Letter From the Former Minister of the Environment of Australia Senator Ian Campbell

22 mei 2012

Brief van Ian Campbell, voormalig minister van Milieu in Australië, aan de president en de minister van Milieu van Costa Rica

 

Geachte president en minister van Milieu,

Australian Senator Ian Campbell Speaks at a Sea Shepherd Event

Het is voor mij een eer om over zo’n lange afstand met u beiden te communiceren. Ik was minister van Milieu in Australië van 2004 tot 2007. Gedurende deze periode had ik het voorrecht om met Costa Rica samen te werken aan vele kwesties, die van belang zijn voor onze naties en voor de wereld.

Ik was vooral verheugd, dat Costa Rica en Australië zij aan zij stonden in de vergaderingen van de Internationale Walvisvaart Commissie. Samen kwamen we op voor het beëindigen van de walvisvangst en de jacht op andere walvisachtigen.

Terwijl ik internationaal aan het werk was om het duidelijke standpunt van de Australische regering tegen de walvisvangst te ondersteunen, sloot ik vriendschap met twee van ‘s werelds grootste milieu-activisten: Steve Irwin en kapitein Paul Watson. De wereld heeft Steve verloren, die omkwam op de Stille Oceaan tijdens het draaien van een documentaire over het zeeleven. Zijn doel was de boodschap van het behoud van het zeeleven onder de aandacht te brengen. Ik was vereerd toen men mij vroeg om te spreken op Steve’s herdenkingsdienst. Ik ben nog altijd bevriend met Terri, de weduwe van Steve, en samen zijn we lid van de adviesraad van de Sea Shepherd Conservation Society

Kapitein Paul Watson blijft over als één van ‘s werelds grootste milieu-activisten. Dagelijks is hij niet enkel bezig met het onder de aandacht brengen van de gevaren voor het mariene ecosysteem van onze planeet, maar onderneemt hij ook directe actie om het zeeleven te beschermen. Paul heeft ons vlaggenschip de ’Steve Irwin’ gedoopt en elke zomer vaart hij er trots mee naar de Antarctische wateren om de Japanse walvisvangst te verstoren en Steve’s erfenis levendig te houden. Niemand zal me tegenspreken als ik zeg dat Paul en de door hem opgerichte Sea Shepherd organisatie meer walvissen hebben gered dan wie ook, sinds het moratorium op de walvisvangst van kracht werd (overigens nooit nageleefd door Noorwegen, IJsland of Japan).

Iedereen die om walvissen, dolfijnen en onze zeegebieden geeft, was geschokt te horen dat Paul in Duitsland was opgesloten, in verband met een bevel tot uitlevering aan Costa Rica. Ik hoop dat u kunt bijdragen aan een oplossing voor deze situatie, zodat Paul kan vrijgelaten worden en de uitleveringsprocedure definitief wordt gestaakt. Ik weet dat uw regering een streng beleid omtrent walvisbescherming heeft.

Het is een beleid waarop Costa Rica wereldwijd heel trots kan zijn en het is de verdienste van de regering, die door u geleid wordt. Ik kan u verzekeren, dat kapitein Watson meer dan wie ook alle regeringen die hier voorstander van zijn zal helpen dit te bereiken.

Ik heb met trots kapitein Watson gesteund, toen ik minister was in het kabinet van de nationale regering van Australië. Ik hoop, dat u hem nu kunt steunen.

Met vriendelijke groet,

Ian

De edelachtbare Ian G. Campbell MAICD
Minister van Milieu in de Australische regering (2004-2007)
Afgevaardigde bij de Internationale Walvisvaart Commissie (2005, 2006)
Afgevaardigde bij de VN-Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (1996, 2005, 2006)
Afgevaardigde bij Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (2004, 2005, 2006)
Adviesraad, Sea Shepherd Conservation Society (2008- )

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: