Help het Threat Management Plan voor de Nieuw-Zeelandse Maui-dolfijn vorm te geven

30 october 2012

Help het Threat Management Plan voor de Nieuw-Zeelandse Maui-dolfijn vorm te geven

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat de mens verantwoordelijk is voor 94% van de afname van de soort

Help save the critically endangered Maui's dolphinHelp ons de ernstig bedreigde Maui-dolfijn te redden Foto: Steve DawsonBeschermingsmaatregelen

Het Nieuw-Zeelandse Ministry of Primary Industries (Ministerie voor de Primaire Sector - MPI) en het Department of Conservation (Departement voor Natuurbehoud - DOC) ontvangen nu publieke inzendingen voor het Threat Management Plan (TMP), dat dient om de Maui-dolfijn te beschermen, die alleen voorkomt bij Nieuw-Zeeland. Het MPI zal alle inzendingen in overweging nemen en analyseren en vervolgens de minister adviseren over mogelijke beschermingsmaatregelen. Deze aanvraag staat los van de inzendingen die eerder dit jaar zijn ingeleverd. De volgende herziening is in 2017. De populatie dolfijnen van ouder dan een jaar wordt geschat op 55 tot 79 en op dit moment zijn er nog ongeveer 20 tot 25 vruchtbare vrouwtjes. Sinds 1970 is de populatie met maar liefst 94% afgenomen.De Maui-dolfijn, Cephalorynchus hectori maui, komt alleen voor rond de westkust van het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland en is een ondersoort van de Hector-dolfijn, Cephaloryhnchus hectori hectori, die bij het
zuidelijke eiland voorkomt. Hoewel ze uiterlijk op elkaar lijken, bepaalde wetenschappelijk onderzoek in 2002 dat de Maui-dolfijn een ondersoort is, vanwege verschillen in geografie en mitochondriën.

Uitsterven nabij

In het wild kunnen deze dolfijnen tot 22 jaar oud worden. In een optimale omgeving zijn de vrouwtjes geslachtsrijp als ze ongeveer 7 jaar oud zijn, en krijgen ze om de 2 tot 6 jaar één jong. De leefomgeving van de Maui-dolfijn is in de kustwateren tot 100 meter diepte, hoewel ze verder van de kust reizen als ze in de winter op zoek zijn naar voedsel. Binnen hun territorium rond de kust heeft observatie- en geluidsonderzoek aangetoond dat ze voorkomen in de havens van Kaipara en Manukau.De achteruitgang van de soort is vastgesteld door verschillende universiteiten, regeringsafdelingen en ministeries. Door mensen veroorzaakte effecten blijken de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang. Uit een onderzoek van het TMP blijkt dat visserij-gerelateerde activiteiten zoals verstikking in nylon visnetten en sleepnetten verantwoordelijk is voor 95% van de sterfgevallen. De overige 5% komt door seismisch onderzoek, mijnbouw, vervuiling en ziekte. In dit onderzoek staat dat er 95,7% kans is dat hun aantal nog verder afneemt in de komende vijf jaar, met een afname van 7,6% per jaar. Er wordt geschat dat de populatie Maui-dolfijnen zich in stand kan houden als er per 10 tot 23 jaar één gedood zou worden door menselijke activiteiten. Het afgelopen jaar stierven er echter al vijf.

Tijd voor actie

De International Union for the Conservation for Nature (IUCN) heeft de Maui-dolfijn op de lijst met ernstig bedreigde diersoorten gezet, de kans op uitsterven is heel groot. Nieuw-Zeeland noemt de Maui-dolfijn afhankelijk van natuurbescherming. Eerder dit jaar leidde een openbare indieningsfase om de Maui-dolfijnen beter te beschermen tot een tijdelijke ban op visnetten ten zuiden van New Plymouth, een inadequate maatregel in een te klein gebied.In juli drong het wetenschappelijk comité van de Internationale Walviscommissie er bij Nieuw-Zeeland op aan direct actie te ondernemen om de dreigende uitsterving te voorkomen. In september stemden 576 leden van het IUCN World Conservation Congress (Wereld Natuurbehoud Congres) met grote meerderheid voor een motie om het uitsterven van de zeldzaamste dolfijn ter wereld, de Maui-dolfijn, te stoppen. Er waren slechts twee stemmen tegen de motie: die van Nieuw-Zeeland.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond wat de oorzaken en de gevolgen zijn van de afnemende populatie Maui-dolfijnen. Er is aangetoond dat reservaten voor zeezoogdieren rond Nieuw-Zeeland helpen bij het herstellen van soorten. Het doel van het TMP is het identificeren van huidige bedreigingen en het uitvoeren van strategieën die de door de mens veroorzaakte effecten doen verminderen.
We kijken toe en leggen vast hoe de Maui-dolfijn uitsterft. Zorg ervoor dat jij een van de velen bent die iets doet om dit te stoppen.

Stuur je inzending naar: MauiTMP@mpi.govt.nz

Vermeld a.u.b. de volgende beschermingsmaatregelen in je inzending:

Visserij-gerelateerde maatregelen voorgesteld door het MPI:

- Verbied vis- en sleepnetten tot 100 meter diepte in de gehele leefomgeving
- Volledige bescherming van de havens van Kaipara en Manukau
- Bescherming van het gebied tussen het Noord- en het Zuid-eiland

Niet-visserij gerelateerde maatregelen voorgesteld door het DOC:

- Uitbreiding van het zeezoogdierenreservaat langs de westkust van het Noord-eiland
- Uitbreiding restricties seismisch onderzoek in zeezoogdierenreservaten
- Uitbreiding restricties van mijnbouw in zee

En ja, teken alsjeblieft de petitie op Change.org

Hector's dolphinHector-dolfijn
Foto: Steve Dawson

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: