Lang verwacht rapport ombudsman blijkt teleurstellend voor Kaapse pelsrobben van Namibië

30 juni 2012

Lang verwacht rapport ombudsman blijkt teleurstellend voor Kaapse pelsrobben van Namibië

Cape Fur SealKaapse pelsrob

Het langverwachte rapport van de ombudsman van Namibië werd afgelopen week bekend gemaakt. In dit rapport publiceert advocaat John Walters zijn bevindingen met betrekking tot de zeehondenslachting in het land. Het kostte Walters maanden langer dan beloofd om de klachten van niet-gouvernementele organisaties, maatschappelijke organisaties, particulieren en andere bezorgde groeperingen betreffende de illegaliteit van de jaarlijkse zeehondenjacht in Namibië te onderzoeken. Het rapport leest als een slechte roman met een onlogisch subplot.

Afgelopen september nam Sea Shepherd deel aan een bijeenkomst met de ombudsman, tezamen met andere natuurbeschermingsorganisaties. Sea Shepherd had het gevoel dat dit een teken van goede wil was, misschien een complete schijnvertoning, maar desalniettemin zeker geen serieuze poging van de Namibische overheid om onderzoek te doen naar het doden van Kaapse pelsrobben in hun land.

Het lijkt erop dat onze intuïtie juist was. Het slecht onderbouwde rapport is het niet eens waard om te analyseren, omdat het Ministerie van Visserij en Mariene Hulpbronnen (MFMR) geweigerd heeft kritische informatie over de populatie van de Kaapse pelsrobben te verstrekken, ondanks diverse verzoeken daartoe van de ombudsman. Sea Shepherd kan een onderzoek niet serieus nemen wanneer de belangrijkste partij weigert medewerking te verlenen. MFMR heeft ervoor gekozen om kritische informatie achter te houden en heeft derhalve, op politiek niveau, de onafhankelijkheid en integriteit van de Namibische ombudsman verstoord. Hoewel advocaat Walters de macht heeft om deze informatie via een dagvaarding bij de MFMR op te eisen, heeft hij dit nagelaten

Het rapport begint met de historische achtergrond van de zeehondenjacht in het land. Bij aandachtig lezen wordt duidelijk, dat Namibië met de vinger wijst naar de koloniale “exploitatie” voor het ontstaan van de zeehondenjacht, maar het rapport suggereert dat Namibië waardering verdient voor het reguleren van de hedendaagse zeehondenjacht. Het is misschien waar, dat de zeehondenjacht zijn oorsprong in de Europese en Amerikaanse handel heeft, maar het “reguleren” van de voortzetting van de uitbuiting van levende hulpbronnen zoals de Kaapse pelsrob, is niet iets om trots op te zijn – zeker niet wanneer er op de meest wrede manier mogelijk gejaagd wordt op de hulpbron.

Het verstrekken van de historische achtergrond van de zeehondenjacht om een duidelijk beeld te schetsen van de kwestie is overbodig. Het is tijd- en papierverspilling. Je hoeft niet bekend te zijn met de achtergrond van de zeehondenjacht om de afschuwelijke en verwerpelijke wreedheid ervan te begrijpen.

Na het doorworstelen van juridisch jargon en tegenstrijdige retorica, lijkt advocaat Walters zijn hoofdargument te baseren op de bepaling van de Namibische grondwet voor het duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van het land. Immers, als dit punt met succes is weerlegd, dan is de hele kwestie van het doden van zeehonden teniet gedaan en vervalt derhalve. Deze dieren kunnen dan hun leven in relatieve vrede leiden.

Cape Fur SealsKaapse pelsrobben

Walters accepteert blindelings, dat deze dieren duurzaam zouden worden gedood, ondanks de erkenning dat er een gebrek aan transparantie is bij het Ministerie van Visserij en Mariene Hulpbronnen (MFMR). Het is extreem onverantwoord en misleidend, dat hij zegt: “Er zijn hier nog steeds zeehonden en ze zullen hier nog lange tijd zijn”. Dat alleen al zou zomaar kunnen leiden tot het in gevaar brengen van de Kaapse pelsrobbenpopulatie. Veel te veel diersoorten zijn uitgestorven in onze tijd. Met de snelheid waarop deze dieren worden uitgedund, zal het geen verrassing zijn wanneer zij in de toekomst op de lijst van bedreigde diersoorten zullen komen te staan. Dus hoe kan advocaat Walters toestaan dat de afslachting doorgaat, als hij er redelijkerwijs niet zeker van is dat de huidige praktijken niet de beginselen van hun eigen grondwet schenden? Blijkbaar is zo’n gebrek aan transparantie in de bovenste gelederen van de Namibische rechterlijke macht heel acceptabel bij het bereiken van een solide, gefundeerde conclusie. Helaas is dit het soort tegenstrijdigheid waar degenen die vechten voor de levens van de Namibische zeehonden aan gewend zijn geraakt.

Samengevat is dit officiële overheidsrapport het niet waard om te analyseren. Lees in plaats daarvan het uitstekende rapport “The Economics of Seal Hunting and Seal watching”, welke laat zien hoe Namibië meer inkomsten kan genereren van levende zeehonden dan van afgeslachte zeehonden.
Het volk van Namibië verdient een onderzoeker, die geen complete aanfluiting van Namibië en haar volk maakt. Een onderzoeker die volledige transparantie eist van betrokken partijen, zodat hij kan concluderen dat de afslachting van Kaapse pelsrobben illegaal, barbaars en een schande voor de adembenemende wildernis van zuidelijk Afrika is.

Na zo lang te hebben gewacht op deze onzin, kan het vergeleken worden met het vol verwachting openen van een cadeautje met de hoop een fiets te krijgen, maar in plaats daarvan een paar sokken te vinden. Het “cadeau” dat advocaat John Walters ons gegeven heeft, is waardeloos en teleurstellend en zal net zoals een ongewenst cadeau stof vergaren in een donker hoekje van cyberspace, terwijl de wens voor iets beters blijft bestaan. Maar, omdat er levens op het spel staan en wij Sea Shepherd zijn, zullen we niet doelloos toekijken. We zullen vechten voor de levens van deze dieren. Net zolang tot alle zeehondenjachtactiviteiten ophouden en een verbod van kracht is, zal Sea Shepherd doorvechten, zodat de Kaapse pelsrobben ongehinderd aan de prachtige Namibische kust kunnen leven.

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: