Sea Shepherd brengt Denemarken voor de Europese Commissie

26 december 2012

Sea Shepherd brengt Denemarken voor de Europese Commissie

Pilot whales swimming freelyVrij zwemmende grienden
Foto: Bob Talbot
In reactie op het voortdurende bloedvergieten bij de Faeröer eilanden tijdens de gewelddadige rituele jacht, die ook wel bekend staat als de 'Grindadrap' of de 'Grind', rapporteert Sea Shepherd dat Denemarken in overtreding is van drie verdragen die het land heeft getekend - het Verdrag van Bern, het Verdrag van Bonn en ASCOBANS - en waarin het beloofde om al het mogelijke te doen om de grienden te beschermen. Als gevolg daarvan legt Sea Shepherd de kwestie voor aan de Europese Commissie om Denemarken zo te dwingen zich te houden aan de verplichtingen die aan deze verdragen verbonden zijn en te handelen naar de afspraken die hierin zijn gemaakt.

De geschiedenis

Al eeuwenlang worden grienden afgeslacht wanneer zij in de buurt van de Faeröer eilanden komen. Het opjagen en afslachten van hele families grienden wordt de Grindadrap of de Grind genoemd. Denemarken claimt dat het geen zeggenschap heeft over het beëindigen van de Grind, maar toen Sea Shepherd in 2010 en 2011 ter plaatse was zonden zij een marineschip en een helikopter om in de Faeröese wateren te patrouilleren en te voorkomen dat Sea Shepherd zou ingrijpen. Sea Shepherd is al sinds 1984 tegen deze meedogenloze slachtingen en heeft meerdere keren een schip gestuurd om dit bloedvergieten vast te leggen.

Als deze moorden al ooit noodzakelijk waren voor de overleving van de mensen op de Faeröer, dan is die tijd nu in ieder geval al lang voorbij. De bevolking van de Faeröer eilanden geniet momenteel de hoogste levensstandaard van Europa, en ontvangt via Denemarken belangrijke subsidies van Europa.

Omdat het vlees van de grienden erg veel kwik en vervuiling bevat, heeft de Faeröer gezondheidsdienst verklaard dat het niet meer geschikt is voor menselijke consumptie. De hoeveelheid kwik kan zelfs oplopen tot tien keer hoger dan wettelijk toegestaan is in Europa. Toch gaat de Grindadrap door. Het is nu de grootste afslachting van zeezoogdieren in Europa.

De bedreigingen voor de griend

Grienden moeten veel moderne bedreigingen doorstaan (overbevissing, voedselconcurrentie, verzuring van de oceanen, bijvangst, militaire sonaroefeningen, seismische testen en meer). Daar bovenop zou deze prachtige soort niet het slachtoffer mogen zijn van nutteloze slachtpartijen die worden gepresenteerd als traditionele praktijken, terwijl feitelijk de meest moderne technologie wordt gebruikt. Motorboten, jetski's, mobiele telefoons, radar en zelfs een helikopter hebben de plaats ingenomen van de roeiboten en rooksignalen (voor communicatie) die in voorbije eeuwen werden gebruikt.

Alle andere Europese landen beschermen grienden en doen moeite om bijvangst en onbedoelde verstoringen/risico's te reduceren, maar bij de Faeröer eilanden worden nog steeds hele families de stranden op gedreven en compleet uitgeroeid in één van de meest wrede, door de mens uitgevoerde slachtingen op aarde. Door hun complexe intelligentie en sterke sociale band met hun groepsgenoten, hun hoge mate van zelfbewustzijn en hele sterke verbondenheid met elkaar, ervaren deze wezens een enorme hoeveelheid stress en onbeschrijfelijke pijn voor en tijdens de daadwerkelijke moord, welke ironisch genoeg het bevrijdende einde van deze gruwelijke marteling is.

Fragment uit het boek 'Pilot Whaling in the Faroe Islands' van Joan Paul Joensen (Faroe University Press):

'De mannen vochten met lange lansen en messen, ze gebruikten haken aan lijnen om de boten binnen handbereik te trekken; en terwijl het bloed uit de gewonde walvissen vloeide, werden ze niet door hun kameraden verlaten. Zelfs als ze helder water bereikten, gingen ze terug om "het bloed te zoeken". De grote walvissen leken de kleine walvissen te beschermen. Sommige walvissen, gek van de pijn, snelden voorwaarts en strandden in het ondiepe water, waar zij de mannen uit Sorvagur en Bour tegenkwamen, die, tot aan hun oksels in bloed en water, steeds opnieuw op hen instaken met hun grindmessen om het ruggenmerg door te snijden. (...) Eindelijk was het voorbij. Geen enkele walvis was ontsnapt. Een zware, verstikkende geur vulde de lucht; tweehonderdzesentachtig dode walvissen lagen dood of stervend op het strand van Midvagur. (...) Hun brede dikke lippen waren naar achteren getrokken in een groteske glimlach, waardoor hun kleine witte tanden zichtbaar werden, strak op elkaar geklemd. Daar lag de leider van de groep, en daar - oh wat een afschuwelijk gezicht! - lagen arme kleine babywalvissen naast hun moeders, geboren in de verschrikkingen van paniek en dood.'

De Grind is een overblijfsel van een bloederig tijdperk. Het heeft zijn tijd gehad. Als we niet in staat zijn om slachtingen die zo wreed en zinloos zijn als deze te beëindigen, hoe kunnen we dan ooit hopen te slagen in de veel grotere uitdaging om de verwoestende gevolgen van onze overconsumptie te stoppen? Vandaag moet de mensheid volwassen worden of sterven. Het wordt tijd dat huidige generaties gaan geven om deze wereld, die we lenen van onze kinderen. Het wordt tijd om de Grind te verbannen naar waar deze hoort - het verleden - en een einde te maken aan de grootste slachting van zeezoogdieren in Europa.

Dankwoord

Sea Shepherd Frankrijk wil mr. Sylvain Leroy, onze pro-deo advocaat uit Bordeaux, Frankrijk, hartelijk bedanken voor de waardevolle steun en al zijn werk in deze zaak. Het volledige bezwaar zoals dat is ingediend bij de Europese Commissie zal spoedig beschikbaar zijn.

Pilot whales lined up after being slaughteredGrienden in een rij uitgestald na de slacht
Foto: Peter Hammarstedt / Sea Shepherd

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: