Sea Shepherd Galapagos Update: Deel 1

11 mei 2011

Sea Shepherd Galapagos Update: Deel I

Door operationeel directeur, kapitein Alex Cornelissen

Ondanks mijn afwezigheid van het kantoor van Sea Shepherd Galapagos, om het gezag te voeren over de Bob Barker tijdens de 2010-2011 Antarctische campagne ter bescherming van de walvissen, Operatie No Compromise, zijn de zaken hier de afgelopen vier maanden gestaag gevorderd. Het Galapagos team heeft geweldig werk verricht met al onze lopende projecten, die hieronder nader zijn beschreven.

Het volgende is het eerste deel van een overzicht van Sea Shepherd’s lopende projecten in de Galapagos en er zijn vele belangrijke updates om te delen:

Het Automatische Identificatie Systeem (AIS)

AIS Project Manager Marcel inspects the repeater housingAIS projectleider Marcel inspecteert de repeater ruimteHet Automatische Identificatie Systeem (AIS) project is al in een vergevorderd stadium. De beschikbaarheid van het AIS netwerk zal ervoor zorgen dat het nationale park buitenlandse schepen en kleine boten in de gaten kan houden. Deze kleine boten worden niet opgepikt door het Vessel Monitoring System (VMS), het scheepsregistratiesysteem dat momenteel in het Galapagos Maritieme Reservaat (GMR) wordt gebruikt.

Op één na zijn alle platformen voor de AIS repeater-basisstations gebouwd. Zeker geen gemakkelijke opgave, aangezien we de meest afgelegen en ontoegankelijke locaties hebben uitgezocht voor ons project. Marcel Wensveen, projectleider voor het AIS netwerk, heeft me geregeld vervloekt omdat ik hem de meest steile, vulkanische heuvels in de Galapagos op stuurde. Gelukkig werden we af en toe geholpen door de helikopter van het nationale park, om bouwmateriaal naar de bouwterreinen te vervoeren.

Het materiaal dat nodig is om onze locaties te bouwen, is behoorlijk uitgebreid. We hebben AIS repeater hardware uit Japan, zonnepanelen en batterijen uit China, antennemasten en apparatuurkasten uit Colombia en zelfs nog meer onderdelen uit Australië en de Verenigde Staten. De faciliteiten van het nationale park worden steeds krapper en ons kantoor ziet eruit als de werkplaats van een verstrooide wetenschapper.

Marcel rondde onlangs de installatie van de El Junco-locatie op San Cristobal eiland af. Dit is nu de eerste werkende AIS locatie en we beginnen al boten te zien die zich binnen het bereik van deze AIS repeater bevinden. Verschillende boten van parkwachters zijn al uitgerust met AIS ontvangers en de komende weken zullen er meer volgen.

Als het ontbrekende materiaal eenmaal is gearriveerd, zullen we de repeaters in elkaar gaan zetten, zodat deze vervoerd kunnen worden naar de verschillende eilandlocaties. Niet veel later zullen de controlecentra van het netwerk geïnstalleerd worden en kan het systeem online gaan. Daarmee zetten we een grote stap voorwaarts in de bescherming van het Galapagos Maritieme Reservaat.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de genereuze steun van de Nationale Postcode Loterij.

Het Radio project

Tsunami salt water damage to a radio at the police stationSchade aan een radio van het politiebureau door zout water van de tsunam

Alle radiosystemen die we geïnstalleerd hebben, zijn nog steeds in bedrijf. De Galapagos politie en de landbouwkundige inspectiedienst, Agro Calidad, zijn grotendeels afhankelijk van deze radiosystemen, door Sea Shepherd geïnstalleerd. We blijven onderhoud bieden voor deze systemen, evenals de uitwisseling van materiaal, zoals oude batterijen.

De kosten zijn over het algemeen laag, maar de baten voor de gebruikers zijn uitstekend.

Tijdens de installatie van het AIS repeatersysteem op San Cristobal Eiland, verbeterden we de bestaande radio repeater van de parkdienst van het Galapagos National Park. Nieuwe zonnepanelen en nieuwe zonneregulatoren zullen ervoor zorgen dat de verbeterde functionaliteit van deze repeater de komende jaren geborgd is.

We hebben wel een aantal negatieve gevolgen ondervonden van de tsunami, die afkomstig was van de fatale aardbeving die Japan begin april trof en die ook de Galapagos bereikte. Om logistieke redenen zijn alle controlecentra van de autoriteiten aan de kust gebouwd, wat weinig goeds voorspelt tijdens een tsunami. De Galapagos eilanden werden getroffen door een twee meter hoge golf, die gebouwen binnendrong en het politiebureau en het kantoor van Agro Calidad overspoelde, met ernstige zoutwaterschade als gevolg.

Wensveen wist een aantal van de radio’s die beschadigd waren door de tsunami te repareren. Maar ongeveer de helft werd onherstelbaar beschadigd door het zout. Zodra de financiën het toelaten zullen we de beschadigde apparatuur vervangen.

Juridisch project

We begonnen dit project aanvankelijk om overtredingen op milieugebied strafrechtelijk te vervolgen. Maar we ontdekten al snel dat het bestaande rechtssysteem in de Galapagos niet in staat was om zaken rond milieumisdrijven te behandelen op een manier die aansloot bij de wettelijke status van dit nationale park, maritieme reservaat en werelderfgoed.
Onze juridisch adviseur, de Equadoriaanse advocaat dr. Hugo Echeverria, heeft bewezen een grote aanwinst te zijn voor de Galapagos-staf en essentieel bij verschillende ontwikkelingen in de ordehandhaving van de Galapagos.
Nu richten onze juridische projecten zich op veel meer, waaronder:

1) Helpen specialisatie binnen het rechtssysteem te bewerkstelligen – Galapagos heeft nu haar eerste openbare aanklager ooit die gespecialiseerd is in milieumisdrijven. We pleiten ook nog steeds voor een rechtbank die zich volledig richt op zaken die betrekking hebben op de natuur..

2) Kennis over milieurecht bieden aan rechters en aanklagers, eerst in de Galapagos, maar ook door heel Ecuador – Vers van de pers hebben we nu in het Galapagos kantoor de allereerste ‘Handleiding over de toepassing van milieustrafrecht als middel voor de bescherming van natuurgebieden in de Galapagos’. Hugo heeft deze handleiding geschreven in samenwerking met het Ministerie van Justitie (Projusticia), de academische sector en NGO’s op het gebied van natuurbehoud. Het handboek zal uitgereikt worden aan rechters en andere ambtenaren van het rechtssysteem in Ecuador. Komende maand zullen in de Galapagos, Quito en Guayaquil presentaties over dit historische naslagwerk worden gegeven, waarbij de minister van Justitie vermoedelijk aanwezig zal zijn.

3) Betere toepassing van milieustrafrecht – We hebben de noodzaak van hervorming van het strafrecht onder de aandacht van verschillende autoriteiten gebracht, wat zal zorgen voor een betere toepassing van milieustrafrecht als middel om het nationale erfgoed te beschermen. We hebben nauwe banden met de openbaar aanklager en wisselen gedachten uit over het correct vastleggen van strafrechtelijke procedures op het gebied van milieu. Dit zal nodig zijn om coördinatie van alle betrokken spelers te bewerkstelligen, waaronder politie, marine, nationaal park en openbaar aanklager. We hebben ook veel contact met de provinciale raad van de Galapagos met betrekking tot de noodzaak voor betere toepassing van het milieustrafrecht. 

4) Toezicht houden op zaken – Dankzij de politiehondeneenheid en het AIS systeem worden meer zaken omtrent milieuovertredingen vervolgd. Sea Shepherd Galapagos heeft contact met de politie over alle zaken die het milieu betreffen. Om milieustrafrecht op de publieke agenda te krijgen hebben we bijeenkomsten georganiseerd met de hoogste organen van het Ecuadoriaanse rechtssysteem, de Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, Natuurlijk Erfgoed, Milieu en de Juridische Raad. We hebben ook gecommuniceerd met de bureaus van de procureur-generaal en de Hoge Raad door hen op de hoogte te houden van onze initiatieven.

Nog niet zo lang geleden was de toepassing van het milieustrafrecht in de Galapagos erg slecht, maar we hebben vele bondgenoten gevonden die de noodzaak tot verbetering van het bestaande rechtssysteem onderschrijven. Dit is een essentieel middel in ons gevecht dit UNESCO werelderfgoed te behouden.

WORDT MORGEN VERVOLGD…

AIS site construction on Isabela IslandAIS bouwterrein op Isabela Eilandsite AIS site construction on Santiago IslandAIS bouwterrein op Santiago Eilandsite
AIS and radio solar regulatorsAIS en radio zonneregulatoren Marcel installs AIS onboard one of the national park's patrol boatsMarcel installeert AIS aan boord van één van de patrouilleschepen van het nationale park


 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: