Verslag van de Internationale Walviscommissie

11 juli 2011

Verslag van de Internationale Walviscommissie

Door Kapitein Paul Watson

Paul Watson and Sea Shepherd supporters throw money in the air symbolizing Japan’s bribes to the IWC nations. Photo: Simon AgerPaul  Watson en Sea Shepherd supporters gooien geld in de lucht om Japan's omkoping van IWC-landen te symboliseren. Foto: Simon Ager

Op 9 juli 2011 legde de Brigitte Bardot, onderschepper en verkenningsvaartuig van de Sea Shepherd Conservation Society, aan in de haven van Saint Helier op het eiland Jersey, een van de Britse Kanaaleilanden. Ik ging mij bij de bemanning in Jersey voegen vanuit Saint Malo in Frankrijk, via Guernsey, en ik kwam niet alleen. Aanhangers van Sea Shepherd stroomden toe vanuit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Nieuw-Zeeland, Brazilië en de Verenigde Staten.

Wij merkten allemaal al gauw dat iedereen die de kleuren van Sea Shepherd droeg de toegang tot Hotel de France, waar de jaarlijkse bijeenkomst van de IWC (Internationale Walviscommissie) plaatsvond, ontzegd werd. De hotelbeveiliging was gewaarschuwd – de bemanningsleden van Sea Shepherd zijn piraten en hen moet de toegang geweigerd worden!

Desondanks nam de Japanse delegatie geen enkel risico. Ze huurden persoonlijke beveiligers in en werden rondgereden door een beveiligingsfirma in zwarte SUV's met getint glas. Het lijkt erop dat wij echt afschrikwekkend zijn!

Het eiland Jersey, beroemd om zijn koeien en aardappels, is dit jaar de gastheer voor de 63e jaarlijkse bijeenkomst van de IWC. Jersey is een mooi eiland met vriendelijke mensen; de perfecte plaats voor de vergadering dit jaar waarin Groot-Brittannië duidelijk gemaakt heeft dat de corruptie binnen de IWC aan het licht gebracht moet worden en aangepakt. Eén van de veranderingen die Groot-Brittanië voorstelt is een einde maken aan de praktijken van kleine naties die aankomen en hun bijdrage in contanten betalen (hen overhandigd door de Japanse delegatie, in ruil voor het uitbrengen van hun stem vóór de walvisvangst).

Het Britse voorstel was oorspronkelijk een voorstel van 23 staten van de Europese Unie, maar omdat Denemarken zijn veto uitsprak, kon het voorstel niet ingediend worden als een Europees initiatief. Wat betreft het vermoorden van walvissen, is Denemarken de enige plaats waar de verdorven geur van stervende walvissen het geweten van Europa besmeurt. Denemarken gaat door met het ondersteunen en aanmoedigen van omkoping en corruptie binnen de IWC, samen met hun immorele partners, Japan, IJsland en Noorwegen!

Een andere verrassende en zorgelijke ontwikkeling bij de IWC is het beschamende gedrag van Monica Medina, walviscommissaris voor de Verenigde Staten en de allereerste vertegenwoordiger van de Verenigde Staten die de walvissen verraadt sinds de instelling van het moratorium op de walvisvangst in 1987. Ondanks beloftes van president Barack Obama heeft zijn administratie overleg gevoerd met Japan over het legaliseren van de walvisvangst. Medina heeft zelfs aan Japan beloofd dat de V.S. Sea Shepherd de belastingsstatus van liefdadigheidsorganisatie zal ontnemen, op verzoek van Japan! Zij was zich er duidelijk niet van bewust dat het illegaal is voor de regering van de V.S. om de belastingdienst als een wapen te gebruiken tegen een Amerikaanse liefdadigheidsorganisatie, op verzoek van een vreemde natie.

Als Wikileaks vorig jaar geen documenten met deze feiten had vrijgegeven aan de media, zouden wij waarschijnlijk nooit weet gehad hebben van deze achterkamertjespolitiek. Door het vrijgeven van deze informatie kwamen wij er ook achter dat de V.S. en Nieuw Zeeland (met steun van organisaties als Greenpeace) vorig jaar een compromis bekokstoofden om walvisvangst in het reservaat van de Zuidelijke Oceaan te legaliseren, in ruil voor een lager aantal gedode walvissen. Sea Shepherd had het aantal gedode walvissen al gehalveerd en vorig jaar teruggebracht met bijna 85%, maar deze prestatie werd genegeerd. Dank zij de Europese Unie, Latijns-Amerikaanse landen en Australië werd het compromis afgeslagen, en stonden de Verenigde Staten voor schut. Vervolgens beloofde de V.S. het compromis te laten vallen, hoewel ze het nu onder een andere naam en omschrijving lijken te willen introduceren, samen met Nieuw-Zeeland.

Het volk van Nieuw-Zeeland is er over het algemeen ongelukkig over dat hun regering de walvissen verraadt, maar het lijkt erop dat de machthebbers in Auckland loyaler zijn aan Tokio dan aan Aotearoa.

The Brigitte Bardot docked at Jersey. Photo: Dan MarshDe Brigitte Bardot aangemeerd in Jersey. Foto: Dan Marsh

Wat zeker is, is dat de V.S. haar langdurige inzet voor de verdediging en bescherming van de grote walvissen heeft laten varen om de Japanse regering te paaien. President George H.W. Bush heeft ons een zeereservaat bij Hawaii gegeven en president Barack Obama heeft ons - helaas - verraden. Onnodig te zeggen dat ik niet opnieuw voor Obama zal stemmen. In 2008 had ik hoge verwachtingen van zijn nieuwe administratie, maar alle hoop op Obama is vervlogen nu wij ons voorbereiden op het verkiezingsjaar 2012.

Een andere interessante ontwikkeling is dat veel van de Japanse marionettenstaten hun bijdrage aan de IWC dit jaar niet betaald hebben, hoofdzakelijk omdat Japan een hoop problemen heeft met opkrabbelen na drie rampen: de aardbeving, de tsunami en de nucleaire ramp. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal van hun volgzame aanhangers naar de vergadering kwamen en geen jaarlijkse toelage kregen. En, geen geld, geen stem, dus Japan, Noorwegen, IJsland en Denemarken zullen hun invloed op een stemming vóór de walvisvangst zien verminderen door een tekort aan opportunistisch stemmende naties.

Japan is naar de vergadering gekomen in de hoop de wereldwijde sympathie voor hun moeilijkheden te kunnen gebruiken om toestemming te krijgen om meer walvissen te doden en zij hebben opnieuw hun voorstel ter tafel gebracht om de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland zover te krijgen dat zij Sea Shepherd de toegang tot hun wateren ontzeggen en ons onze zeebrieven en vlaggen ontnemen.

Eerder vandaag heb ik een brief gestuurd naar Dr Simon Brockington, secretaris van de IWC, om voor Sea Shepherd toestemming te vragen om deel te nemen aan de vergadering van de IWC, zodat wij ons zouden kunnen verdedigen tegen de Japanse beschuldigingen. Maar naar alle waarschijnlijkheid wordt dat niet toegestaan, en zo blijft Sea Shepherd de enige organisatie die van de vergadering geweerd wordt.

Ik veronderstel dat wij hier trots op moeten zijn. Er is geen andere organisatie die méér walvissen gered heeft dan Sea Shepherd. Als de prijs voor onze agressieve en hoogst effectieve bemoeienissen is dat wij geweerd worden van de vervelende en onproductieve politieke bijeenkomsten van de IWC, zo zij het. Zonder onze aanwezigheid lijken de voorstellen van Japan aan de IWC om Sea Shepherd te veroordelen, op een schijnproces waarbij ons, de beschuldigden, de kans ontzegd wordt onszelf te verdedigen tegen de beschuldigingen van de walvismoordenaars.

Hoe dan ook, de voornaamste reden dat Sea Shepherd op Jersey is, is om te achterhalen of Japan van plan is in december naar de Zuidelijke Oceaan te gaan om illegaal walvissen af te slachten. Als Japan dat van plan is, zal Sea Shepherd ook teruggaan om hen opnieuw op te sporen en hun praktijken een halt toe te roepen. Als wij teruggaan, zullen wij de campagne “Operatie Divine Wind” lanceren en zullen de Bob Barker, de Steve Irwin en de Brigitte Bardot binnenkort teruggaan naar de afgelegen en stormachtige zeeën van het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan, om datgene te doen waar wij goed in zijn – walvissen verdedigen!

Brief van Sea Shepherd aan de secretaris van de Internationale Walviscommissie:

10 juli 2011

Aan: Dr Simon Brockington
Secretaris van de Internationale Walviscommissie

Van: kapitein Paul Watson
Oprichter en voorzitter
Sea Shepherd Conservation Society


Geachte Dr Brockington,

Namens de raad van directeuren, de raad van adviseurs, de bemanning en officieren van de schepen van Sea Shepherd, ons personeel en onze internationale leden, wil ik u vragen een lid van Sea Shepherd als toehoorder de vergadering van de Internationale Walviscommissie in Jersey te laten bijwonen.

Sea Shepherd Conservation Society is als niet-gouvernementele organisatie al 24 jaar, sinds 1987, uitgesloten van de bijeenkomsten van de IWC.

Met respect wil ik onder uw aandacht brengen dat het niet toekennen van de toehoordersstatus aan Sea Shepherd Society onrechtvaardig is, gezien Japan voorstellen indient die onze organisatie betreffen, terwijl Sea Shepherd Conservation Society nooit, tot op heden, de kans geboden is haar documentatie en standpunt te presenteren om de beschuldigingen van de Japanse walvisvaarders te weerleggen.

De Japanse delegatie heeft opzettelijk Sea Shepherd Conservation Society op de agenda laten zetten. De Japanse delegatie is bij de afgevaardigden van andere landen aan het lobbyen geweest om acties te ondernemen tegen Sea Shepherd. Zou het ons dan niet toegestaan moeten worden de feiten, bewijzen en verslagen voor te leggen om ons te verdedigen tegen valse beschuldigingen?

De schepen van Sea Shepherd, officieren en bemanning, ondernemen agressieve, niet-gewelddadige acties tegen de illegale praktijken van de Japanse walvisvaarders. Maar geen van onze acties heeft ooit iemand verwond en wij zijn nooit aangeklaagd voor strafbare feiten aangaande onze activiteiten. Vóórdat wij veroordeeld worden door de IWC voor activiteiten waarbij niemand gewond wordt en die niet onwettig zijn, zouden wij niet de kans moeten krijgen een vertegenwoordiger namens ons te laten spreken?

Sea Shepherd Conservation Society is de NGO (niet-gouvernementele organisatie) die het intensiefst ageert tegen de illegale Japanse walvisvangst in het walvisreservaat van de Zuidelijke Oceaan. Wij hebben zonder twijfel een zware stempel gedrukt op de Japanse walvisvangst en zijn daarom nauw betrokken bij de pogingen om walvissen te beschermen in de Zuidelijke Oceaan.

Sea Shepherd Conservation Society is geen protestorganisatie, daarom zouden we alleen ter observatie bij de IWC vergadering aanwezig willen zijn. Onze organisatie heeft nooit een bijeenkomst van de IWC verstoord of heeft nooit opzettelijk enige ophef veroorzaakt op een vergadering van de IWC sinds wij er officieel toegang kregen in 1980 of sinds wij er officieel van verbannen werden in 1987. De acties van Sea Shepherd beperken zich tot interventies bij onwettige walvisvangst op open zee, geheel volgens de richtlijnen van het VN Wereldhandvest voor de Natuur.

Wij willen graag de kans krijgen vragen van afgevaardigden te beantwoorden in reactie op de Japanse beschuldigingen en wij zouden graag de kans krijgen bewijzen voor te leggen die de Japanse beschuldigingen, als zou Sea Shepherd op volle zee een gevaar zijn voor de veiligheid, weerleggen. Ook zouden wij graag de kans krijgen gedocumenteerd bewijs aan te dragen van de Japanse inbreuken op de richtlijnen van de IWC voor het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan.

Wij beseffen dat Japanse, IJslandse en Noorse belangen in de walvisvangst duidelijk maken dat de aanwezigheid van Sea Shepherd niet op prijs gesteld wordt bij de IWC. Met respect willen wij aanvoeren dat zij heel gegronde bezwaren hebben tegen onze aanwezigheid, voornamelijk omdat sommige van hun activiteiten duidelijk verdacht zijn en wij in de gelegenheid zijn geweest hiervan getuige te zijn. Onze getuigenis kan hen dus beschamen.
Sea Shepherd Conservation Society bereikt met haar televisieprogramma “Whale Wars” wereldwijd een miljoenenpubliek. Wij hebben ons sterk geëngageerd in pogingen internationaal de walvissen te beschermen en wij menen dat onze inzichten ten goede kunnen komen aan de afgevaardigden die het conflict tussen walvisvangst en bescherming van de walvissen, speciaal in het walvisreservaat van de Zuidelijke Oceaan, willen begrijpen.
Daarom, geachte heer secretaris, wil ik officieel toestemming vragen om Sea Shepherd Conservation Society als niet-gouvernementele toehoorder opnieuw toe te laten tot de Internationale walviscommissie.

Hoogachtend,

Kapitein Paul Watson
Oprichter en Voorzitter (1977-2011)
Sea Shepherd Conservation Society

 

Paul Watson and Sea Shepherd supporter protest outside of the IWC meeting. Photo: Simon AgerPaul Watson en Sea Shepherd supporter protesteren bij IWC vergadering.
Foto: Simon Ager

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: