Wikileaks onthult dat Sea Shepherd een ernstig probleem is voor Japans illegale walvisvaart

3 januari 2011

Wikileaks onthult dat Sea Shepherd een ernstig probleem is voor Japans illegale walvisvaart

Wikileaks

Wikileaks heeft onthuld, dat de Japanse regering de Sea Shepherd Conservation Society als een heel serieuze bedreiging voor hun illegale walvisvaart ziet. In een geheim document van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, dat door Wikileaks aan de Spaanse krant El Pais is vrijgegeven, wees de Japanse vice-directeur-generaal voor het Japanse Agentschap voor de Visserij, de heer Yamashita, erop, dat "de intimidatie van de Sea Shepherd Conservation Society de Japanse walvisvloot de laatste jaren heeft belet haar quota's te halen.”

Daar heb je het! Voor alle critici die zeggen dat de anti-walvisvangst campagnes niet effectief zijn geweest; Sea Shepherd heeft hetzelfde standpunt als het Japanse Agentschap voor de Visserij, dat de campagnes heel effectief zijn geweest. Zo effectief zelfs, dat Sea Shepherd besproken is in gesprekken op hoog niveau tussen vertegenwoordigers van de Japanse regering en de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Hillary Clinton.

Het volgende is het volledige vrijgegeven document, gepubliceerd door de Spaanse krant El País op 2 januari 2011.
Kapitein Paul Watsons reacties zijn waar relevant dikgedrukt toegevoegd.

divider

Uit de krant El País :

GEEN AKKOORD TUSSEN VS EN JAPAN TER VERMINDERING WALVISVANGST

Tokio eiste strengere maatregelen tegen de ecologische piraten die hun vloot lastig vallen - Hillary Clinton ging akkoord, maar Australië hield de overeenkomst tegen.

Japan was bereid haar quota voor de walvisvangst te beperken en de VS was bereid actief bij te dragen aan het verdrag. De meest hardnekkige petitie van het Japanse visserij-agentschap was gericht op het bereiken van strengere maatregelen in de strafrechtelijke vervolging van de ecologische piratengroep Sea Shepherd, opgericht door een Amerikaan die Greenpeace verliet om hardere acties tegen de roofdieren van de zee te organiseren. In dit artikel uit de reeks van  Amerikaanse diplomatieke documenten die door Wikileaks aan El País zijn gelekt, worden de details van dit mislukte pact verteld.

Kapitein Paul Watson: De reden dat Sea Shepherd haar campagne dit jaar Operatie No Compromise heeft genoemd, is precies vanwege deze deal die de VS en Nieuw-Zeeland met Japan probeerden te maken, gesteund door Greenpeace en het Wereld Natuurfonds, om Japan toe te staan een legaal quotum te hebben in ruil voor reductie van hun quota in de Zuidelijke Oceaan. De paragraaf hierboven stelt onjuist dat “Sea Shepherd is opgericht door een Amerikaan.” Ik was een Canadese burger toen Sea Shepherd werd opgericht.

Japan en de Verenigde Staten bereikten een eerste overeenkomst om de vangst van walvissen te verminderen in het zogenaamde Japanse wetenschappelijke programma. Een van de voorwaarden die door Tokio werd gesteld en die de VS accepteerde, was, volgens de vertrouwelijke documenten verkregen door Wikileaks, om samen op te treden tegen de Sea Shepherds, ecologische piraten, een NGO waarvan het embleem een schedel is en wier schepen - altijd zwart geschilderd - kunnen worden gezien bij het vrijlaten van tonijn uit kwekerijen in de Middellandse Zee tot het lastig vallen van Japanse walvisjagers.

Kapitein Paul Watson: Deze oorspronkelijke overeenkomst was een verraad van de regering Obama tegenover de walvissen. De ruil ging over een verlaging van de quota in de Zuidelijke Oceaan, in ruil voor het legaliseren van de Japanse walvisjacht in de noordelijke Stille Oceaan. Sea Shepherd had deze quota al verminderd gedurende de afgelopen vier jaar, dus met een dergelijk compromis zou niets zou worden bereikt.

Op 4 november 2009 had de Amerikaanse vertegenwoordiger van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC), Monica Medina, een ontmoeting met de chef van het Japanse visserij-agentschap, Katsuhiro Machida, in Tokio. Medina zei, dat "er redenen zijn voor Japan om de huidige visquota te verminderen" en beweerde dat ze er naartoe zou werken dat de EU en Australië geen veto over de overeenkomst zouden uitspreken. De IWC werkte aan een plan dat de Japanse quota zou halveren en in 10 jaar 14.000 walvissen zou redden. De directeur van het Japanse visserij-agentschap, Katsuhiro Machida, wees erop dat er zaken buiten de IWC waren die de Japanse positie beïnvloedden. Een van deze was "de gewelddadige protesten van de Sea Shepherds, die de onderhandelingsflexibiliteit van Japan zouden kunnen beperken" en dat "Nederland zou moeten optreden tegen de Sea Shepherds", aangezien zij onder de Nederlandse vlag varen, evenals "de waardering voor het initiatief van de Amerikaanse regering om de belastingvrije status van de organisatie te herzien". Belastingvrijstelling is een systeem dat Amerikaanse NGO's aftrek van belastingbetalingen toe staat. Sea Shepherd is in 1981 in de Verenigde Staten opgericht door Paul Watson, die vier jaar eerder Greenpeace had verlaten. Medina antwoordde, dat ze "dacht dat de Amerikaanse regering in staat was om te bewijzen dat de groep zijn belastingvrije status niet verdiende, als gevolg van agressieve en schadelijke acties".

Kapitein Paul Watson: Medina lukte het niet om de EU en Australië ervan te overtuigen het compromis te steunen. Japan leek te zijn geobsedeerd door de bemoeienissen van Sea Shepherd tegen hun walvisvangst op deze bijeenkomst. Aan Japans verzoek aan Nederland om op te treden tegen Sea Shepherd, werd geen gehoor gegeven door Nederland. Monica Medina was uiteraard niet bevoegd om te spreken over de kwestie van de fiscale status, omdat ze hiertoe niet geautoriseerd was door de belastingdienst of het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zijn geen schadelijke of agressieve acties bewezen tegen Sea Shepherd en er zijn geen aanklachten ingediend tegen Sea Shepherd door Japan of enig ander land aangaande de kwestie van walvisjacht in de Zuidelijke Oceaan.

Op 14 november heeft Buitenlandse Zaken een vertrouwelijk bericht gestuurd, ondertekend door Hillary Clinton, aan haar belangrijkste ambassades: in Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. In het document wezen zij erop dat het bestaan van nieuwe regeringen in de VS en Japan, waar in augustus de Democratische Partij in de regering werd verkozen, een "unieke kans" bood om de IWC te hervormen.

Beide landen kwamen overeen om te werken aan "het bereiken van een significante daling van de feitelijke vangstquota van Japan". Ook zou Tokio aanvaarden niet meer te jagen op bultrugwalvissen of dwergvinvissen op het zuidelijk halfrond, waar de druk van Australië en de ecologen alsmaar toeneemt. In ruil daarvoor zou de VS steun geven aan de legalisering van "kleinschalige en duurzame walvisjacht voor de kust van Japan" en de ratificatie van wetten die "de veiligheid garanderen op zee." Deze zin verbergt de petitie van Tokio om op te treden tegen de Sea Shepherds. Op 5 januari 2010 botste een Japanse vissersboot tegen de Ady Gil, een schip van de ecologen. Dit schip zonk in de haven en haar toenmalige stuurman, Pete Bethune, beweerde in de Nieuw-Zeelandse pers dat het tot zinken werd gebracht door de ecologen om de publiciteit te halen, iets dat de NGO ontkent.

Kapitein Paul Watson: De Verenigde Staten en Nederland hebben geen actie ondernomen tegen Sea Shepherd, in welke vorm dan ook. Het rapport stelt dat de Ady Gil in de haven is gezonken. Dit is onjuist. De Ady Gil werd geramd door de Japanse walvisvaarder de Shonan Maru # 2 op zo'n 1400 mijl afstand van de dichtstbijzijnde haven. Pete Bethune was kapitein van de Ady Gil, een schip dat eigendom was van de heer Ady Gil, niet van Sea Shepherd. Het schip was niet meer te redden. Pete Bethune's bewering dat hij werd bevolen het schip te laten zinken, is onwaar. Het was zijn boot en hij alleen kon een dergelijke beslissing te nemen. Het vaartuig is niet tot zinken gebracht, het is verlaten, en dit besluit om het schip te verlaten werd gemaakt door kapitein Peter Bethune.

Het bericht vraagt om een interim-overeenkomst te bereiken om de walvisquota te verminderen. Het rapport aan de delegaties vraagt om vaart te zetten achter de hervorming bij de IWC "op het hoogst mogelijke niveau". Het argument is dat "de IWC vele jaren niet heeft gewerkt als gevolg van de polarisatie van haar leden".

In 1985 heeft de IWC (waar 88 landen in zijn vertegenwoordigd) ingestemd met een moratorium op de commerciële vangst van walvissen. IJsland en Noorwegen beschouwden zichzelf als niet gebonden aan de overeenkomst en bleven jagen op walvissen. Japan ondertekende in eerste instantie, maar volgde later hun voorbeeld. Onder het mom van een zogenaamd wetenschappelijk programma, schiet Japan ongeveer 850 dwergvinvissen (Tokio houdt vol dat er nog zo'n 100.000 exemplaren over zijn) en nog eens 100 walvissen van andere soorten.

De overeenkomst werd beschouwd als een grote vooruitgang ten gunste van de walvissen, die bijna tot uitsterven toe waren gevangen in de eerste helft van de 20e eeuw: sinds het moratorium werd goedgekeurd loopt de IWC-vergadering elk jaar op niets uit. De commissie moet elke wijziging met 75% van de stemmen goedkeuren, hetgeen haar verlamming verklaart. Daarom erkent het bericht van Buitenlandse Zaken, dat: "wij weten dat er een belangrijk onderwerp is in verband met de veiligheid van de Japanse onderzoeksschepen waar we wat aan moeten doen".

Het is een manier om Sea Shepherd te noemen, een steeds terugkerend thema. De Japanse vice-minister van Buitenlandse Zaken, Shuji Yamada, deelde de VS mee, dat dit "de laatste kans" was om een overeenkomst met de IWC te bereiken en herhaalde Japans petitie om op te treden tegen de organisatie "die gevaarlijke situaties op zee creëert". De VS antwoordde dat "het de hoogste prioriteit geeft aan de veiligheid van de schepen en levens op volle zee" en voegde eraan toe dat "zij zouden handelen als zij enige overtreding van Amerikaanse wetten ontdekten." Tokio antwoordde terug, dat "het gemakkelijker zou zijn voor Japan om voortgang te maken in de onderhandelingen bij de IWC als de VS zou optreden tegen de Sea Shepherds".

Kapitein Paul Watson: Feit is dat Sea Shepherd geen enkele Amerikaanse wet heeft overtreden, en dus heeft de Amerikaanse regering geen reden om op te treden tegen een Amerikaanse organisatie en haar Amerikaanse burgers, alleen maar om Japan, dat hier om verzoekt, te plezieren. Er is geen geldige reden voor de Amerikaanse overheid om in dit opzicht in te stemmen met de vraag van Japan. Het rapport stelt dat het Japanse quotum voor dwergvinvissen 850 is, terwijl het in feite 935 is.

De plaatsvervangend algemeen directeur bij het Japanse visserij-agentschap, Yamashita, wees erop dat volgens een ander bericht "de intimidatie van de Sea Shepherd Conservation Society ervoor heeft gezorgd dat de Japanse walvisvloot haar quota de laatste jaren niet heeft kunnen halen". Yamashita, aldus het vertrouwelijke bericht van de ambassade in Tokio, benadrukt dat "de Japanse overheid zich onder druk gezet zou voelen als de intimidatie van de Sea Shepherds nog voortgezet zou worden nadat er een overeenkomst zou zijn gemaakt bij de IWC om de quota te verlagen". De Amerikaanse vertegenwoordiger antwoordde, dat "de Amerikaanse regering bezorgd was over de veiligheid van het leven op zee en de activiteiten van Sea Shepherd nader aan het bekijken was".

Kapitein Paul Watson: De Amerikaanse regering kan heel goed gekeken hebben naar Sea Shepherds activiteiten, en als ze dat gedaan hebben dan zijn ze overduidelijk geen onregelmatigheden of onwettige activiteiten tegen gekomen, omdat Sea Shepherd nooit is gecontacteerd door een Amerikaanse overheidsfunctionaris in verband met deze zaak. Voor Sea Shepherd was het belangrijkste onderdeel van dit document de verklaring van Japan dat Sea Shepherd ervoor verantwoordelijk is geweest dat de walvisvloot hun quota de laatste paar jaar niet heeft gehaald. Deze verklaring bevestigt volledig dat de activiteiten van Sea Shepherd effectief zijn.

Afgelopen 4 februari vertelde de Australische minister van Milieu, Peter Garrett, aan de ambassade in Canberra dat het voorstel "onaanvaardbaar" was voor de Australische overheid en dat zij een reservaat in de Antarctische wateren zouden moeten creëren.

In juni 2010 kwam de IWC bijeen in Agadir (Marokko). In weerwil van de aankondiging van Japan dat de overeenkomst ze "bloed, zweet en tranen" had gekost, accepteerden ze het verminderen van de quota, maar wilden deze niet tot nul reduceren. Sea Shepherd ging door met de strijd en 31 december jongstleden kondigde zij aan dat de Japanse walvisvloot was gelokaliseerd. Gisteren was de eerste serieuze schermutseling tussen deze ecologen en drie Japanse harpoeniers. Er is niets veranderd.

Kapitein Paul Watson: De poging tot een compromis met Japan is mislukt in Agadir en Nieuw-Zeeland. Het voorstel van de VS en Japan werd weggestemd door een meerderheid onder leiding van Australië, de Europese Unie en de Latijns-Amerikaanse landen. Het was een beschamende klap voor zowel de VS als Nieuw-Zeeland, en ook voor het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace die het compromis steunden. Sea Shepherds standpunt is dat alleen een nulquotum aanvaardbaar is, omdat het gebied waarin de Japanners hun dodelijke activiteiten bedrijven, aangewezen is als het walvisreservaat van de Zuidelijke Oceaan. 

divider

De legitimiteit van de activiteiten van Sea Shepherd

Positie van Sea Shepherd aangaande de Japanse walvisjacht in de Zuidelijke Oceaan

Sea Shepherd harrasses Japanese whaling factory ship Nisshin MaruSea Shepherd valt de Japanse walvisvaarder Nisshin Maru lastig

De Japanse overheid en het Institute for Cetacean Research (ICR) (Instituut voor Onderzoek naar Walvisachtigen) verwijzen consequent naar Sea Shepherd Conservation Society als “eco-terroristen" en "piraten".  Toch is Sea Shepherd voor de interventies tegen de Japanse walvisjacht in de Zuidelijke Oceaan door geen enkele natie, met inbegrip van Japan, beschuldigd van enig misdrijf. Sea Shepherd is niet berispt door de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland of Nederland. Ik heb geen berisping gekregen als burger van de Verenigde Staten of Canada. We hebben geen enkele misdaad begaan en geen enkele Japanse walvisvaarder verwond.

Sea Shepherd schepen kunnen gebruik maken van Australische en Nieuw-Zeelandse havens voor bevoorrading en brandstof. Japanse walvisvaarders is het niet toegestaan Australische of Nieuw-Zeelandse havens te gebruiken. Het Australische federale gerechtshof heeft vastgesteld dat Japan de uitspraak van het Australische Federale Hof dat Japan geen walvissen in de Australische territoriale wateren mag doden, minacht.

De positie van Sea Shepherd is dat de Japanse walvisvaarders zich richten op bedreigde bultruggen, vinvissen en dwergvinvissen in het gebied van het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan, en in strijd met het wereldwijde moratorium op commerciële walvisvangst. Ze tanken hun schepen illegaal  bij onder de 60ste breedtegraad, en ze lozen illegaal slachtafval van de walvissen in de wateren van de zone van het Antarctisch Verdrag en in strijd met het Antarctisch Verdrag.
Sea Shepherd verwelkomt elke discussie met overheidsinstellingen over deze zaken en heeft dat altijd al gedaan. Ons standpunt is dat wij niet protesteren tegen de walvisjacht in de Zuidelijke Oceaan, maar dat we op aan het treden zijn tegen wat wij zien als een duidelijke schending van internationale wetten voor natuurbescherming door Japanse walvisvaarders. Bij het ontbreken van de handhaving door de ondertekenende leden van de Internationale Walvisvaart Commissie en het Antarctisch Verdrag, hebben we geen andere keus als internationale niet-gouvernementele organisatie, dan in te grijpen in overeenstemming met het VN Handvest voor de Natuur.

Als de beschuldiging van Japan dat Sea Shepherds "piraten en eco-terroristen" zijn, moet worden geloofd, dan moeten deze vragen worden gesteld: Hoe komt het dat Sea Shepherd schepen Nieuw-Zeelandse en Australische havens kunnen gebruiken, maar Japanse walvisvaarders de toegang tot Australische en Nieuw-Zeelandse havens wordt ontzegd? Hoe komt het dat geen van mijn officieren, noch ikzelf zijn aangeklaagd voor interventie en interferentie met de Japanse walvisjacht? Hoe komt het dat de Nederlandse regering onze in Nederland geregistreerde schepen niet heeft berispt, en de Australische regering ons onder Australische vlag varend schip niet berispt? Waarom zou Australië de Gojira een vlag geven als ze vinden dat wij "piraten en eco-terroristen" zijn?

Sea Shepherd is een walvisreservaat aan het verdedigen, terwijl de walvisjagers in een walvisreservaat juist walvissen afmaken. Sea Shepherd neemt alle voorzorgsmaatregelen om geen verwondingen te veroorzaken bij de walvisvaarders, maar de walvisvaarders zijn erop gebrand om Sea Shepherds bemanningsleden lichamelijk letsel te berokkenen.
De walvisjagers zijn betrokken bij omkopingsschandalen, het kopen van stemmen, en corruptie. Ik geloof niet dat de overheid van de Verenigde Staten de kant wil kiezen van een gesubsidieerde onderneming vol schandalen die de slachting van walvissen in een gevestigd internationaal walvisreservaat verdedigt.

Sea Shepherd blijft een campagne van interventie voeren tegen de illegale walvisjacht in het walvisreservaat van de Zuidelijke Oceaan, waarbij we uiterste voorzichtigheid betrachten om geen lichamelijk letsel te veroorzaken bij de walvisvaarders en geen internationale wetten te schenden. Sea Shepherd heeft geen misdaad begaan. Sea Shepherd is niet aangeklaagd voor het plegen van een misdaad en Sea Shepherd heeft niet de intentie om een misdrijf te plegen.
De Japanse walvisvaartindustrie voert criminele activiteiten uit door zich te richten op bedreigde en beschermde walvissen binnen de grenzen van een gevestigd internationaal walvisreservaat. Ze zijn ook in strijd met het wereldwijde moratorium op commerciële walvisvangst door de misleidende bewering dat hun walvisvangst "wetenschappelijk" is, terwijl ze ondertussen gebruik maken van omkoping om stemmen voor de nodige ondersteuning van hun nepclaims te krijgen. 

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: