Sea Shepherd helpt met succes Guatemalteekse functionarissen bij stoppen stropersactie

18 februari 2014

Sea Shepherd helpt met succes Guatemalteekse functionarissen bij stoppen stropersactie

De bemanning van het Sea Shepherd schip Brigitte Bardot blijft patrouilles assisteren en verhoogt zo het natuurbewustzijn.

The Sea Shepherd crew of the Brigitte Bardot joined a three-person Naval delegation and two officials of the Fisheries department for this patrolDe bemanning van de Brigitte Bardot sloot zich voor deze patrouille aan bij een drie personen-tellende marine delegatie en twee ambtenaren van het ministerie van Visserij.
Foto: Sea Shepherd

De high-speed trimaran van Sea Shepherd, de Brigitte Bardot, is teruggekeerd van haar eerste succesvolle patrouille om het Guatemalteekse ministerie van Visserij bij te staan in de handhavingsoperaties tegen de stroperij. Op verzoek van ambtenaren van het ministerie van Visserij helpt Sea Shepherd hen in hun strijd tegen de stroperij in Guatemalteekse wateren om de illegale visserij van zeilvis door commerciële vissers te beperken.

De bemanning van de Brigitte Bardot sloot zich voor deze patrouille aan bij een drie personen-tellende marine delegatie en twee ambtenaren van het ministerie van Visserij.

Tijdens de eerste nacht van de patrouille gingen de Guatemalteekse functionarissen aan boord van maar liefst zeven boten. Bij inspectie hadden twee van deze boten een illegale vangst van zeilvis aan boord. De illegale vangst werd gedocumenteerd en daarna teruggegeven aan de zee. Tegen de vissers zijn administratieve maatregelen genomen.

Er zijn twee vismethoden die de bemanning van Sea Shepherd en visserijambtenaren kunnen tegenkomen tijdens deze patrouilles: longlines en kieuwnetten. Deze vangstmethoden, die zeer destructief zijn en vaak lukraak alle leven in de oceaan doden, moeten voldoen aan een aantal door de overheid vastgestelde regels. De vistuigen waarmee de in beslag genomen vis was gevangen, voldeed daar niet aan.

De bemanning van de Brigitte Bardot blijft hulp bieden aan de patrouilles van het ministerie van Visserij. Het belangrijkste doel van deze anti-stroperij activiteiten is het verzamelen van bewijzen om aan de Guatemalteekse regering te presenteren. Sea Shepherd is hoopvol dat als tijdens deze patrouilles blijkt dat illegale visserij op grote schaal plaatsvindt en een grote bedreiging vormt in Guatemalteekse wateren, meer maatregelen genomen zullen worden om dit ernstige probleem aan te pakken.


"Guatemala geeft veel om de eigen natuur en wij zijn blij met deze proactieve aanpak door de overheid van illegale visserij activiteiten, die de natuurlijke balans van het land en het milieu als geheel in gevaar brengen. Sea Shepherd is van mening dat directe actie nodig is om de ernstige en dreigende gevaren voor de oceanen van de wereld te bestrijden", aldus kapitein Alex Cornelissen, Executive Director van Sea Shepherd Global.

Als ze niet op patrouille zijn, zal de bemanning van de Brigitte Bardot lezingen blijven geven op scholen en zo het bewustzijn vergroten dat er dringend behoefte is aan bescherming van de oceaan.

Two of the seven boats inspected proved to have an illegal catch of sailfishTwee van de zeven boten die werden gecontroleerd, hadden illegaal gevangen zeilvis aan boord.
Foto: Sea Shepherd

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: