Galapagos rechter beveelt vrijlating verdachten in de zaak Reina del Cisne

10 october 2011

Galapagos rechter beveelt vrijlating verdachten in de zaak Reina Del Cisne Case

 

Galapagos sharkGalapagos haaien
foto: Tim Watters

Minder dan een maand nadat de Ecuadoriaanse marine het industriële vissersschip de Reina del Cisne aanhield in het Galapagos Maritiem Reservaat (GMR), heeft dezelfde rechter die de aanhouding van de twaalf bemanningsleden voor onderzoek beval, nu ook hun vrijlating bevolen. Deze onpopulaire beslissing werd gemaakt ondanks de officiële controle, waarbij Sea Shepherd optrad als waarnemer, die resulteerde in 82 dood gevonden haaien in het ruim van het schip.

De rechtbank acht zich niet bevoegd om milieuzaken te behandelen en beveelt met haar beslissing niet alleen de vrijlating van de verdachten, maar ook dat het schip niet langer aan de ketting hoeft te liggen, wat oorspronkelijk gedaan was om haar als gerechtelijk bewijs zeker te stellen. Om het nog erger te maken, doet deze beslissing een groot deel van de zaak teniet.

De zaak moet nu opnieuw voorkomen voor een ander gerechtshof op zo’n 982 kilometer afstand en uiteraard vallen alle verdachten buiten de greep van het gerechtelijk apparaat. Gelukkig heeft het Galapagos Nationaal Park, de belangrijkste aanklager in deze zaak, al beroep aangetekend tegen de beslissing van de rechter en heeft ze de marine gemaand het schip niet te laten gaan.

Deze zaak werd onmiddelijk nationaal nieuws en maakt duidelijk dat het onacceptabel is hoe de lokale justitie reageert op milieuzaken in deze nationaal beschermde omgeving en dit natuurlijke werelderfgoed.

Een strafrechter die aangeeft niet bevoegd te zijn in een milieustrafzaak, hoe absurd dit ook moge klinken, zet zo ook verontrustende jurisprudentie met de potentie om de Galapagos eilanden in juridische onzekerheid achter te laten: als je strafbare feiten op milieugebied in het GMR wilt vervolgen, ga dan maar ergens anders heen.

Strafrechters elders in het land behandelen milieuzaken aangaande vervuiling, illegale houtkap, smokkel en dergelijke meer. Waarom zouden lokale rechters dan nerveus worden om recht te spreken in zaken waarbij de grote spelers uit de industriële visserijsector betrokken zijn? Echte rechters behoeven geen angst te hebben wanneer ze de wet doen gelden.

Alleen al in de afgelopen twee maanden hebben rechters van de Galapagos eilanden 34 verdachten die te maken hebben met zaken waarbij meer dan 400 haaien waren gevangen, vrij gelaten. Maar deze keer zijn de zaken erg uit de hand gelopen en is er een fout gemaakt die niet op een slechter moment voor ze had kunnen komen. De uitspraken van de rechters heeft deze onacceptabele gang van zaken bloot gelegd tijdens een periode van landelijke justitiële veranderingen.

Sea Shepherd is in samenwerking met andere organisaties al bezig er voor te zorgen dat deze zaak, samen met andere zaken, onder de aandacht blijft van de landelijke gerechtelijke autoriteiten, waaronder de Nationale Juridische Raad, in een poging om het lokale juridische apparaat compleet te veranderen.

De Galapagos eilanden verdienen niets minder dan echte rechters die niet bang zijn om weerstand te bieden aan en moeilijke beslissingen te maken tegen de industriële visserijsector, echte rechters die de wet volledig handhaven en overtreders ervan straffen

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: