Australië staat het gebruik van drones door Sea Shepherd toe

4 januari 2012

Australië staat het gebruik van drones door Sea Shepherd toe

Antarctica is geen drone-vrije zone

Sea Shepherd heeft goedkeuring gekregen van Australië om drones (onbemande verkenningsvliegtuigen) in te zetten in de Zuidelijke Oceaan. 


Uit: Afdeling Beleidscoördinatie. Australische Antarctische Divisie. Sectie Territoria, Milieu en Verdragen Australische Antarctische Divisie, Departement voor Duurzaamheid, Milieu, Water, Bevolking en Leefgemeenschappen

Antarctisch Verdrag (milieubescherming) verordening1980 ("de verordening")

Mededeling vanwege wijziging in beslissing onder paragraaf 12N(2)

Ik refereer aan de additionele Preliminary Assessment of Environmental Impacts (voorlopige beoordeling van de gevolgen voor het milieu) dat is voorgelegd vanwege de voorgestelde activiteiten, namelijk het uitvoeren van de Operatie Divine Wind van Sea Shepherd Australia Pty Ltd, waarbij tevens toestemming voor het gebruik van onbemande verkenningsvliegtuigen wordt verzocht.

In overeenstemming met sectie 12N(2) van de akte, heeft de afgevaardigde de additionele informatie bekeken en vastgesteld dat deze activiteit hooguit een verwaarloosbaar effect op het milieu heeft. Om deze reden is de autorisatie die verleend is onder sectie 12F van de akte, die in overeenstemming is met de voorwaarden die zijn vastgelegd in het bijgevoegde document Determination and Authorization (Vaststelling en Autorisatie), aangepast om het gebruik van onbemande mogelijk te maken, zoals voorgesteld.

Bij een voorstel tot wijziging van de activiteit, of als de activiteit zelf verandert, moet deze volgens subsectie 12D(2) van het Antarctisch Verdrag (milieubescherming) akte 1980 opnieuw worden beoordeeld. Een wijziging heeft betrekking op veranderingen in de campagne op het gebied van de duur, de locatie, de frequentie, de gebruikte materialen, fysieke gevolgen, gevolgen voor het milieu zoals de risico’s en het vermogen om de gevolgen te herstellen of te overzien et cetera.

Onderhevig aan de Administrative Appeals Tribunal Act uit 1975, mag een persoon (of personen) wiens belangen beïnvloed worden door deze beslissing, binnen 28 dagen een schriftelijk verzoek indienen tot inzage van de redenen van deze beslissing, bij de Antarctische divisie van het departement voor Duurzaamheid, Milieu, Water, Bevolking en Leefgemeenschappen. Een aanvraag tot een onafhankelijke beoordeling van deze beslissing kan binnen 28 dagen na ontvangst van de redenen van deze beslissing worden ingediend, of binnen 28 dagen na deze verklaring als de redenen voor deze beslissing niet worden opgevraagd. Hiervoor kan de persoon of kunnen de personen wiens belangen worden getroffen zich wenden tot het Administrative Appeals Tribunal met inachtneming van de desbetreffende kosten.

 

Divine Wind
Bezoek onze
Operation Divine Wind
voor informatie over onze
walviscampagne in 2011-2012
 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: