Sea Shepherd behaalt overwinning voor haaien in Réunion

2 juli 2013

Sea Shepherd behaalt overwinning voor haaien in Réunion

Haaienslachting in zeereservaat beëindigd door juridische actie van Sea Shepherd Frankrijk

Haaien zijn een essentieel onderdeel van ons mariene ecosysteemHaaien zijn een essentieel onderdeel van ons mariene ecosysteemNa het meest recente ongeval in Réunion (Frankrijk), waarbij een 36-jarige toerist werd gedood, vaardigde Thierry Robert, de burgemeester van Saint-Leu, een gemeentelijke verordening uit voor het vissen op haaien in de wateren van zijn stad. Dit terwijl deze wateren vallen onder het Nationaal Zeereservaat. Hij bood hierbij aan de vangst van de lokale vissers die zich zouden aanbieden als vrijwilliger te kopen - de eerste veertig haaien voor € 7,- per kilo, bijna € 2.000,- voor een haai van 300 kilo - op kosten van de belastingbetaler.

Sea Shepherd heeft in samenwerking met l'Aspas en Longitude 181 de burgemeester aangeklaagd, en de rechter verklaarde de verordening vandaag, totaal niet onverwacht, als ongeldig. De rechter benadrukte ook dat deze afwijking van het beschermingsregime van het reservaat blijkgaf van incompetentie van de locoburgemeester van Saint-Leu, en noemde de verordening een 'ongepaste en disproportionele maatregel'. Er is immers geen bewijs dat er een gevestigde populatie van stierhaaien aanwezig is op het grondgebied van Saint Leu, noch dat het doden van enkele tientallen stierhaaien het risico op ongevallen bij surfers zou verminderen. De heer T. Robert was zich terdege bewust van de onrechtmatigheid van zijn verordening, omdat dit niet zijn eerste poging was. Daarbij heeft hij niet geaarzeld om vissers te stimuleren de wetten van de republiek te overtreden, waardoor zij het risico liepen op vervolging.

Het is voor de locoburgemeester van Saint-Leu normaal geworden om verordeningen uit te vaardigen waarvan hij weet dat ze illegaal zijn. Toch lijkt hij er niet in geïnteresseerd te zijn een aantal effectieve maatregelen te treffen die volledig binnen zijn rechtsgebied vallen, namelijk het verbeteren van de afvalwaterverwerking van de stad, waarvan bekend is dat het haaien naar surfgebieden trekt. De heer T. Robert is grotendeels verantwoordelijk voor de situatie rond de stad maar hij probeert op oneerlijke manier voordeel te halen uit de gevolgen van deze crisis, welke waarschijnlijk voor nog meer slachtoffers zal zorgen onder haaien en surfers.

In plaats van het stimuleren van paniek en irrationeel gedrag, zou op deze crisis moeten worden gereageerd door het nemen van de verantwoordelijkheid door alle betrokkenen, te beginnen met degenen die, onder het mom van democratische vertegenwoordiging, misbruik maken van hun macht.

Onze organisaties zullen blijven beroepen op rede. Wij zijn ervan overtuigd dat er ruimte is voor iedereen die van de zee houdt, samen met de haaien, terwijl we de wet ter bescherming van het Nationale Zeereservaat handhaven. We zullen de manier waarop Frankrijk met deze 'haaiencrisis' omgaat in de schijnwerpers blijven zetten. Wat er nu gebeurt in Réunion versterkt het belang van het behoud van de meest fundamentele waarden van biodiversiteit, en daardoor op lange termijn de overleving van de mensheid.

Een kleine minderheid van de surfers heeft gepleit voor het doden van de haaien en klaagt venijnig over Sea Shepherd omdat wij de haaien verdedigen. Dit is een anti- Sea Shepherd T-shirt waarop wij beschuldigd worden van het doden van surfers door het redden van haaienEen kleine minderheid van de surfers heeft gepleit voor het doden van de haaien en klaagt venijnig over Sea Shepherd omdat wij de haaien verdedigen. Dit is een anti- Sea Shepherd T-shirt waarop wij beschuldigd worden van het doden van surfers door het redden van haaien

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: