Voormalig senator van de Groenen Bob Brown begint Operatie Kimberley Miinimbi in Broome

6 augustus 2012

Voormalig senator van de Groenen Bob Brown begint Operatie Kimberley Miinimbi in Broome

Former Greens Senator and leader of Operation Kimberley Miinimbi Bob Brown addresses the Goolarabooloo people in Broome. Photo: Bronte Turner for the Bob Brown FoundationBob Brown, voormalig senator van de Groenen en leider van Operatie Kimberley Miinibi, spreekt de Goolarabooloo gemeenschap in Broome toe.
Foto: Bronte Turner voor de Bob Brown Foundation

Bob Brown, voormalig leider van de Australische Groenen, is aangekomen in Broome, West-Australië, om Operatie Kimberley Miinimbi te beginnen met het hoofd van Sea Shepherd Australië, Jeff Hansen.

“Ik kijk er naar uit om de lokale bevolking te ontmoeten en ze bewust te maken van de verwoestende gevolgen, die de geplande gasfabriek van Woodside bij James Price Point zou hebben op de bultrugwalvissen, die dit gebied als broedplaats gebruiken”, zei dr. Brown.

Vandaag bezochten dr. Brown en Jeff Hansen het gemeenschapsproject voor het bijhouden van de walvisstand bij James Price Point. Ze ontmoetten beide onderzoekers en de Goolarabooloo gemeenschap.

“De kennis die Woodside heeft vrijgegeven over de gevolgen van de gasfabriek op walvissen is zeer gebrekkig. Het gemeenschapsproject heeft dit feit bewezen door in zes weken tijd meer dan duizend walvissen te identificeren en te volgen door middel van observaties vanaf de wal. Dit in tegenstelling tot de schatting van Woodside, dat ongeveer 650 walvissen zouden passeren binnen vijf kilometer van de kust gedurende een heel seizoen.”

“Ik ben hier met Sea Shepherd, op uitnodiging van de Goolarabooloo gemeenschap, om het belang van het zeemilieu voor walvissen, dolfijnen en schildpadden bij James Price Point te benadrukken”, concludeerde dr. Brown.

Directeur Sea Shepherd Australië Jeff Hansen verklaarde: “Het was een grote eer en voorrecht om de Goolarabooloo gemeenschap vandaag te ontmoeten, met onder meer Richard Hunter en Phillip Roe, die samen met vele anderen jarenlang onvermoeibaar hebben gevochten tegen Woodside’s gasfabrieken. Ik was diep ontroerd door de verhalen over de Goolarabooloo gemeenschap, het landschap, het zeemilieu en de voetafdrukken van dinosauriërs. En natuurlijk de walvissen, iets waar de hele wereld trots op zou moeten zijn en welke de komende generaties beschermd moeten worden. Dit is de echte erfenis voor onze kinderen.”

“In de dertig minuten die we hebben besteed bij de uitkijkplaats van het gemeenschapsproject, zagen we gemakkelijk vijf groepen walvissen binnen vijf kilometer van de kust”, zei Jeff Hansen.

De Steve Irwin vaart momenteel langs de Kimberley kust en zal naar verwachting deze namiddag de eerste glimp opvangen van James Price Point. Ze zou dan maandagmiddag in de haven van Broome aan moeten komen en er zullen van dinsdag tot het vertrek dagelijks walvisobservaties plaatsvinden.

Onder de gasten die de Steve Irwin morgen zullen verwelkomen in de haven van Broome, zal voormalig rechter van het Hooggerechtshof Murray Wilcox, Officier in de orde van Australië (AO) en Queen’s Counsel (QC), zijn.

Klik hier voor meer informatie over het Community Science Whale Project. 

Sea Shepherd Australia Director Jeff Hansen surveys whales from the observation platform alongside members of the Goolarabooloo people and local whale researchers. Photo: Bronte Turner for the Bob Brown FoundationSea Shepherd Australië directeur Jeff Hansen onderzoekt walvissen vanaf het observatieplatform, samen met leden van de Goolarabooloo gemeenschap en lokale walvisonderzoekers.
Foto: Bronte Turner voor de Bob Brown Foundation
Operation Kimberley Miinimbi arrives in Broome and visits with the Goolarabooloo people and local whale researchers. Photo: Bronte Turner for the Bob Brown FoundationOperatie Kimberley Miinimbi start in Broome en begint met een bezoek aan de Goolarabooloo gemeenschap en lokale walvisonderzoekers. Foto: Bronte Turner voor de Bob Brown Foundation
Sea Shepherd Australia Director Jeff Hansen points out fossilized dinosaur footprints that will be destroyed if the gas hub is constructed. Photo: Bronte Turner for the Bob Brown FoundationSea Shepherd Australië directeur Jeff Hansen wijst op gefossiliseerde voetafdrukken van dinosauriërs, die vernietigd zullen worden als de gasfabriek wordt gebouwd. Foto: Bronte Turner voor de Bob Brown Foundation
 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: