Licht aan het eind van de tunnel voor de Galapagos eilanden?

7 maart 2012

Licht aan het eind van de tunnel voor de Galapagos eilanden?

Galapagos National Park authorities bust an illegal shark fishing operation. Photo: Tim WattersDe autoriteiten van het Galapagos Nationaal Park betrappen vissers op illegale haaienvangst. Foto:  Tim Watters

Sinds 2010 pleit het kantoor van Sea Shepherd op de Galapagos voor betere justitiële respons bij het handhaven van de milieuwetten. In 2010 hebben we het voorstel gedaan om op de Galapagos een rechterlijke macht gespecialiseerd in natuurwetten aan te stellen, de eerste ter wereld.

We hebben dit voorstel opgesteld op basis van Ecuador’s erkenning van de grondwettelijke rechten van de natuur. In 2011 en 2012 begon Sea Shepherd met het volgen van grote zaken omtrent haaienstroperij die plaats vindt in de Galapagos Marine Reserve.

Hierbij kwamen we erachter hoe totaal verkeerd er door het locale justitiële systeem werd gereageerd op misdaden tegen het milieu.

We lichtten de nationale justitiële autoriteiten in over de bedroevende lokale justitiële respons op dergelijke zaken. We werden gesteund door andere milieuorganisaties en spraken met locale, provinciale en nationale autoriteiten om onze zorgen te uiten over dit probleem. We woonden zittingen bij van de Papate zaak, dienden een schriftelijke klacht in namens de haaien bij de Fer Mary zaak en waren officiële waarnemers bij de inspectie van de boten bij de Reina del Cisne zaak. We schreven ook een boek, ontworpen als leidraad voor de handhaving van wetten betreffende milieucriminaliteit

We maakten duidelijk kenbaar, dat de Galapagos een eigen provinciaal hooggerechtshof nodig heeft.

Na twee jaar onvermoeibaar vechten voor dringende justitiële veranderingen op milieugebied, zouden we nu wel eens getuige kunnen zijn van een historische gebeurtenis.

Shark resting in a reef in Galapagos National Park. Photo: Tim WattersHaai rustend in een rif in het Galapagos Nationaal Park. Foto: Tim Watters

Nog niet zo lang geleden maakte de nationale justitiële autoriteit van Ecuador het besluit bekend om een provinciale rechtbank op de Galapagos te in te stellen. Dit betekent, dat rechtszaken over milieudelicten niet langer duizenden kilometers van de Galapagos eilanden vandaan hoeven te worden gehouden, waar de dichtstbijzijnde rechtbank nu is gevestigd. Dat is het huidige protocol. Dit zal zeker een grote stap in de goede richting zijn voor milieurechtsgang op de Galapagos.

Volgens de nationale justitiële autoriteit zal de nieuwe provinciale rechtbank binnenkort worden geïnstalleerd. Omdat deze nieuwe rechtbank deel uitmaakt van een programma voor nationale justitiële hervormingen, hopen we dat er juristen zullen worden aangesteld die zo’n belangrijke positie verdienen. We hopen, dat de nieuwe rechters hun taak eer zullen aandoen recht te spreken in het gebied dat werd aangewezen als eerste werelderfgoed van de natuur. We hopen, dat er snel echte gerechtigheid zal komen op de Galapagos. En we hopen op eerlijke en onpartijdige beslissingen door eerlijke en onpartijdige rechters. We hopen, dat er echte rechters op de Galapagos eilanden worden aangesteld.

Maar er is meer goed nieuws. Een paar dagen geleden maakte de nationale justitiële autoriteit ook bekend de mogelijkheden te zullen bekijken voor het instellen van een rechterlijke macht voor milieuzaken op de Galapagos. Hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen, is het toch een belangrijke stap in de goede richting, dit werelderfgoed te voorzien van een adequaat rechtssysteem, gespecialiseerd in milieuzaken.

Met deze beslissingen kan Ecuador daadwerkelijk justitiële geschiedenis schrijven op het gebied van maritieme wethandhaving. Daarom verwelkomt Sea Shepherd deze belangrijke ontwikkelingen zeer. Als ze op de juiste wijze worden ingevoerd, zullen deze initiatieven de justitiële respons op milieuovertredingen zeker verbeteren en zal de Galapagos een van de eerste gebieden worden op de wereld erfgoederen lijst – zo niet het allereerste – met een gespecialiseerde rechterlijke macht.

De afgelopen twee jaar hebben we gezien hoe slecht het gesteld is met het gerechtelijke systeem op het gebied van milieuproblemen. We hebben hard gewerkt om justitiële milieuproblemen op de publieke agenda te krijgen op locaal en nationaal niveau. Zien we nu eindelijk licht aan het einde van de justitiële tunnel voor de Galapagos eilanden? Het is hoog tijd voor verandering.

Dead sharks from an illegal shark fishing operation. Photo: Tim WattersDode haaien afkomstig van de illegale haaienvisserij. Foto: Tim Watters Sea Shepherd Galapagos Director Alex Cornelissen observes dead sharks from an illegal fishing operation busted by local authorities. Photo: Tim WattersDirecteur van Sea Shepherd Galapagos, Alex Cornelissen, bekijkt dode haaien afkomstig van een illegale haaienvangst operatie, die werd onderschept door locale autoriteiten. Foto: Tim  Tim Watters
 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: