Orka’s in Puget Sound bedreigd

3 december 2012

Orka’s in Puget Sound bedreigd

Orcas in San JuanOrka's bij San Juan
Foto: Sea Shepherd

Een unieke en bedreigde orkasoort in Puget Sound dreigt haar status als beschermde soort in Amerika te verliezen omdat economische belangen belangrijker worden geacht.

Petitie tegen orka’s
Afgelopen augustus is er een petitie ingediend om de zuidelijk levende orka's van de Amerikaanse Endangered Species Act (ESA - beschermde diersoortenlijst) te halen, waar ze sinds 2005 op staan.

De petitie werd ingediend namens het Center for Environmental Science, Accuracy, and Reliability, een non-profit organisatie die claimt 'gewijd te zijn aan wetenschappelijke nauwkeurigheid met betrekking tot milieuvoorschriften'. Door de vermelding van de orka's in de Puget Sound op de ESA-lijst moet de irrigatie in bepaalde gebieden aan strenge regels voldoen om de prooivissen van de orka's te beschermen. De petitie, mede ingediend namens Empresa de Bosque en de Coburn Ranch, beweert dat de regelgeving het voor deze partijen moeilijk maakt om leningen te krijgen, hun werknemers te betalen en hun activiteiten uit te breiden. De twee boerderijen telen gewassen die ze irrigeren met water uit verschillende Californische waterdistricten in de Sacramento-San Joaquin delta.

De vermelding van de Puget Sound orka's op de lijst van bedreigde diersoorten beïnvloedt boeren in Californië omdat deze orka's in de winter langs de westkust trekken en tot aan de Sacramento rivier op zalm jagen.

 Candace Calloway Whiting van de nieuwswebsite Seattle P-I schreef in een recent artikel: "het komt erop neer dat ontwikkelaars, boeren en commerciële visserijen vinden dat hun rechten belangrijker zijn dan het welzijn van een fragiele populatie orka's - en het is onbegrijpelijk dat NOAA hun petitie serieus neemt." Ze ontkennen niet eens dat de Puget Sound orka's bedreigd zijn. Ze gebruiken het oude NOAA-argument dat deze groep geen aparte populatie is. Met andere woorden, het maakt niet uit of de Puget Sound orka's uitsterven, er zijn vergelijkbare orka's elders.

Bescherming van de orka’s nu al onvoldoende
NOAA besloot in 2002 al om de orka's niet op de lijst van bedreigde diersoorten te zetten nadat ze hadden vastgesteld dat de Puget Sound orka's in de J-, K- en L-groepen geen unieke populaties waren. De Amerikaanse rechtbank besloot in 2003 dat er genoeg wetenschappelijke onzekerheid was om verder onderzoek te rechtvaardigen. Uit onderzoek bleek dat deze orka's daadwerkelijk genetisch uniek waren, met een uniek dialect. Bovendien zijn zij een van de weinige orkapopulaties die zich hoofdzakelijk met zalm voeden, waardoor ze in 2004 als 'bedreigd' en in 2005 als 'ernstig bedreigd' werden bestempeld.

De vermelding had als gevolg dat meer dan 4100 km2 van Puget Sound beschermd gebied werd en walvisspotters werden verplicht grotere afstand tot de walvissen te houden. Zelfs met deze maatregelen blijft de zuidelijke populatie steken op slechts 86 dieren.

Als de dieren van de bedreigde diersoortenlijst zouden worden afgehaald, dan zal dit gebied, dat hun enige leefomgeving is, niet langer beschermd zijn.

Twijfelachtige rol NOAA
NOAA Fisheries heeft de petitie geaccepteerd omdat deze 'nieuwe wetenschappelijke publicaties aandraagt over de genetische achtergrond van de orka's, waarin kwesties geadresseerd worden zoals de nauwe verwantschap van deze kleine populatie aan andere populaties, en omdat de petitie voldoet aan de eisen van NOAA Fisheries." NOAA moet voor augustus 2014 de beoordeling van de zuidelijk levende orka's afronden, om vast te stellen of zij op de lijst kunnen blijven.

Je kunt je misschien herinneren dat NOAA de overheidsorganisatie is die onafhankelijk onderzoek naar de Deepwater Horizon olieramp in de Golf belemmerde, die toestemming gaf aan de staten Oregon en Washington om zeeleeuwen te ruimen bij de Bonneville dam vanwege het eten van zalm en die momenteel serieus overweegt om 18 door het Georgia Aquarium in het wild gevangen Beluga walvissen te importeren.

Tegenstrijdige belangen
De petitie om de orka's van de lijst te halen is ingediend namens de boeren door de  Pacific Legal Foundation gevestigd in Sacramento. Een non-profit organisatie in naam, maar in werkelijkheid een miljoenenbedrijf geworden door diersoorten van de bedreigde diersoortenlijst af te houden en door milieureguleringen aan te vechten. Op hun website kondigen ze aan Alaska te steunen bij haar poging om de Cook Inlet-beluga's van de bedreigde diersoortenlijst te halen, omdat bescherming van deze dieren grote impact zou kunnen hebben op scheepvaart, visserij, ontwikkeling, openbare infrastructuurprojecten en nationale defensie.

Met hebzuchtige boeren, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het aanvechten van wetgeving en samenwerkt met het grote geld, een immer falende overheidsinstelling en wetenschappers zonder hart of gezond verstand tegen hen, zitten deze orka's in de problemen.

Het beschermen waard
Volgens Brenda Cummings van het Center for Biological Diversity - de non-profit organisatie die de petitie heeft ingediend om de zuidelijk levende orka's op de ESA lijst te zetten, is de populatie uniek 'omdat ze niet paart met andere groepen, zich plaatselijk met vis voedt en van belang is als top van de voedselketen in de Puget Sound." Deze groep in het noordwesten van de Grote Oceaan heeft 48 van haar leden verloren aan gevangenschap in de zestiger en zeventiger jaren, de meeste hiervan zijn reeds lang dood. Lolita, oorspronkelijk bekend als Tokitae, is een overlever van de Penn Cove-vangst in augustus 1970, waarbij vijf van haar familieleden omkwamen. Ze is nu de oudste in gevangenschap levende orka. Wanneer ze eindelijk verlost is van de slavernij en wordt vrijgelaten, moet haar familie daar op haar wachten, een beschermde familie! Dat zijn we hen verschuldigd.

 Er circuleren twee petities:

Don't Take Puget Sound Orcas Off the Endangered List 
(Haal Puget Sound orka's niet van beschermde diersoortenlijst)

Keep the Puget Sound Orca on the Endangered Species List
(Houdt de Puget Sound orka's op de beschermde diersoortenlijst)

Read the petition Lees de door Pacific Legal Foundation ingediende petitie

Orcas near San JuanOrka's bij San Juan
Foto: Sea Shepherd

 

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: