Verslag Maritime New Zealand concludeert Pete Bethune 's nalatigheid bijgedragen aan botsing

23 november 2010

Verslag van Maritime New Zealand concludeert dat kapitein Pete Bethune's nalatigheid mede heeft bijgedragen aan de botsing

Ady Gil rammedAanvaring Ady Gil

Maritime New Zealand (MNZ – de Nieuw-Zeelandse maritieme autoriteiten – red.) heeft onlangs haar definitieve onderzoeksrapport (PDF) gepubliceerd, na een tien maanden lang onderzoek naar het overvaren van de Ady Gil door het Japanse walvisschip Shonan Maru no.2 op 6 januari 2010.

In dit rapport concludeerde MNZ dat “zowel de kapitein van de Shonan Maru No. 2 als de kapitein van de Ady Gil (Pete Bethune) afgeweken zijn van de ‘internationale verordeningen’ en dat hun beider gedrag heeft geleid tot de botsing.”

Volgens internationaal zeerecht had de Shonan Maru No. 2, als het inhalende vaartuig, een verplichting om het stilliggende schip de Ady Gil te ontwijken. Dit heeft zij duidelijk niet gedaan. Maar ook de kapitein van de Ady Gil, Pete Bethune, droeg de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen om zijn schip uit deze gevaarlijke situatie te verwijderen. Hij had voldoende mogelijkheid om de botsing te voorkomen maar deed dit niet.

Het MNZ rapport concludeert dat de aanvaring voorkomen had kunnen worden, als kapitein Bethune bepaalde acties wel of juist niet had ondernomen. Kapitein Bethune’s nalatigheid wordt in meer dan een dozijn paragrafen van het rapport aangehaald, met inbegrip van -maar niet beperkt tot- de volgende fragmenten :

185. met het besluit om “gewoon te blijven liggen en het te laten gebeuren”, koos de kapitein van de Ady Gil er bewust voor om geen actie te ondernemen om de gevaarlijke situatie te vermijden.

203. Er was blijk gegeven van goed zeemanschap als de kapitein van de Ady Gil de stuurman had geïnstrueerd om gepaste actie te ondernemen toen duidelijk werd dat er zich een gevaarlijke situatie met de Shonan Maru No. 2 aan het ontwikkelen was. Het besluit om dit niet te doen was opzettelijk en duurde voort tot de botsing

Bovendien concludeerde MNZ dat het de Ady Gil ontbrak aan effectieve wendbaarheid, een gevaar dat nog eens erger werd gemaakt doordat kapitein Bethune het schip niet veilig klaar had gemaakt voor dergelijke wendbaarheid in een duidelijk gespannen situatie. Volgens het MNZ kunnen de onervaren bemanningsleden van de Ady Gil niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet anticiperen op het gevaar van de naderende Shonan Maru No.2; deze verantwoordelijkheid ligt bij kapitein Bethune.

In feite laat de analyse van MNZ, met betrekking tot de navigatie-apparatuur aan boord, zien dat kapitein Bethune het schip niet afdoende veilig heeft gesteld. Hij had geen uitkijk neergezet of afdoende radar in werking gesteld, hij anticipeerde niet adequaat en handelde niet snel genoeg tijdens het inhalen van de Shonan Maru No. 2 en hij waarschuwde de stuurman niet vroeg genoeg, zodat deze niet tijdig heeft kunnen reageren om de botsing te voorkomen.

Kapitein Bethune’s bewuste keuze om geen ontwijkende actie te ondernemen of de stuurman te alarmeren, had bijna het leven gekost aan een aantal bemanningsleden.

Sea Shepherd Conservation Society is geschokt en diep bedroefd om te ontdekken dat kapitein Bethune zelf voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk was voor het verliezen van zijn schip. De organisatie is dankbaar dat er geen serieuze verwondingen zijn ontstaan door de aanvaring en dat haar staat van dienst wat betreft het veilig naar huis brengen van de bemanningsleden na meer dan dertig jaar nog steeds in tact en ongeschonden is.

Sea Shepherd maakt zich op dit moment klaar voor haar vertrek begin december voor de 2010-2011 campagne tegen de walvisjacht in de Antarctische wateren, Operatie No Compromise. Zij verwacht dat dit de meest effectieve campagne ooit wordt, en dat het grootste aantal walvislevens tot nu toe wordt gered.

 

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: