Het federale gerechtshof doet uitspraak ten gunste van Japanse walvisstropers

27 februari 2013

Het federale gerechtshof doet uitspraak ten gunste van Japanse walvisstropers

Sea Shepherd VS vindt deze uitspraak een "slecht besluit" en noemt het ICR een hebzuchtige piraat die wegkomt met moord

The Nisshin Maru pulls a recently killed whale up the slipwayEen zojuist gedode walvis wordt aan boord van de Nisshin Maru gesleept
Foto: Australische Douane
In reactie op het oordeel van het federale gerechtshof over de hoorzitting tegen Sea Shepherd Conservation Society VS, aanhangig gemaakt door het Japanse Instituut voor Onderzoek naar Walvisachtigen (ICR), spreekt de non-profit organisatie van een "slecht besluit", maar geeft ook aan dat de kogel nog niet helemaal door de kerk is. De uitspraken over een nog lopende procedure en andere juridische acties zullen nog volgen. De groep zegt dat in de tussentijd de hebzuchtige Japanse piraten letterlijk wegkomen met moord - de moord op walvissen.

Hoger beroep

Verder wil Sea Shepherd de zaak opnieuw laten beoordelen door een panel van alle elf rechters van het federale gerechtshof. Het federale gerechtshof oordeelde tijdens een kort geding in december 2012 in het voordeel van de Japanse walvisstropers en dus tegen de activiteiten van Sea Shepherd VS in de Zuidelijke Oceaan. De rechtbank ging daarmee in tegen een beslissing van de edelachtbare rechter Richard A. Jones van maart 2012. Destijds werd de voorlopige voorziening zonder enig oordeel afgegeven. De redenering erachter volgde uiteindelijk op maandag en hield in het geheel geen rekening met de goed gemotiveerde uitspraak van rechter Jones, die in het voordeel was van Sea Shepherd.

Wie zijn de echte piraten?

In deze meest recente uitspraak noemt het federale gerechtshof Sea Shepherd "piraten", maar het zijn eigenlijk de walvisstropers die in dit scenario de echte piraten zijn - hebzuchtige en moordende piraten. Op een persconferentie in de National Press Club eerder deze maand, liet milieu-advocaat Robert F. Kennedy Jr., weten dat hij hetzelfde denkt over de ICR:

"... Het Japanse Instituut voor Onderzoek naar Walvisachtigen (ICR), dat een tak is van de Japanse regering, is in het echt een piratenorganisatie die zich voordoet als een groep wetenschappelijke onderzoekers. ... Als je het internationale recht op volle zee schendt, dan ben je een piraat", voegde hij eraan toe.

"We hebben in ons land een lange en rijke geschiedenis van strijd tegen piraterij op de volle zee, die begon in 1805 toen Thomas Jefferson de marine naar Tripoli stuurde om de Barbarijse piraten te onderwerpen. En we zouden Paul Watson en Sea Shepherd niet in hun activiteiten moeten belemmeren. Integendeel, we zouden kaperbrieven moeten sturen ter ondersteuning en erkenning van de belangrijke waarde van Paul's activiteiten voor ons land en voor de wereld, omdat hij de strijd aangaat met een piratenorganisatie die internationale wetten overtreedt. Hij verricht een publieke dienst voor ons allemaal en in plaats van hem erkenning te geven, proberen de Amerikaanse overheid en haar verschillende agentschappen hem te belemmeren", zei Kennedy Jr.

Kaperbrieven werden oorspronkelijk door de overheid gebruikt om echte piratenschepen in beslag te nemen. Het was een vergunning van de overheid waarmee een persoon (de kaper) vijandelijke schepen mocht aanvallen en in beslag nemen, en ze voor de maritieme rechtbank bracht voor veroordeling en verkoop van bezittingen.

Dubieuze uitspraak

Daarnaast trokken de drie rechters van de federale rechtbank, in een zeer dubieuze en onprofessionele zet, de goed geformuleerde uitspraak van rechter Jones in twijfel, waarin hij zei dat Sea Shepherd in het algemeen belang handelt voor de bescherming van wilde dieren en de aarde. Ook zei hij dat de activiteiten van de groep slechts neerkomen op kleine pesterijen. Maar toch, duidelijk onbezorgd over het lot van de planeet, nam het federale gerechtshof het vreemde en ongerechtvaardigde besluit dat Jones van deze zaak zou moeten worden geschrapt zelfs terwijl één van de drie rechters het niet eens was met die uitspraak.

"Dit is duidelijk een slecht besluit van het gerechtshof, maar het kwam niet onverwacht," aldus Scott West, directeur inlichtingen & onderzoeken voor Sea Shepherd VS. "Maar het is een mening, iedereen heeft er een. Wij zijn het toevallig eens met de erg goed geformuleerde en beredeneerde mening van rechter Jones met betrekking tot dit onderwerp", verklaarde hij.

"Daarbij doet de venijnige en arrogante wijze waarop het gerechtshof tot het oordeel is gekomen ons serieus twijfelen aan hun kwalificaties om een rechtvaardige beslissing te kunnen maken. Deze rechtbank is een onderdeel van het probleem, niet de oplossing.  Er is niet alleen geen ruimte voor een dergelijk bevooroordeeld en onprofessioneel juridisch oordeel, ze hebben op de één of andere manier het lef om een zeer gerespecteerde en geëerde rechter - één van hun eigen - onder de bus te gooien om de kant van de buitenlandse belangen te kiezen. Is dit een beslissing van een Amerikaanse rechtbank of zijn we op één of andere manier per ongeluk in Japan beland?" voegde West toe.

Vervolg

Sea Shepherd VS zal blijven proberen om de voorlopige voorziening te laten verwerpen door terug te gaan naar het voltallige federale gerechtshof, alsmede een zorgvuldig uitgekozen rechter van het Amerikaanse hooggerechtshof. Een eerste stap naar de aangewezen rechter van het hooggerechtshof werd afgewezen.

"We zullen doorgaan met het gebruik van rechtbanken en de wet om deze uitspraken omver te werpen", aldus Charles Moure, raadsman bij Harris & Moure, Seattle, Washington. "We hebben een lange, harde strijd voor de boeg, maar rechter Jones had gelijk toen hij zei dat Sea Shepherd in het algemeen belang werkt voor een hoger doel. Sea Shepherd heeft de 'rechtbank van de publieke opinie' aan zijn kant, gesteund door duizenden supporters over de hele wereld, iets dat de Japanse walvisstropers nooit zullen hebben. De organisatie is bereid om deze uitdaging aan te gaan, met het geloof dat het recht uiteindelijk zal zegevieren en de moedige mening van rechter Jones wet zal worden." eindigde hij.

 

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: