Galapagos rechter verklaart de zaak tegen Fer Mary nietig

29 december 2011

Galapagos rechter verklaart de zaak tegen Fer Mary nietig

Galapagos Sharks. Photo: Nicolas VeraGalapagos haaien. Foto: Nicolas Vera

Op 23 december heeft een lokale rechter natuurbeschermers in de Galapagos geschokt door de zaak tegen de Fer Mary nietig te verklaren.

Deze zaak was het resultaat van de belangrijkste patrouilleeroperatie van dit jaar, uitgevoerd door het Galapagos Nationale Park. De operatie leidde tot de ontdekking en onderschepping van het industrieel visserschip de Fer Mary, dat zich in het zeereservaat van de Galapagos bevond met maar liefst 357 dode haaien aan boord. Lees ook: Vrouwe Justitia laat de Galapagos in de steek.

Ondanks de sterke juridische bewijzen die aan de rechter waren voorgelegd door de betrokken partijen en door de sector Natuurbehoud van de Galapagos (waar Sea Shepherd deel van uit maakt) in een wettelijk document ter verdediging van de haaien, stelde de rechter dat hij zichzelf niet bevoegd achtte om deze milieustrafzaak te behandelen. Niet alleen is het te betreuren dat een strafrechter verklaart zichzelf niet bevoegd te achten om een strafzaak te beoordelen, maar het is ook onbegrijpelijk dat hij pas na vijf maanden van intensief onderzoek door het openbaar ministerie van Milieu van de Galapagos en het Galapagos Nationale Park (de twee officiële partijen in deze zaak) tot deze conclusie komt.

De rechterlijke beslissing heft ook het transportverbod voor de Fer Mary op, welke in beslag was genomen als bewijsmateriaal. Door deze uitspraak zijn ook de verdachten, die in augustus al waren vrijgelaten, zelfs niet langer verplicht om zich te melden bij de rechtbank in hun woonplaats.

De zaak moet nu weer opnieuw worden gestart in een andere rechtbank die 982 km verderop ligt, met alle verdachten volledig buiten het bereik van het gerechtelijk systeem.

Dit is de tweede keer dit jaar dat lokale gerechtigheid faalt als het om milieuzaken gaat. We zagen hetzelfde gebeuren in de Reine del Cisne zaak. Het ging hier om een ander schip, maar ook deze bevond zich binnen het Galapagos zeereservaat met 82 dode haaien in de romp van het schip.  Galapagos rechter beveelt vrijlating verdachten in de zaak Reina del Cisne.

Gelukkig zijn het openbaar ministerie van Milieu en het Galapagos Nationale Park inmiddels al in hoger beroep gegaan en werken aan het verbeteren van andere juridische procedures, waaronder het in beslag nemen van het schip door het Galapagos Nationale Park. Kijk voor meer informatie op: www.galapagospark.org

De beslissing is echter een slecht precedent: de vervolging van nieuwe milieudelicten in het Galapagos zeereservaat zullen moeten gaan plaatsvinden in de dichtstbijzijnde rechtbank, 982 km verderop. Dit is een groot probleem, niet alleen voor de logistiek, maar ook omdat de strafrechtelijke procedures korte termijnen hebben voor het vasthouden en de veroordeling van de verdachten. De verdachten worden vaak op de oceaan aangetroffen, soms uren of zelfs dagen verwijderd van dichtstbijzijnde rechtbank. Met dit precedent zal het erg moeilijk worden om procedurele deadlines te halen.

We zijn ons volledig bewust van de negatieve gevolgen van dit besluit, niet alleen voor de bescherming van de Galapagos, maar ook voor ons juridische werk en het werk van de autoriteiten en andere organisaties die zorgen voor het naleven en het handhaven van de milieuwetgeving. Wij zijn erg bezorgd over deze verschrikkelijke precedent. De Galapagos zijn onze verdedigingslinie en we moeten, zelfs als alles tegenzit, met man en macht blijven werken aan de verandering van het huidige gerechtelijk systeem.

Sea Shepherd roept alle lokale milieuactivisten die werkzaam zijn in de Galapagos op om de krachten te bundelen om deze zaak onder de aandacht te brengen van het Hooggerechtshof van Ecuador (de hoogste gerechtelijke instantie van het land) om een bindende resolutie te vragen die ervoor zorgt dat lokale rechters ook hun plicht doen in het beoordelen van voorkomende milieuzaken in het Galapagos zeereservaat, zoals in andere jurisdicties van het land ook gebeurt.

Sea Shepherd roept tevens alle activisten op om samen met hen verder te pleiten voor het aanwijzen van gespecialiseerde rechters, zodat het milieurecht weer zegeviert in de Galapagos.

Het huidige juridische klimaat in de Galapagos voldoet niet aan de minimale eisen die nodig zijn om een zeereservaat dat op de werelderfgoedlijst staat en een biosfeerreservaat is, te beschermen. Het is de hoogste tijd dat dit verandert.

------------------

Juez Penal de Galápagos Anula el Caso Fer Mary

Dead Sharks from a Shark Finning Bust. Photo: Tim WattersDead Sharks from a Shark Finning Bust.
Photo: Tim Watters
El pasado 23 de diciembre, un juez penal de Galápagos sorprendió a los conservacionistas con la decisión de anular todo lo actuado en el caso denominado Fer Mary. Este caso es el resultado del patrullaje más importante realizado este año en la Reserva Marina por la Dirección del Parque Nacional Galápagos, que derivó en la detección y posterior intercepción de la embarcación de pesca industrial Fer Mary dentro de dicha Reserva Marina con 357 tiburones muertos.

A pesar de sólidos razonamientos jurídicos planteados por las partes procesales y también por el Sector de Conservación de Galápagos –del que Sea Shepherd forma parte- en un alegato jurídico presentado ante el juzgado en defensa de los tiburones, el juez argumentó falta de competencia para sustanciar temas penales ambientales. No solo es deplorable que un juez penal alegue falta de competencia para sustanciar un caso de materia penal, sino sobretodo que un juez haya determinado su falta de competencia a cinco meses de haber iniciado un intenso litigio liderado por la Fiscalía Ambiental de Galápagos y el Parque Nacional Galápagos en defensa de las especies protegidas que habitan en la Reserva Marina.

La resolución también levanta la prohibición de vender la embarcación, medida interpuesta para garantizar evidencia y prueba judicial. En cuanto a los procesados, quienes están en libertad desde el mes de agosto, ahora ni siquiera tendrán que presentarse ante el juez de su localidad, ya que esta medida también fue levantada.

El caso deberá reiniciarse ahora en una corte de justicia ubicada a 982 kilómetros de distancia, con los procesados totalmente fuera de la esfera judicial.

Esta es la segunda vez en el año que la justicia local falla en administrar justicia en temas ambientales. Ya aplicó este argumento en el caso denominado Reina del Cisne, otra embarcación de pesca industrial encontrada dentro de la Reserva Marina de Galápagos con 82 tiburones muertos en su bodega.

Por fortuna las partes procesales ya están trabajando en las apelaciones y otras medidas, incluido el decomiso administrativo de la embarcación, por parte del Parque Nacional Galápagos. Para mayor información, visite: www.galapagospark.org

La resolución judicial sienta un antecedente que es perturbador: en nuevos casos el procesamiento de delitos ambientales cometidos en la Reserva Marina de Galápagos tendrían que tramitarse en una corte de justicia ubicada a 982 kilómetros de distancia. Esto representa problemas complejos, no solo de carácter logístico, sino fundamentalmente de plazos constitucionales y legales para el procesamiento a sospechosos que, a menudo, son detenidos en medio del mar a horas y hasta días de distancia de la corte más cercana. Con este antecedente judicial, será muy difícil cumplir con los plazos procesales.

Nosotros estamos conscientes del impacto negativo de esta resolución judicial para Galápagos, pero también para nuestro trabajo y el de autoridades y otros actores interesados en la aplicación de la ley y el debido proceso. De hecho, estamos muy preocupados por este terrible antecedente judicial. Pero Galápagos es en una línea en la arena, y seguiremos trabajando, incluso en contra de todo pronóstico, por la transformación de la actual realidad judicial ambiental.

En este contexto, Sea Shepherd hace un llamado a todos los actores que trabajan localmente por la conservación de Galápagos para sumar esfuerzos y llevar este problema a la Corte Nacional de Justicia para solicitar a la instancia judicial máxima del país que emita una resolución generalmente obligatoria, insistiendo en la competencia de los jueces penales de Galápagos en materia penal ambiental, tal como ocurre en otras jurisdicciones del país.

Sea Shepherd también hace un llamado a todos para abogar por la designación de jueces especializados para administrar justicia en Galápagos.

La situación judicial actual no alcanza estándares mínimos de administración de justicia en una reserva marina que es también patrimonio natural de la humanidad y reserva de biósfera. Es tiempo de cambiar esta realidad.

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: