Ocean Alliance en Sea Shepherd bundelen krachten tijdens Operatie Toxic Gulf

21 juni 2013

Ocean Alliance en Sea Shepherd bundelen krachten tijdens Operatie Toxic Gulf 

Operation Toxic Gulf

Het is inmiddels drie jaar geleden dat de BP olieramp plaatsvond, waarbij giftig afval in de Golf van Mexico terechtkwam. Echter tot op de dag van vandaag bagatelliseren we deze ramp door het de Gulf Spill (vrij vertaald met: 'morsen in de Golf') te noemen. Wanneer je je drinken omstoot of teveel brandstof in je auto tankt kun je dit morsen noemen. De meer dan 760 miljoen liter ruwe olie die in de Golf van Mexico terechtkwam tussen 20 april en 15 juli 2010 valt beslist niet in deze categorie. Daar bovenop komt nog de 7,5 miljoen liter chemisch dispergeermiddel dat BP heeft gebruikt om de olie uiteen te laten vallen en te laten zinken. Dit verergerde de ramp doordat door het dispergeren de olie in de voedselketen terecht komt en tot 52 keer giftiger wordt.

(Source Environmental Pollution - Klik hier voor meer informatie)

Sinds 2010 bestudeert Ocean Alliance de lange termijn effecten van de ramp in de Golf van Mexico en van de chemische dispergeermidelen die BP heeft gebruikt om de olie uit het zicht te laten zinken. Door de olie aan het zicht te onttrekken, maak je deze olie niet onschadelijk voor al het zeeleven! De gegevens die sinds 2010 zijn verzameld met betrekking tot deze ramp zijn gegrond en uniek, maar Ocean Alliance heeft de hulp van Sea Shepherd nodig om hun werk te kunnen blijven doen en het onder de aandacht te brengen. Eén manier waarop dit wellicht kan worden bereikt is door een groepsvordering tegen BP en de fabrikanten van de oliedispergeermiddelen in te dienen - op grond van milieu-aantasting.

Van juni tot augustus 2013 zullen Ocean Alliance en Sea Shepherd Nederland, Operatie Toxic Gulf ten uitvoer brengen aan boord van het onderzoeksschip Odyssey, om gegevens over het milieu en de levensvormen in de Golf van Mexico te verzamelen. We verwachten hiermee meer bewijs in handen te krijgen met betrekking tot de ramp die in 2010 door BP werd veroorzaakt. Alle gegevens worden op een niet-dodelijke manier verworven.

Ocean Alliance heeft de wetenschappelijke partners en expertise, Sea Shepherd zal zorgen voor media-aandacht. Onze bemanningen zullen samenwerken om de huidige situatie te belichten. Het is ons duidelijk dat de massale stranding van dode dolfijnen en andere zeedieren in de afgelopen maanden enkel het begin is van een milieuramp die kan voortduren tot ver in deze eeuw. Alleen door de feiten te accepteren kunnen we voorkomen dat zulke rampen zich in de toekomst opnieuw voordoen. De chemische dispergeermiddelen worden bijvoorbeeld nog steeds gebruikt - ondanks dat ze giftig zijn. De Exxon Valdez ramp waarbij ruim 40 miljoen liter olie in de zee terechtkwam, was slechts een kleine fractie van de Deep Water Horizon ramp. Maar nog geen 24 jaar later is een pod van 22 orka's die in de Prince William Sound leefde praktisch uitgestorven. Er zijn 9 orka's gestorven in het jaar na de ramp, maar nog belangrijker is dat er sindsdien geen kalveren meer zijn geboren in deze pod. Inmiddels zijn er nog slechts 7 orka's van deze pod in leven.

Ocean Alliance en Sea Shepherd zijn voornemens een strategisch partnerschap op te bouwen om te kunnen voorzien in de benodigde gegevens om de grootte van deze bedreigingen te kunnen begrijpen en zo de wereld bewust te maken van de dringende noodzaak om een einde te maken aan de vervuiling van oceanen. Alhoewel de aanpak van deze twee organisaties verschilt, streven Ocean Alliance en Sea Shepherd naar hetzelfde doel: de bescherming van het zeeleven. Ocean Alliance is gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek over, en inzet voor het zeeleven (walvissen in het bijzonder), terwijl Sea Shepherd gespecialiseerd is in directe actie tegen, en het onder de publieke aandacht brengen van de gewelddadige plunderaars van het zeeleven (in het bijzonder met betrekking tot walvissen). Het is duidelijk dat de werkwijzes van Ocean Alliance en Sea Shepherd elkaar aanvullen, door als een team te werken kunnen we elkaars effectiviteit vergroten.

 

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: