Georgia Aquarium vecht weigering importvergunning 18 wilde beloega's aan

4 november 2013

Georgia Aquarium vecht weigering importvergunning 18 wilde beloega's aan.

Terwijl de beloega's in het Utrish Marine Mammal Research Station worden vastgehouden, is het onduidelijk of zij naar een andere faciliteit worden gestuurd

Utrish Marine Mammal Research Station

Foto: Sea Shepherd

Het Georgia Aquarium heeft vandaag een klacht ingediend bij de arrondissementsrechtbank in de staat Georgia, waarin ze vragen om een tenietdoening van een eerdere uitspraak waarbij een vergunning geweigerd was om 18 wilde beloega walvissen de VS in te voeren. Afgelopen maand heeft de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) het verzoek geweigerd om de walvissen, die tussen 2006 en 2011 in de Russische Zee van Ochotsk gevangen zijn, te importeren.

Terwijl de beloega's in kooien gevangen worden gehouden bij het Utrish Marine Mammal Research Station, blijft het onzeker of zij naar andere faciliteiten worden gestuurd. Het weigeren van de vergunning was een kleine overwinning voor de walvissen en voor het natuurbehoud, aangezien anders voor de eerste keer in meer dan 20 jaar wilde zeezoogdieren voor gevangenschap in de Verenigde Staten zouden zijn ingevoerd.

Tegenstand

Tijdens de verlengde bezwaartermijn tegen de vergunningsaanvraag ontving NOAA 9000 reacties van het publiek, waarvan vele tegen de import. Daarnaast leverde een petitie, die NOAA verzocht de vergunning te weigeren, bijna 76.000 handtekeningen op. De publieke opinie over het plaatsen van wilde zeezoogdieren in veel te kleine tanks, ver van de oceaan en hun familie, en waar ze een sterk verminderde levensverwachting hebben, begint snel te veranderen. Mensen van over de hele wereld laten hun stem horen in hun oproepen om de NOAA de vergunningsaanvraag van het het Georgia Aquarium te laten weigeren.

Volgens de vergunningsaanvraag zouden de walvissen duizenden kilometers moeten worden vervoerd naar de Verenigde Staten, waarna zij zouden worden verdeeld tussen verschillende aquaria en zeeparken, waaronder het Georgia Aquarium, SeaWorld-parken in Florida, Texas en Californië, en het Shedd Aquarium in Chicago. Een aantal zouden getransporteerd worden tussen het Georgia Aquarium en het Mystic Aquarium in Connecticut, om onderdeel uit te maken van Mystic's fokprogramma.

 Volgens de NOAA was het weigeren van de vergunning grotendeels gebaseerd op de volgende redenen:

  • Het is niet mogelijk te bepalen of de voorgestelde activiteit, op zichzelf staand of in combinatie met andere activiteiten, een negatieve impact heeft op de soort of de populatie.
  • Het is waarschijnlijk dat het verlenen van een vergunning zal leiden tot het gevangen nemen van meer zeezoogdieren, omdat verwacht wordt dat de legale vangst van zeezoogdieren in Rusland door zal gaan. NOAA gelooft dat het verlenen van een vergunning daardoor in de toekomst zal leiden tot een grotere vraag voor beloega’s uit deze populatie, zowel in de Verenigde Staten als elders ter wereld.
  • Het is vastgesteld dat vijf van de beloega’s die bestemd waren voor de import op het moment dat ze gevangen werden slechts 18 maanden oud waren, en dus wellicht nog zogend en afhankelijk van hun moeder.

Slecht nieuws voor de beloega's

Als de NOAA vastgesteld heeft dat het vangen en exporteren van deze walvissen een negatieve impact heeft op de populatie, en dat de import van de walvissen in de VS kan leiden naar een grotere vraag voor wilde zeezoogdieren door aquaria over de hele wereld, waarom beweert het Georgia Aquarium dan dat de import de instandhouding van de beloega's ten goede komt?

Deze walvissen zijn weggenomen uit een wilde populatie die als stabiel beschouwd wordt, met de bedoeling om hen in gevangenschap te plaatsen waar de inspanningen om beloega's te fokken vele jaren zonder veel succes zijn geweest. Beloega's kunnen in het wild een leeftijd bereiken van 50 tot 60 jaar, maar hebben in gevangenschap een gemiddelde levensverwachting die half zo lang is. Bevallingen van beloega's in gevangenschap zijn vaak zonder succes, en de laatste beloega die in het Georgia Aquarium werd geboren, stierf afgelopen mei binnen een paar dagen na de geboorte.

Door Taiji weten we maar al te goed dat de handel in zeezoogdieren voor gevangenschap niet gevoed wordt door bezorgdheid voor de instandhouding, maar door het verlangen naar winst. Sommige natuurbeschermingsgroepen geloven dat de twee beloega's die momenteel vastzitten in de zeekooien bij Taiji's Dolphin Base, uit dezelfde familie komen als de achttien beloega's die zijn aangevraagd door het Georgia Aquarium. De slachting van walvissen en dolfijnen is onlosmakelijk verbonden met de handel voor gevangenschap.

Sea Shepherd USA zal deze belangrijke en actuele kwestie in de gaten blijven houden en jullie – onze supporters – adviseren over wat de volgende stappen kunnen zijn om tot actie over te gaan.

Lees meer: Victorie! De NOAA geeft Georgia Aquarium & Partners geen vergunning voor het importeren van 18 beloega’s

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: