Sea Shepherd looft beloning van NZ$ 11.500 uit voor veroordeling zeehondendoders

7 december 2010

Sea Shepherd looft beloning van NZ$ 11.500 uit voor veroordeling zeehondendoders

De Sea Shepherd Conservation Society biedt 11.500 Nieuw-Zeelandse dollars (NZ$) voor informatie die leidt tot de arrestatie en veroordeling van de persoon of personen die verantwoordelijk is of zijn voor het op brute wijze doodknuppelen van 23 pelsrobben in december 2010 bij de Kaikoura kolonie op het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland.

Eeuwen geleden leefden er ongeveer twee miljoen pelsrobben langs de kust van Nieuw-Zeeland, maar in het begin van de 19e eeuw werden ze door de zeehondenjacht bijna uitgeroeid. Zeehonden genieten sinds 1849 volledige bescherming van de overheid van Nieuw-Zeeland.

Onder de Marine Mammals Protection Act (de beschermingswet voor zeezoogdieren ) van Nieuw-Zeeland uit 1978 kan een gevangenisstraf van maximaal zes maanden of een boete van maximaal NZ$ 250.000 worden opgelegd voor het doden of verwonden van zeehonden of andere zeezoogdieren, plus een aanvullende boete van maximaal NZ$ 10.000 voor ieder zeezoogdier waartegen de overtreding is begaan.

Hoewel er geen prijs aan het leven van deze waardevolle wezens kan worden gekoppeld, zal Sea Shepherd een beloning van NZ$ 500 per verloren leven toekennen aan de persoon die met informatie naar buiten komt die leidt tot de arrestatie en veroordeling van de persoon of personen die verantwoordelijk is of zijn voor het op brute wijze afslachten van deze acht jongen, twee stieren en dertien vrouwtjes.

De verantwoordelijke perso(o)n(en) heeft/hebben een strafbaar feit gepleegd. Een ieder die tot zoiets in staat is, is een verachtelijke lafaard die in staat is tot extreem gruwelijke daden en vormt dus een potentieel gevaar, niet alleen voor dieren maar ook voor mensen.

Als u over informatie beschikt over wie mogelijk verantwoordelijk is, neem dan contact op met het New Zealand Department of Conservation via telefoonnummer 0800 DOC HOTline (0800 362 468) of de plaatselijke politie. Vergeet niet de beloning van Sea Shepherd te vermelden.

Mensen die over informatie beschikken kunnen ook contact opnemen met Sea Shepherd via inform-us@seashepherd.org. Meldingen aan Sea Shepherd worden op verzoek vertrouwelijk gehouden. Sea Shepherd zal de naam van degene die met bewijs komt dat leidt tot de arrestatie en veroordeling van de verantwoordelijke perso(o)n(en) niet onthullen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de informant.

Om je beloning te kunnen opeisen als de vermoedelijke zeehondendoder(s) worden veroordeeld, dien je de betreffende politie-instantie te verzoeken een brief aan Sea Shepherd te schrijven. De brief moet vermelden dat jouw tip heeft geholpen om tot de arrestatie en veroordeling van de zeehondendoder(s) te komen. De brief moet worden opgestuurd of gefaxt naar:

Sea Shepherd Conservation Society
P.O. Box 2616
Friday Harbor, WA 98250 USA
fax: +1 360-370-5651

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: