Sea Shepherd gaat samen met de Republiek van Palau het stropen aanpakken

31 maart 2011

Sea Shepherd gaat samen met de Republiek van Palau het stropen aanpakkenvideo

Front row L to R: President Toribiong, Captain Watson, Roest, back row (center) Keane. Photo: Steve RoestOp de eerste rij van links naar rechts : president Toribiong , kapitein Watson,  Steve Roest, achterste rij (midden) Dermot  Keane . Foto: Steve Roest

Nadat Sea Shepherd Conservation Society  met groot succes de walvisvaarders uit het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan heeft verdreven, heeft de organisatie haar aandacht verlegd van de verdediging van walvissen naar de bescherming van haaien. Begin deze maand werd een memorandum van overeenstemming getekend tussen de Sea Shepherd Conservation Society en de Republiek van Palau. Deze historische overeenkomst geeft Sea Shepherd het recht om rechtstreeks samen te werken met  de Division of Marine Law Enforcement (DMLE) van Palau bij het patrouilleren in en beveiligen van een uniek beschermd zeegebied, dat is aangewezen als het eerste haaienreservaat ter wereld .Tijdens een recent bezoek aan Palau hebben kapitein Paul Watson en Sea Shepherd’s CEO Steve Roest een ontmoeting gehad met zijne excellentie president Johnson Toribiong van Palau en de 16 leden van de traditionele Council of Chiefs, die als zijn adviseurs optreden, om het verdrag te ondertekenen.

Het verdrag bevat de volgende bepalingen:

  • Sea Shepherd zal -- geheel op eigen kosten  -- een schip sturen om in de territoriale wateren van Palau te patrouilleren en op te treden tegen illegale visserij.
  • Sea Shepherd zal de officieren van de DMLE aan boord van haar schip assisteren en op alle mogelijke manieren behulpzaam zijn bij de vervolging van overtreders.
  • De relatie tussen Sea Shepherd en Palau wordt gedefinieerd als een " bondgenootschap tot behoud van het leven in zee.”

“President Johnson Toribiong heeft de wereld een voorbeeld gegeven door actie te ondernemen om haaien te beschermen. Zijn haaien- en zeezoogdierenreservaat  is een oproep aan andere landen om in het geweer te komen om de afnemende populaties zeesoorten te verdedigen. Sea Shepherd Conservation Society vindt het een eer om samen te werken met president Toribiong en Palau’s Council of Chiefs, en we zijn er trots op dat we deelnemen aan de bescherming van de ongelooflijk mooie- en biologisch gezien belangrijke eilanden van de Republiek van Palau “, aldus kapitein Watson.

Captain Watson and CEO Roest in front of Palau government building. Photo: Steve RoestKapitein Watson en CEO Roest voor het gouvernementsgebouw van Palau. Foto: Steve Roest

Kapitein Watson en Steve Roest, in nauwe samenwerking met Dermot Keane, oprichter van de natuurbeschermingsorganisatie Palau Shark Sanctuary, boden president Toribiong hulp aan van Sea Shepherd bij het optreden tegen illegale visserij binnen de territoriale wateren van Palau. Het ging hierbij vooral om het vinnen van haaien. Keane, die het memorandum van overeenstemming als getuige ondertekende, juichte het  historisch bondgenootschap met Sea Shepherd toe met de woorden: “Dit is een belangrijke mijlpaal in de strijd van Palau voor behoud van het leven in zee en een duidelijke boodschap voor de rest van de wereld: ons land maakt serieus werk van de naleving van onze wetten ter bescherming van het leven in zee, en met behulp van de Sea Shepherd Conservation Society kunnen kleine landen wel degelijk een groot verschil maken.”

President Toribiong en de Council of Chiefs van Palau zijn het er over eens dat hun land de hulp van Sea Shepherd nodig heeft om de grootse maar fragiele natuurlijke rijkdommen van Palau te beschermen. In september 2009 sprak president Toribiong de Verenigde Naties toe en verklaarde de territoriale wateren van Palau tot het eerste officiële haaienreservaat ter wereld. In augustus 2010 breidde de president de bescherming uit tot alle zeezoogdieren in het eerder aangewezen reservaat. Ondanks toenemende problemen met stropers in de wateren van Palau blijft president Toribiong standvastig in zijn strijd voor natuurbescherming. Met deze gezamenlijke krachtsinspanning van de regering van Palau en Sea Shepherd begint de volgende fase van het plan tot bescherming van het zeeleven van president Toribiong: ter plaatse zorgen dat de regels worden nageleefd.

“Deze overeenkomst  is een goed voorbeeld van samenwerking tussen een verontruste regering en een non-gouvernementele organisatie (NGO) zoals Sea Shepherd. Hierdoor wordt de nadruk gelegd op het feit  dat kleine eiland-staten vooraan staan bij de bescherming van de oceanen, en bereid zijn om zelf de touwtjes in handen te nemen voor het te laat is om iets te doen aan het verlies van zeeleven en leefgebied,”  zei Roest.

Sea Shepherd heeft een lange geschiedenis op het gebied van directe samenwerking met nationale overheden om stropers te bestrijden; de eerste soortgelijke overeenkomst was met de Galapagos Eilanden. Sea Shepherd werkt nu voor het 11e jaar samen met het Galapagos Nationale Park en de milieupolitie van Ecuador om de wateren van het Galapagos zeereservaat te beschermen.


Back row L to R: CEO Roest, President Toribiong, Captain Watson, Keane and the Council of Chiefs. Photo: Steve RoestAchterste rij links naar rechts: CEO Roest, president Toribiong , kapitein Watson ,Steve Keane en de Council of Chiefs.
Foto:Steve Roest

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: