Uitspraak Amerikaanse rechtbank kan leiden tot het doden van 460 beschermde zeeleeuwen

23 maart 2012

Uitspraak Amerikaanse rechtbank geeft Natuurbeheer de mogelijkheid 460 beschermde Californische zeeleeuwen te doden in Washington en Oregon

Mother Sea Lion with pup. Photo: AFPMoeder zeeleeuw met jong.
Foto: AFP

Er is momenteel een rechtszaak bezig, die ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de toekomstige bescherming van bedreigde diersoorten in de Verenigde Staten. De Humane Society of the United States en de Wild Fish Conservancy hebben een klacht ingediend en een tijdelijk verbod aangevraagd tegen de National Marine Fisheries Services (NMFS). Deze actie is het gevolg van een besluit van de NMFS om Natuurbeheer de komende vijf jaar tot 460 beschermde Californische zeeleeuwen te laten doden. Het tijdelijke verbod werd vanochtend afgewezen  door het Amerikaanse kantongerecht. De rechtbank staat NMFS toe Californische zeeleeuwen te doden, in afwachting van de volledige rechtszaak.

 De Humane Society deelde vanmorgen onderstaande hoofdpunten uit de gerechtelijke procedure:

 • De rechtbank heeft het tijdelijke verbod verworpen
 • Het aantal zeeleeuwen dat kan worden gedood is tijdelijk verlaagd van negentig naar dertig
 • De rechtbank eist dat de zeeleeuwen worden gedood middels euthanasie
 • De rechtbank ziet de ernst van de situatie in en de zaak wordt voortgezet op alle punten
 • De Humane Society is ervan overtuigd dat ze zal zegevieren

Dit zijn de feiten rondom deze kwestie:

 • De Marine Mammal Protection Act beschermt zeeleeuwen in de Verenigde Staten.
 • Sommige Californische zeeleeuwen hebben de Bonneville Dam aan de Columbia Rivier gekozen als hun voedselgebied. De dam ligt ongeveer veertig mijl ten oosten van Portland (Oregon).
 • Diverse groepen mensen in Washington, Oregon en Idaho geven deze zeeleeuwen de schuld van  “het afpakken van hun vis”. Ze hebben de zeeleeuw tot zondebok gemaakt, ook al betreft de hoeveelheid zalm die deze zeeleeuwen vangen slechts één procent.
 • Namens deze groep mensen hebben de staten Oregon, Washington en Idaho een verzoekschrift ingediend bij de National Marine Fisheries Services (NMFS) om hen toestemming te verlenen de zeeleeuwen te doden. Deze groep heeft eerdere rechtszaken verloren, maar slaagde erin zeeleeuwen te doden voordat de uitspraken hadden plaatsgevonden. Op 18 augustus 2011 is namens hen een nieuwe aanvraag ingediend, wederom voor toestemming om enkele Californische zeeleeuwen te doden, die men zalm zag eten bij de Bonville Dam. Op 15 maart 2012 ging NMFS opnieuw akkoord met het verzoek van de staten en gaf Natuurbeheer toestemming om vijf jaar lang maar liefst 92 beschermde Californische zeeleeuwen per jaar te doden. Dit komt op een totaal van 460 dieren.
 • De slachting zou op 19 maart 2012 beginnen, maar de Humane Society of the United States, de Wild Fish Conservancy en twee individuen vroegen een tijdelijk verbod aan bij het Amerikaanse kantongerecht in Washington D.C.

Scott West, directeur Onderzoek en Informatie voor Sea Shepherd Conservation Society had het volgende te zeggen over de kwestie:

“Het is een feit, dat menselijk handelen de vispopulaties vernietigt. De bouw van dammen, het kweken van vis, het uitzetten van niet-inheemse soorten, de lozing van vervuilende stoffen, sportvissen, moeilijk aanpasbare verdragen in de visserij en grootschalige commerciële visvangst dragen bij aan het uitsterven van vissoorten. Dit zijn allemaal menselijke activiteiten, die de laatste jaren in omvang zijn toegenomen, net als het aantal mensen op aarde. Wat wel normaal is, is dat vissen worden opgegeten door andere vissen, door vogels, door haaien en door zeezoogdieren. Deze voedselketen is veel ouder dan de aanwezigheid van de mens op deze planeet. Mensen vissen al geruime tijd voor hun levensonderhoud of ambacht en dit heeft het natuurlijke evenwicht doorgaans niet in de weg gestaan. De schuld elders neerleggen en de aandacht wegnemen van de echte dader(s) is gebruikelijk menselijk gedrag. De zondebok is niets nieuws. Zeehonden, zeeleeuwen en dolfijnen hebben over de hele wereld door onwetendheid en hebzucht de schuld gekregen van de ineenstorting van de visbestanden. De echte redenen (menselijke activiteiten) worden genegeerd. Het gebruik van zeezoogdieren als zondebok kent geen grenzen op het gebied van ras, cultuur of natie. Canadezen, Chilenen, Japanners en ja, zelfs mensen in de Verenigde Staten doen hieraan mee.”

Hoewel zeeleeuwen inderdaad vis eten, consumeren ze per jaar slechts tussen 0,4 en 4,2 procent van de 80.000 tot 300.000 zalmen, die paaien in de Columbia Rivier. De volgende lijst, die gebaseerd is  op schattingen van de NMFS, geeft de percentages voor zalmvangsten in de Columbia Rivier weer:

 • Tot zestig procent van de jonge zalm en tot zeventien procent van de volwassen zalm komt bij de dammen in de Columbia Rivier.
 • Menselijke visactiviteit neemt ongeveer zestien procent van de volwassen zalm uit de rivier.
 • Niet-inheemse, geïntroduceerde sportvissoorten eten tot drie miljoen jonge zalmen per jaar.
 • Vogels eten tot achttien procent
 • Zeeleeuwen nemen ongeveer één procent
 • Daarnaast draagt de bijvangst van de Columbia Rivier zalm in open zeevisserij bij aan de afname van de Columbia Rivier zalm.

Sea Lion in trap at Bonneville Dam (file photo)Zeeleeuw in de val bij Bonneville Dam (archief)Op basis van deze informatie (en gezond verstand) is duidelijk, dat de zeeleeuwen niet het echte probleem zijn.

De zalmtrek is elk jaar verschillend en wetenschappers voorspellen voor dit jaar een grote trek in de Columbia Rivier. En toch willen de staten de zondebok doden. “Er willen maar weinig mensen op zoek naar de werkelijke redenen voor de afname van de vispopulaties, omdat dit betekent dat ze in de spiegel moeten kijken”, aldus Scott West.

Er wordt oorlog gevoerd tegen de inspanningen van de Verenigde Staten om het milieu te beschermen. Er zijn groepen en krachten, die proberen de wetten, ingevoerd om de kwaliteit van lucht, water en bodem in de VS te verbeteren en te beschermen, ongedaan te maken. Ook de wetten, die verschillende diersoorten voor uitsterven hebben behoed, staan onder druk. Deze kwestie zou zomaar een keerpunt voor de VS kunnen zijn, terug naar een tijd waarin het gebruikelijk en legaal was om zeezoogdieren (en andere dieren) te doden, die de mens “in de weg staan”. Dit is een kritiek moment voor de ecosystemen van onze wereld en voor vele diersoorten. Onze wetten zouden moeten voorzien in extra bescherming van het milieu en niet de kleine hoeveelheid bescherming die er al bestaat moeten wegnemen.

Sea Shepherd kan deze slachtpartij niet negeren, die al snel kan plaatsvinden op de stoep van de VS. Wij bieden momenteel een beloning aan voor informatie, die leidt tot de aanhouding van degene(n), verantwoordelijk voor het afschieten van zeeleeuwen in Puget Sound. Nu een tijdelijk verbod voor de Bonneville Dam niet wordt verleend en met de volledige rechtszaak in het vooruitzicht, zullen we deze kwestie naar de voorgrond moeten brengen. De Humane Society is al enige tijd met deze strijd bezig en we bieden graag onze hulp aan. Wij hebben ervaring met het documenteren van zinloze slachtingen. Misschien moeten we een “Dam Guardian” campagne beginnen bij de Bonneville Dam. Hoeveel vrijwilligers zouden bereid zijn om naar de dam te komen en te helpen? Blijf ons volgen.

Klik hier om de petitie te tekenen en te delen

pdf_smKlik hier om de details van het tijdelijk verbod te lezen

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: