Operatie Ferocious Isles: Verdediging van de rechten van walvissen op de Faeröer Eilanden

6 juli 2011

Operatie Ferocious Isles: Verdediging van de rechten van walvissen op de Faeröer Eilanden

dead pilot whales

Binnen enkele dagen zal de Sea Shepherd Conservation Society naar de Deense Faeröer eilanden varen met een verbeterd actieplan om de gruwelijke jaarlijkse slachting van duizenden bedreigde grienden, de zogenaamde “Grind”, te stoppen. Met de 2011 campagne Operatie Ferocious Isles zal Sea Shepherd voor het eerst in meer dan tien jaar terugkeren naar de Faeröer eilanden om actief in te grijpen bij de Grind. Operatie Ferocious Isles is een gezamenlijk project van Sea Shepherd en de Brigitte Bardot Foundation.

Met de oprichter van Sea Shepherd, kapitein Paul Watson, aan het roer van het vlaggenschip de Steve Irwin, denkt Sea Shepherd, met de extra steun van het snelle onderscheppingsschip de Brigitte Bardot (aangevoerd door veteraan bemanningslid Locky MacLean), een groter operationeel team en de essentiële nieuwe technologie, dit jaar in de Faeröer eilanden een impact te hebben die vergelijkbaar is met het succes van de Antarctische campagne ter verdediging van de walvissen in de Zuidelijke Oceaan eerder dit jaar. We zijn van plan om met akoestische apparaten een muur van geluid te vormen in het pad van de migrerende walvissen, om zo te voorkomen dat ze naar de eilanden toe zwemmen. Sea Shepherd zal ook de wreedheden op de eilanden filmen en documenteren. De beelden zullen gedeeld worden met het publiek, om mensen bewust te maken van deze wreedheden; deze methode heeft bewezen zeer effectief te zijn bij het verdedigen van de grote walvissen.

 "Er is één ding veel belangrijker dan de vrijheid van meningsuiting en dat is de vrijheid om te leven", zei kapitein Watson in reactie op een recente verklaring van de Faeröer premier Kaj Leo Holm Johannesen over "het recht van het volk om het er niet mee eens te zijn ... en om te protesteren."

Maar Sea Shepherd gaat niet naar de Faeröer eilanden om te protesteren of om zich uit te spreken tegen dit barbaarse ritueel, genaamd de "Grindadrap" of gewoonweg de "Grind." Sea Shepherd's doel is om waar mogelijk agressief maar geweldloos in te grijpen tegen de "Grind". Daarnaast is het van belang om de internationale publieke aandacht te richten op deze massaslachting, die nog wreder en bloediger is dan de dolfijnenslacht die werd uitgelicht in de met een Oscar bekroonde film The Cove.

"Hoe kunnen we als Europeanen kritisch zijn over het doden van dolfijnen in Japan, terwijl we de wrede slachting van hele groepen weerloze grienden in Europa negeren?", aldus Lamya Essemlali, directeur van Sea Shepherd Frankrijk.

"Ons doel is niet om onze vrijheid van meningsuiting te gebruiken om ons tegen deze illegale slachting van weerloze grienden uit te spreken, ons doel is het beëindigen van deze gruweldaad. Petities, protesten, spandoeken, vergaderingen en toespraken hebben niet bijgedragen aan het bereiken van dit doel", zei MacLean aan boord van de Steve Irwin in Barcelona. "Het is gebleken dat praten tijdverspilling is. Terwijl men praat over traditie en rechten worden intelligente, sociaal complexe, prachtige grienden met geweld de baaien in gedreven en wreed afgeslacht in een spektakel dat niet thuishoort in een beschaafde wereld. We willen niet meer de dialoog aangaan over deze gruweldaden, we willen ze stoppen. Het recht van deze walvissen om te leven is belangrijker dan het "recht" van de Faeröer bevolking om ze te vermoorden."

dead pilot whale and babydode griend met babypilot

Sea Shepherd wil benadrukken dat, terwijl de Faeröerse bevolking profiteert van subsidies van de Europese Unie, ze tegelijkertijd claimen vrij gesteld te zijn van de Europese wetgeving die het doden van walvissen verbiedt. Sea Shepherd hoopt op een confrontatie met de Deense overheid, om aan te tonen dat Denemarken financiële steun verstrekt aan een volk dat de spot drijft met de Europese wetgeving. Als IJsland geen lid mag worden van de EU, omdat ze op walvissen jaagt, dan zouden de Faeröer eilanden ook geen subsidies moeten krijgen om diezelfde reden. Dit is gewoon discriminatie tegen IJsland in het voordeel van de Faeröer eilanden.

"De Faeröerse bevolking zegt een traditioneel recht te hebben verworven om hele groepen walvissen te mogen vermoorden", zei MacLean. "Maar geen enkel mens heeft het recht om een ander bewust wezen te martelen en af te slachten. Wat het Faeröerse volk een 'recht' noemt, noemen wij een schande. Het is alsof je wordt gevraagd om Ted Bundy of Charles Manson te respecteren. Sea Shepherd is niet van plan de rechten van wrede psychopaten te respecteren. Je probeert niet te praten met een psychopaat, je probeert hem te stoppen voordat hij opnieuw toeslaat. "

Sinds het begin van jaren 80 heeft Sea Shepherd het voortouw genomen in de strijd tegen de slachting van grienden op de Faeröer eilanden. In 1985,in 1986 en opnieuw in 2000, heeft kapitein Watson de campagnes geleid om de jacht te stoppen. In de tijd dat Sea Shepherd de eilandengroep in de gaten hield werd geen enkele walvis gedood. Het lukte Sea Shepherd ook om 20.000 winkels van twee supermarktketens in Duitsland ervan te overtuigen de Faeröer visproducten te boycotten.

Gedurende de zomer van 2010 nam Sea Shepherd het initiatief om een undercover bemanningslid naar de Faeröer eilanden te sturen, om opnames te maken van de gruwelijke "Grind". Deze beelden werden later gebruikt om de massamoord op de grienden aan de wereld te laten zien. Sea Shepherd en de Brigitte Bardot Foundation hebben akoestische apparaten getest, die bedoeld zijn om de grienden weg te houden van de Faeröer kust. Deze apparaten zullen worden ingezet om een gordijn van geluid te vormen tussen de walvissen en hun moordenaars tijdens Operatie Ferocious Isles.

Er wordt geschat dat jaarlijks minstens 1.000 grienden worden gedood tijdens de "Grind".  De inwoners van de Faeröer eilanden bereiken dit door migrerende grienden te onderscheppen, die in groepen langs de eilanden trekken, richting de ondiepe baaien. Als ze eenmaal gespot zijn, worden deze walvisachtigen naar de kust gedreven waar geselecteerde mannen, geholpen door kinderen, staan te wachten om de ruggengraat van elke walvis systematisch door te snijden met een speciaal mes, een voor een, tot het water rood kleurt met hun onschuldige bloed en ze een langzame, pijnlijke dood sterven. Vaak, in het hoogseizoen, worden ook zwangere vrouwtjes bij elkaar gedreven en wordt hen nog meer leed en onrecht aangedaan, doordat de foetussen uit hun lichamen worden gesneden. Vervolgens worden ze aan de kust op een rij worden gelegd, naast de andere honderden slachtoffers.

Vandaag de dag dient deze massamoord geen enkel ander nut dan het zogenaamde 'culturele belang' voor de Faeröer gemeenschap. Sterker nog, als de lokale bevolking klaar is met het verminken van de walvissen, worden de meeste lichamen gewoon weggegooid in een massagraf onder water, met volstrekte minachting voor de waarde van het leven. De bevolking doodt veel meer walvissen dan ze ooit kunnen opeten, alleen al om het feit dat het vlees gevaarlijke hoeveelheden kwik bevat. Daarom eindigt het walvisvlees en de lichamen als afval op plaatselijke afvalhopen. Sea Shepherd heeft zich voorgenomen om zoveel mogelijk in te grijpen in de "Grind", om zo het onnodige verlies van deze waardevolle zeedieren te voorkomen.

 

historical Grind photo historical grind photo
Foto's door François Xavier Pelletier
 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: