Chili wil ingrijpen tegen Japanse walvisvaart

16 februari 2011

Chili wil ingrijpen tegen Japanse walvisvaart

The Nisshin Maru’s location is confirmed on Bob Barker’s radar screen. Photo: Gary Stokes (click to enlarge)De locatie van de Nisshin Maru wordt bevestigd op de radar van de Bob Barker.
Foto: Gary Stokes.
(Klik om te vergroten)

Het fabrieksschip van de Japanse walvisvaarders, de Nisshin Maru, blijft vluchten voor het schip van Sea Shepherd Conservation Society, de Bob Barker. Beide schepen zijn momenteel ten zuiden van Chili’s Exclusieve Economische Zone (EEZ), in internationale wateren die tot reservaat zijn benoemd – waar het jagen op walvissen verboden is. Nu de schepen steeds dichter bij de Chileense EEZ komen,  neemt de bezorgdheid van de Chileense overheid en bevolking toe. De afgelopen jaren heeft Chili bewezen een trouwe bondgenoot van de walvissen te zijn, en een aantal overheidsfunctionarissen lijkt te hopen op een kans om Chili’s wetten tegen het illegaal slachten en vervoeren van walvisvlees uit te voeren.

Wekenlang zijn de moorddadige harpoenen van de Japanse walvisvaarders nu al het zwijgen op gelegd dankzij Sea Shepherd’s interventies tegen de walvisjacht, en de walvissen krijgen binnenkort mogelijk ook tastbare, directe steun van Chili. Wat kunnen wij van Sea Shepherd – of de walvissen- nog meer verlangen?

Alex Cornelissen, de kapitein van de Bob Barker, en Kim McCoy, Sea Shepherd’s directeur Juridische Zaken, zijn in direct gesprek met officieren van de Chileense maritieme autoriteiten, Sea Shepherd heeft hen voorzien van fotografisch bewijs van de huidige positie van de Nisshin Maru en geeft regelmatig updates aan de Chileense ambtenaren. Alle betrokkenen wachten af waar de Nisshin Maru heen zal gaan, en welke acties de Chileense overheid zal ondernemen als de Nisshin Maru het waagt de Chileense EEZ binnen te varen.

Sea Shepherd heeft ook uit betrouwbare bron vernomen dat de Cancilleria (het instituut voor buitenlandse zaken van de Chileense overheid) speciale vergaderingen houdt over dit specifieke onderwerp, en dat de Chileense overheid van plan is tot actie over te gaan als de Nisshin Maru de EEZ in vaart.

Chili is duidelijk bereid de walvissen te helpen en de wereld te laten zien dat het vasthoudt aan de sterke positie die het heeft ingenomen tegen de illegale walvisjacht van walvisvloten. Als alle landen op het zuidelijke halfrond toch eens hetzelfde zouden doen.

Hoe dit ook zal aflopen, twee dingen zijn duidelijk: 1. Uit alles blijkt dat de Chileense overheid vastbesloten is de milieubeschermingswetten die van toepassing zijn te handhaven, en 2. Sea Shepherd is vereerd de Chileense autoriteiten te assisteren en zal doorgaan met het nauw samenwerken met overheden als die van Chili, om het leven in zee te verdedigen, te behouden en te beschermen.

Belangrijk is dat Chili niet het enige Zuid-Amerikaanse land is dat sterk stelling inneemt tegen de illegale walvisjacht. Afgelopen maandag drongen vele leden van de Internationale Walviscommissie er bij Japan op aan de zogenaamde ‘wetenschappelijke’ walvisjacht in de Antarctische wateren te stoppen, en de reservaten voor de walvissen te respecteren. Onder deze leden waren Argentinië, Brazilië, Chili, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Peru en Uruguay, die ook allemaal lid zijn van de antiwalvisvaart Groep van Buenos Aires (GBA). De GBA-landen hebben de handen ineen geslagen en herbevestigen hun betrokkenheid bij de bescherming van de walvis, handhaven een moratorium op alle walvisvaartgerelateerde handel, en respecteren de integriteit van de internationaal erkende walvisreservaten.

Sea Shepherd is trots op deze landen, en is zeer trots een basis te hebben gelegd voor samenwerking met de Chileense autoriteiten voor milieubescherming.

Sea Shepherd roept nu de overheden van Australië en Nieuw-Zeeland op kennis te nemen van dit door Chili gestelde voorbeeld – en om dezelfde bereidheid te tonen de milieubeschermingswetten in hun eigen wateren te handhaven.

A crewmember holds up a device confirming the Nisshin Maru’s location. Photo: Gary Stokes (click to enlarge)Een bemanningslid houdt een apparaat op dat de locatie van de Nisshin Maru bevestigt. Foto: Gary Stokes 
(Klik om te vergroten)

Operation No Compromise

Operation
No Compromise

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: