Op de Galapagos wordt weer een industriële haaienvisser aangehouden

23 september 2011

Op de Galapagos wordt weer een industriële haaienvisser aangehouden

Inspectors pull the dead sharks from the hold of the vessel. Photo: Tim WattersInspecteurs halen de dode haaien uit het ruim van het schip.
Foto: Tim Watters

De Galapagos zijn nauwelijks bekomen van één van de grootste gevallen van haaienstroperij in juli van dit jaar, en nu is afgelopen week wéér een schip binnen het Galapagos zeereservaat (GMR – Galapagos Marine Reserve) betrapt. De marine van Ecuador onderschepte de Reina del Cisne, een industriële vissersboot uit Manta, op 16 september 2011. De marine ontdekte het schip op zes zeemijlen binnen het GMR.

De Reina del Cisne, samen met twee kleine bootjes, was uitgerust met beuglijnen, een vismethode die is verboden door de voorschriften van de Galapagos. Bij inspectie van het moederschip werden tientallen dode haaien in het ruim gevonden. De marine stuurde het schip naar San Cristobal eiland voor verdere inspectie, alwaar het in bewaring is gesteld voor de duur van het onderzoek. De 12 bemanningsleden zijn gearresteerd.

Sea Shepherd Galapagos nam als officieel waarnemer deel aan de inspectie van het vaartuig, die plaatsvond op 20 september. We waren getuige van de verwoestende effecten van de haaienvisserij toen het dek van de Reina del Cisne zich langzaam vulde met de ene dode haai na de andere. Het uiteindelijke aantal slachtoffers bedroeg 81, waaronder 69 voshaaien, 11 blauwe haaien en een zijdehaai. Triest genoeg waren sommige haaien slechts enkele maanden oud. Voshaaien zijn waardevol vanwege hun lange vinnen, die helaas veel geld opbrengen op de Aziatische markt. Voshaaien staan er ook om bekend dat ze per keer slechts twee tot vier jongen werpen. Dit lage geboortecijfer heeft er samen met de langdurige overbevissing om hun vinnen voor gezorgd dat de voshaai bij de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) staat geregistreerd als "met uitsterven bedreigd". 

Sea Shepherd is dankbaar dat we de kans hebben gekregen om deel te nemen aan deze inspectie. We waren onder de indruk van de efficiëntie van en de uitstekende samenwerking tussen de verschillende overheidsorganisaties die bij deze zaak betrokken waren. Een document ter registratie van de inspectie zal volgende week worden ondertekend door alle deelnemers, inclusief onze Directeur Operaties, waarmee de status van Sea Shepherd als waarnemer van de inspectie formeel wordt vastgelegd. De Galapagos National Park Service, de marine van Ecuador, de nationale politie van Ecuador, de wetenschappelijke sector vertegenwoordigd door Gaias en natuurlijk de Environmental Prosecutor (de openbaar aanklager voor milieudelicten) verdienen allemaal een groot compliment voor hun rol bij het verzamelen van bewijsmateriaal in deze zaak.

We hopen dat er zich dit jaar geen andere industriële vaartuigen meer zonder toestemming in het GMR begeven. Maar als ze dit wel doen, weten we dat de organisaties die in Galapagos de wet handhaven geweldig werk verrichten. Wat betreft de reactie van justitie op deze zaak, eisen we dat locale rechters zich realiseren dat ze voor gerechtigheid zorgen in een gebied dat door de nationale wetgeving beschermd wordt, dat als werelderfgoed is aangemerkt en waar haaien bescherming genieten. Desalniettemin zullen we deze zaak in de gaten blijven houden om te pleiten voor een juiste toepassing van de Ecuadorian Green Constitution (de groene grondwet van Ecuador), de Convention on the World Natural Heritage (conventie van het wereld natuurerfgoed), de speciale rechterlijke macht van Galapagos en het strafrecht van Ecuador.

Shark victims onboard the shark fishing vessel. Photo: Tim WattersHaaien-slachtoffers aan boord van de haaienvisser. Foto: Tim Watters Director of Operations SSCS Galapagos Alex Cornelissen displays a thresher shark fin. Photo: Tim WattersDirecteur Operaties van SSCS Galapagos, Alex Cornelissen, toont de vin van een voshaai.
Foto: Tim Watters
 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: