Leguanenzaak Galapagos: Beschuldigde zou niet op borg vrijgelaten moeten worden

11 augustus 2012

Leguanenzaak Galapagos: Beschuldigde zou niet op borg vrijgelaten moeten worden

Door Sea Shepherd Galapagos

Photo credit: Ecuadorian National Police

Dirk Bender uit Duitsland, buitenlands toerist verdacht van het smokkelen van wilde dieren, die momenteel wordt vastgehouden voor strafrechtelijke vervolging, heeft verzocht om op borgtocht te worden vrijgelaten. Een hoorzitting om het verzoekschrift van de heer Bender te analyseren zal in de loop van volgende week plaatsvinden. De heer Bender werd acht maanden geleden al veroordeeld in een soortgelijke zaak op Fiji, waar hij probeerde bedreigde Fiji leguanen te exporteren.

Sinds 8 juli 2012 houdt Sea Shepherd deze zaak in de gaten, om te proberen juridische argumenten over het belang van de handhaving van de milieuwetgeving in te brengen. Sea Shepherd verscheen al bij de voorlopige hoorzitting om te pleiten voor een correcte toepassing van de wetten ter bescherming van de leguanen, die endemisch voor de Galapagos eilanden zijn. Momenteel bereiden we een juridisch verslag voor, waarin we pleiten voor toepassing van een recente juridische hervorming, die het voor rechters mogelijk maakt om verzoekschriften voor borg op grond van algemeen belang te weigeren.

Volgens de Ecuadoraanse grondwet wordt het behoud van de biologische diversiteit uitdrukkelijk als een zaak van algemeen belang beschouwd. De grondwet vereist bovendien een constitutionele plicht van het land om haar natuurlijke erfgoed te beschermen. Deze bepalingen zijn bindend voor het gerechtelijk systeem.

Gebaseerd op deze argumenten, zullen Sea Shepherd en andere milieuorganisaties een juridisch verslag indienen, dat een verzoek bevat voor de rechter om de borgaanvraag van de beschuldigde te weigeren. Om dit te bewerkstelligen zal er beroep gedaan worden op het grondwettelijk recht van toegang tot justitie, alsmede de rechten van de natuur.

Om de zaak te laten slagen moet de beschuldigde op de Galapagos eilanden blijven om op de aanklacht te reageren en zijn recht op een eerlijk proces te laten gelden. De leguanenzaak is een zeer belangrijke kwestie en het is een kans voor het gerechtelijk systeem om een duidelijke boodschap de wereld in de sturen, dat pogingen om bedreigde wilde dieren de Galapagos uit te voeren niet getolereerd zullen worden. Daarom vragen wij de rechters om het verzoekschrift zorgvuldig te analyseren en een beslissing te nemen, die de status van de Galapagos op de Werelderfgoedlijst in ere zal houden.

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: