt er sterk op dat kernpunten van NEWREP-A zijn gericht op het inperken van de mogelijkheden van Sea Shepherd om actie tegen deze slachterij te nemen. We beschouwen dit als een belangrijk bewijs van onze effectiviteit in de strijd tegen de walvisvangst.

Het programma NEWREP-A bevat een uitgebreider jachtgebied, twee keer zo groot als het jachtgebied in JARPA II, met als doel om het Sea Shepherd moeilijker te maken de walvisvloot te lokaliseren. Daarnaast bevat het programma een verhandelbaar en samengesteld quotum. Dit betekent dat het aantal walvissen die Sea Shepherd heeft gered in één jaar, in het volgende jaar toegevoegd kunnen worden aan het walvisquotum. Om te voorkomen dat wij internationaal de aandacht kunnen vestigen op deze illegale jacht, krijgen de walvisjagers de opdracht om niet de strijd aan te binden met Sea Shepherd.

Publieke opinie
NEWREP-A faalde al bij de eerste test. Op maandag 13 april 2015 werd het programma door een panel van deskundigen van de International Whaling Commission (IWC) verworpen. Volgens de commissie ontbreken de nodige data om het programma wetenschappelijk te kunnen noemen. Volgende maand zal de IWC een definitieve beslissing nemen over NEWREP-A. Evenals het internationale recht en de wetenschap keert ook de publieke opinie zich steeds meer tegen het doorzetten van de walvisjacht door Japan in de Zuidelijke Oceaan. 

De pogingen van Japan om de slachting van walvissen in Antarctica te rechtvaardigen roepen steeds meer weerstand op. We verwachten dan ook niet dat Japan terugkeert naar de Zuidelijke Oceaan om walvissen te doden. Als ze dat wel doet, hebben wij er vertrouwen in dat de internationale gemeenschap adequaat reageert en de duidelijke schending van het internationaal recht stopt.

We zijn blij met deze overwinning in de Zuidelijke Oceaan, maar de strijd om het leven in de wereldoceanen te beschermen blijft doorgaan. Sea Shepherd blijft zich vastberaden inzetten voor de bescherming van onze protegés: walvissen, maar ook veel andere bewoners van de oceanen. We moeten strategisch blijven plannen en het meeste zien te halen uit onze beperkte middelen. We meten we ons succes aan de levens die we redden.

Noordelijk halfrond
We blijven vechten tegen de illegale, ongereguleerde en ongeregistreerde visserij in de wateren van Antarctica. Maar gezien de geschetste situatie heeft Sea Shepherd op dit moment geen plannen terug te keren naar de Zuidelijke Oceaan om het tegen de Japanse walvisjacht op te nemen. In plaats daarvan verplaatsen we het gevecht naar het noorden. We nemen onze ervaringen en successen uit de Zuidelijke Oceaan mee. In het noorden kunnen we op dit moment het verschil maken, omdat we daar nu de meeste levens kunnen redden.

Duizenden walvisachtigen zijn jaarlijks het doelwit van slachtingen op het noordelijk halfrond. Noorwegen en IJsland alleen al hebben jaarlijks een gecombineerd quotum van meer dan 1500 walvissen, inclusief 154 bedreigde vinvissen. Dit getal overstijgt ruimschoots het voorgestelde quotum van de Japanse overheid.

In de komende maanden onthullen we onze plannen voor een Noord-Atlantische campagne. We gebruiken zoals altijd directe actie om de onnodige en illegale slachting van walvissen en andere zeedieren te stoppen. We handhaven het internationaal recht, en strijden om het leven te beschermen van dieren die zichzelf niet kunnen verdedigen tegen de mens. We blijven vechten om het behoud van het kostbare leven in de oceanen; het leven dat essentieel is voor ons eigen bestaan. Als er iets op de wereld waard is om voor te vechten, dan is het leven.

Sea Shepherd takes our fight for the whales from the South, using our Southern Ocean successes to expand our arm of protection to the North. Photo: Tim Watters

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: