CITES – Hernieuwde Hoop?

25 september 2012

CITES – Hernieuwde Hoop?

Secretary General John Scanlon of the CITES Secretariat. Photo: CITESSecretaris-generaal John Scanlon van het secretariaat van CITES. Foto:  CITES

In maart van dit jaar heeft kapitein Paul Watson een brief ondertekend, gericht aan alle leden van het dierencomité van CITES (Conventie van Internationale Handel in Bedreigde Diersoorten), die elkaar zouden ontmoeten in Genève. Aan deze brief was een vernietigend onderzoeksrapport toegevoegd, waarin werd gewezen op de schaamteloze belangenverstrengeling van een Singaporese dierenarts, dr. Giam Choo Hoo. Dr. Giam nam deel aan CITES als afwisselende vertegenwoordiger voor Azië. Dit is een onopvallende positie, waar niemand echt warm voor loopt, maar biedt wel toegang tot de rest van CITES. Vanuit deze positie heeft dr. Giam kunnen lobbyen tegen elke vorm van bescherming van haaien en andere ‘soorten van financieel belang’ (zoals misschien blauwvintonijn?). Dr.Giam is tevens vertegenwoordiger van de haaienvinhandelaren in Singapore en Hong Kong.

Nu het rapport naar iedereen binnen CITES is verspreid en de media aandacht zich wereldwijd – en nog belangrijker; bij hem thuis in Singapore – heeft opgestapeld, zijn de reputatie en dubbele agenda van dr. Giam nu algemeen bekend, waardoor de angel uit zijn staart is. Hij blijft nog steeds actief binnen CITES, omdat zelfs CITES hem niet kan verwijderen; ze moeten wachten tot zijn zittingstermijn verloopt. De enige entiteit, met de bevoegdheid om hem terug te trekken, is de regering van Singapore, maar zij lijkt niet in staat of niet bereid om een van haar eigen mensen te verwijderen!

Dr Giam is eveneens vertegenwoordiger van een in Australië gevestigde entiteit, genaamd SMS (Species Management Specialists). Zij produceren een “Invloedrijke Stemwijzer” voor de CITES conferentie van partijvergaderingen. De eerstvolgende bijeenkomst is in maart 2013 in Bangkok, waar de genomineerde diersoorten worden beoordeeld en bescherming wordt toegekend of status wordt veranderd. De laatste vergadering vond in 2010 plaats in Doha en de uitkomst ervan was voor haaien en blauwvintonijn negatief. Wij vinden dat de Stemwijzer opvallend veel gelijkenis vertoont met een officieel door CITES geproduceerd document. Het is een erg knap staaltje propaganda, vooral als je weet dat de man hierachter Glenn Inwood is, dezelfde PR man voor de Japanse walvisvaarders.

We namen contact op met de zittende commissie van CITES en vroegen hen het gebruik van het logo te herzien tijdens hun 62e bijeenkomst, in juli 2012, omdat het misleidend zou kunnen zijn. Ik heb zojuist het volgende bericht ontvangen van het secretariaat van CITES:

“Bedankt voor uw bericht. Na onze e-mail van 22 juli aan u, waaruit blijkt dat we stappen zouden ondernemen om elk misbruik van het CITES logo te voorkomen, hebben we kennisgeving met kenmerk nr. 2012/056 verstrekt aan de partijen,. Hiermee wordt het recht om het logo te gebruiken beperkt, in verband met de 16e bijeenkomst van de partijconferentie.”

The CITES standing committee. Photo: CITESDe zittende commissie van CITES.
Foto: CITES

Hopelijk helpt dit ook een beetje tegen de warrige illusie waar SMS op rekent; om de stemmen te kunnen sturen bij deze cruciale vergaderingen.

Nu het echt goede nieuws …. De reden waarom dr. Giam en mogelijk ook anderen als hij in staat zijn geweest om CITES binnen te dringen en de organisatie, die is gevestigd om te voorkomen dat diersoorten worden verhandeld tot ze uitsterven, te vervalsen, is het ontbreken van voorwaarden omtrent belangenverstrengeling. In tegenstelling tot vrijwel alle andere VN-organen, heeft CITES dergelijke beperkende bepalingen niet. Toen John Scanlon de positie van secretaris-generaal overnam, heeft hij een voorstel ingediend om deze bepalingen alsnog toe te voegen, maar het idee werd unaniem weggestemd. Is het verwonderlijk waarom?

In augustus 2011 verklaarde de voorzitter van het dierencomité tijdens de 61e bijeenkomst van de zittende commissie, dat deze beperkende bepalingen niet nodig waren, “want er is nooit een geval van belangenverstrengeling geweest binnen de wetenschappelijke comités!” Het is duidelijk, dat hij het rapport, dat CITES in juli 2011 heeft ontvangen, niet heeft gezien.

Wij schreven naar de voorzitter en vroegen hem of hij kennis had genomen van het rapport, toen hij die verklaring gaf. Als dat zo was, dan valt zijn oprechtheid te betwijfelen! En als dat niet zo was, wat zou hij dan doen om dit te corrigeren bij de 62e bijeenkomst van de zittende commissie in juli 2012? Ik ontving een brief van hem, waarin gelukkig stond dat hij het rapport voor het eerst zag in maart 2012, toen kapitein Watson het aan iedereen verzonden had. Ik vroeg hem of hij bereid was zijn uitspraak te corrigeren bij de 61ste vergadering? Ik heb van hem zelf niets vernomen, maar heb zojuist deze verklaring van het secretariaat van CITES ontvangen:

Geachte heer Stokes,

Tijdens de 62e vergadering (Genève, juli 2012), heeft de zittende commissie het volgende besloten:

De commissie heeft tevens ingestemd met een voorstel van de voorzitter van het dierencomité, dat de zittende commissie de uitvoering van Besluit 15.9 zal heroverwegen tijdens de 63e vergadering (SC63) op basis van een document dat moet worden voorbereid door het secretariaat Mr. Stokes
.  

 

Besluit 15.9 omtrent "Procedureel reglement van de dieren- en plantencomités" is hier te bekijken

Dus nu wachten we af wat er gebeurt bij de 63ste bijeenkomst in maart 2013. Als ze erover gaan stemmen, wordt het resultaat later die maand bekend gemaakt tijdens de partijvergadering (CoP16) in Bangkok.

Het systeem mag dan gebroken zijn, het CITES secretariaat werkt er hard aan om het te repareren en daarom moeten wij hoopvol zijn op een goede afloop. Ons doel is dat de CITES bijlagen op wetenschap worden gebaseerd.

De eerste en meest belangrijke stap is het opruimen van de corruptie en het CITES secretariaat helpen met opnieuw opbouwen van een organisatie met integriteit. Daarna kunnen de wetenschappers ervoor zorgen, dat bedreigde soorten de beschermde status krijgen die ze verdienen! Eenmaal verkregen, zal het sneeuwbaleffect een verwoestende impact hebben op de haaienvinindustrie en een overwinning zijn voor de haaien, onze oceanen en onvermijdelijk voor ons allemaal.

Singapore news coverage about Dr. Giam Choo Hoo (click to view larger version)Nieuwsberichten uit Singapore over dr. Giam Choo Hoo
(klik om grotere versie te bekijken)
The misleading and influential CITES voting guide produced by special interest group, Species Management SpecialistsDe misleidende en invloedrijke CITES stemwijzer, geproduceerd door belangengroep Species Management Specialists
 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: