Hong Kong Airlines stopt vervoer van wilde dieren

29 februari 2012

Hong Kong Airlines stopt vervoer van wilde dieren in respons op het bezoek van Sea Shepherd leden aan hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij

Dolphins in Dolfijnen in "vliegende doodskisten" in een laadruim van Hong Kong Airlines voor vervoer naar faciliteiten voor gevangen dolfijnen. Foto: Hong Kong Airlines

Op 28 februari 2012 ontving David Scott, verantwoordelijk voor Sea Shepherd Conservation Society in het Verenigd Koninkrijk, een reactie van Hong Kong Airlines in antwoord op zijn brief waarin hij het vervoer van vijf wilde dolfijnen vanuit Japan naar Vietnam door de luchtvaartmaatschappij afkeurde. In een reactie verklaarde Hong Kong Airlines dat zij de situatie zeer serieus nam en met een verklaring zou komen. In de brief stond: “Als bedrijf dat zich inzet voor het behoud en de bescherming van het dierenrijk, heeft Hong Kong Airlines een onmiddellijk verbod aangekondigd voor luchtvervoer van beschermde diersoorten.”

Deze verklaring werd afgegeven drie dagen nadat Sea Shepherd Hong Kong-coördinator Gary Stokes samen met een aantal andere activisten een bezoek bracht aan de kantoren van Hong Kong Airlines, met een petitie die 2400 handtekeningen telde en een kopie van de met een Oscar bekroonde documentaire The Cove. De wereldwijde gemeenschap die zich inzet voor de bescherming van dieren wist van het incident en had zich verenigd om op te treden tegen Hong Kong Airlines vanwege hun bijdrage aan de onderwerping van wilde dolfijnen.

De impact van deze beslissing is evident in de volgende opmerking van Gary Stokes: “Persoonlijk beschouw ik dit incident als iets dat veel groter is dan enkel Hong Kong Airlines, dit is de scheur in de dam waarop we allemaal hebben zitten wachten. Deze actie zou een boodschap moeten zijn voor alle luchtvaartmaatschappijen, namelijk dat het vervoer van dolfijnen zal leiden tot zo’n negatieve wereldwijde publiciteit dat het verlies aan klanten veel zwaarder zal wegen dan de kortetermijnwinst van de dolfijntransporten. Als we de internationale transporten kunnen stoppen, dan zal dat op zijn beurt de handel in gevangengenomen dolfijnen stoppen. Als er vervolgens geen handel in dolfijnen meer is, zullen er geen dolfijnslachtingen meer zijn aangezien er geen geld meer aan verdiend kan worden.”

Hier volgt de verklaring van Hong Kong Airlines:

 

Hong Kong Airlines Logo

VERKLARING BETREFFENDE HET DOLFIJNTRANSPORT VAN 16 JANUARI

28 februari 2012 – Op 16 januari 2012 vervoerde Hong Kong Airlines een speciale vracht van vijf levende dolfijnen van Japan naar Vietnam. De luchtvaartmaatschappij vergewiste zich ervan dat het vervoer voldeed aan de regels van de overheid en de regelgeving omtrent levende dieren van IATA (International Air Transport Association), en dat het voldeed aan alle eisen van voorbereiding voor verzending en procedures voor dierverzorging. Hong Kong Airlines vergewiste zich er ook van dat de benodigde import- en exportvergunningen met betrekking tot het verdrag inzake internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten, waren uitgegeven door het Trade and Economic Bureau of Co-operation, het Ministerie van Economie, Handel en Industrie in Japan, het Forest Protection Department en het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling in Vietnam.

Naties wereldwijd staan nog steeds toe dat Japan elk jaar meer dan 1000 walvissen in het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan doodt voor zogenaamd “wetenschappelijk onderzoek”. Er zijn nog nooit erkende wetenschappelijke publicaties uit deze slachtingen voortgekomen. Erger nog, het walvisvlees wordt nog steeds illegaal verkocht in restaurants, supermarkten en belandt in de schoollunches van kinderen, ondanks de bekende, ernstige gevaren voor de gezondheid vanwege giftige zware metalen in het vlees.

Professionele deskundigen uit Vietnam en Japan adviseerden luchtvervoer als de beste oplossing voor het vervoer van levende dolfijnen en er werd een team gestuurd voor evaluatie voordat levering plaatsvond. Deskundigen op het gebied van zeedieren en dierenartsen waren aan boord om toezicht en controle te houden over het transport, en er werd door deze deskundigen de nodige zorg gegeven tijdens de gehele reis.

Enige tijd na aflevering ontving Hong Kong Airlines berichten van verschillende welzijnsorganisaties die de luchtvaartmaatschappij aanspoorden soortgelijke toekomstige transporten niet meer uit te voeren. Hong Kong Airlines staat in directe communicatie met deze groepen om meer te leren over hun bezorgdheid. Ook wilden we graag de aanzienlijke inspanningen van de luchtvaartmaatschappij duidelijk maken die een veilig vervoer van de dolfijnen verzekerden, inspanningen die alle wettelijke en welzijnseisen overtreffen.

Hong Kong Airlines heeft de opmerkingen en meningen van welzijnsorganisaties ter harte genomen en heeft deze geëvalueerd in combinatie met de informatie waarover zij op het moment van transport beschikte.

Hong Kong Airlines wil duidelijk maken dat het een verantwoordelijk lid van de transportsector is, en zorg draagt voor de toekomst en het milieu. Omdat wordt aangenomen dat transporten van deze aard kunnen resulteren in de bedreiging van wilde dieren elders, zal Hong Kong Airlines onmiddellijk alle transporten van deze aard verbieden.

Als een demonstratie van haar inzet voor het milieu en vanwege de verhelderende toelichting door de organisaties, zal Hong Kong Airlines een donatie doen aan een goed doel dat zich inzet voor het dierenrijk.

Neem in geval van vragen contact op met onze Corporate Communications afdeling via corpcomm@hkairlines.com

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: