Sea Shepherd sluit zich aan bij de beweging die Kshamenk probeert vrij te krijgen

27 maart 2013

Sea Shepherd sluit zich aan bij de beweging die Kshamenk probeert vrij te krijgen

Zuid-Amerika's enige in gevangenschap levende orka verdient zijn vrijheid

Kshamenk in his tiny, dirty pool at Mundo MarinoKshamenk in zijn kleine vieze bad in het Mundo Marino Aquarium
Foto: Sea Shepherd
Geschiedenis

In het Mundo Marino Aquarium in Buenos Aires, Argentinië, leeft een orka in gevangenschap, Kshamenk genaamd. Men denkt dat hij ongeveer 26 jaar oud is en hij leeft in gevangenschap sinds hij vijf jaar oud was. Kshamenk zwemt meer dan 500 rondjes per uur in zijn kleine zwembad dat vies en verschrikkelijk klein is. Hij is de enige in gevangenschap levende orka in Zuid-Amerika. Kshamenk heeft onze hulp nodig om de verantwoordelijken binnen het Mundo Marino Aquarium ervan te overtuigen dat de enige beslissing die zij kunnen nemen is Kshamenk vrij te laten.

Het verhaal van de gevangenneming van Kshamenk verschilt al naargelang wie het verhaal vertelt.

Hij werd gevangen genomen in 1992 en was toen ongeveer vijf jaar oud. Hij was op jacht met andere leden van zijn groep langs de kust van Buenos Aires.

Hier begint het verhaal dat verschilt al naargelang wie het vertelt:

Volgens de ontvoerders van Mundo Marino Aquarium waren Kshamenk en de andere orka's gestrand in een modderige inham in de Samborombon Bay. Toen het eb werd, konden de dieren niet terugkeren naar diepere wateren. Er werd een missie georganiseerd om de orka's te 'helpen'. Van de hele groep overleefde alleen Kshamenk de verschrikkelijke ontvoering. Sindsdien verblijft hij in gevangenschap.

De andere versie van dit verhaal gaat als volgt: De orka's waren aan het jagen langs de kust van Buenos Aires, maar werden met opzet gestrand doordat ze met enorme netten naar de kust werden gedreven. Daar werden ze door het getij naar het modderige ondiepe water getrokken, waar ze gevangen zaten. Dit was niet de eerste keer dat men bij het Mundo Marino Aquarium deze tactiek gebruikte om orka's voor hun marinepark te verkrijgen. Ze hadden ook al een vrouwelijke orka genaamd Belen en een grotere orka genaamd Milagro gevangen. Milagro was de eerste orka in het Mundo Marino Aquarium.

 

Kshamenk, South America's only captive OrcaKshamenk, de enige in gevangenschap levende orka in Zuid-Amerika
Foto: Sea Shepherd

Vrijlating mogelijk

Er is een groeiende beweging die ervoor wil zorgen dat Kshamenk weer wordt vrijgelaten. Het aquarium stelt dat het bewezen is dat orka's die vele jaren in gevangenschap hebben geleefd niet overleven als ze weer worden vrijgelaten. Aan de andere kant zijn dierenrechtenactivisten het hier niet mee eens en vechten voor zijn terugkeer naar de Patagonische wateren waar hij hoort. Er zijn meerdere factoren in zijn voordeel voor zijn terugkeer naar de oceaan, waaronder:

  • Kshamenk was vijf jaar oud toen hij gevangen werd genomen en daarom heeft hij genoeg tijd gehad om ervaring op te doen met natuurlijke overlevingsvaardigheden zoals foerageren, navigeren, communiceren en het gebruik van sonar.
  • Kshamenk is vijandig tegenover trainers en verzorgers. Sterker nog, hij wil niets met mensen te maken hebben. Het feit dat Kshamenk zich niet heeft gebonden aan mensen gedurende de tijd die hij in gevangenschap heeft doorgebracht maakt het veel makkelijker om hem te helpen weer een wild dier te worden.
  • Er wordt aangenomen dat Kshamenk een transiënte orka is en één van de weinige transiënte orka's in gevangenschap. Transiënte (rondtrekkende) orka's hebben iets flexibelere sociale patronen dan residente (in een vast territorium levende) orka's. Dit betekent dat Kshamenk zich goed zou kunnen aanpassen aan andere groepen dan zijn oorspronkelijke familie en er is een zeer goede kans dat hij zich kan aansluiten bij enkele van de vele groepen orka's die regelmatig door het gebied trekken.
  • Kshamenk verdient op zijn minst een kans om weer een vrije orka te zijn, als hij in gevangenschap blijft zal hij over niet al te lange tijd sterven.

Een plan voor zijn vrijlating is al gemaakt en zal in augustus 2013 worden gepresenteerd.

Mundo Marino aquarium heeft een paar jaar geleden geprobeerd Kshamenk te verkopen aan Sea World USA. Op dit moment staat deze transactie in de wacht, maar is niet geannuleerd. Momenteel gebruikt Sea World Kshamenk voor het kunstmatig insemineren van de vrouwelijke orka's in gevangenschap. Het eerste kind van Kshamenk werd dit jaar geboren en is bestemd voor een leven in gevangenschap, terwijl Kshamenk in afzondering lijdt in Argentinië. Schaam je, Sea World. Steun de fokprogramma's in gevangenschap niet.

Kom direct in actie en eis dat het Mundo Marino Aquarium Kshamenk weer in het wild vrijlaat, waar hij hoort:

TripAdvisor:
Mundo Marino on Trip Advisor

Mundo Marino
Office Administration/Information:
Av Cordoba 937 - 3rd piso - office 1
Capital Federal - Buenos Aires
Tel / Fax (54-011) 4325-2900
buenosaires@mundomarino.com.ar

Aquarium Address:
Av. Decima n°157 - San Clemente del Tuyu
Buenos Aires - ARGENTINA
Phone (54-02252) 43-0300 and 43-0304
Fax: (54-02252) 42-1501
info@mundomarino.com.ar
www.mundomarino.com.ar

Kshamenk being forced to perform for foodKshamenk wordt gedwongen kunstjes uit te voeren voor voedsel
Foto: Sea Shepherd

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: