Sea Shepherd Galapagos: eerste rechterlijke macht ter wereld op gebied van natuurrecht

4 november 2010

Sea Shepherd Galapagos: Een belangrijke stap richting de eerste rechterlijke macht ter wereld op het gebied van natuurrecht

Galapagos IslandsIn oktober 2010 kwam het verzoek van Sea Shepherd Conservation Society, voor de oprichting van de eerste rechterlijke instantie op het gebied van natuurrecht, bij de Judicial Council of Ecuador (de Raad) in een beslissende fase. De Raad is het hoogste bestuurslichaam van de rechterlijke macht in Ecuador.  

Na een officieel verzoek van Sea Shepherd ontving de Raad op 26 oktober 2010 een delegatie van de Galapagos eilanden. Zij pleitten voor de oprichting van een rechterlijke instantie op de Galapagos, gespecialiseerd in de rechten van de natuur – de eerste in zijn soort in Ecuador en de eerste ter wereld.

De hoorzitting vond plaats in Quito, de hoofdstad van Ecuador. De Galapagos delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van Milieu - Galapagos National Park, Sea Shepherd Galapagos en het Wereld Natuur Fonds. De hoorzitting werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van Projusticia (ministerie van Justitie) en de regeringsraad van Galapagos.

De behoefte aan een gespecialiseerde rechterlijke instantie wordt gerechtvaardigd door de bijzondere waarde van het natuurlijke erfgoed van de eilandengroep, beschermd door nationale wetgeving en internationale verdragen. Tijdens de hoorzitting benadrukte de juridisch adviseur van Sea Shepherd Galapagos, Hugo Echeverria, de wettelijke status van de Galapagos, niet alleen als Nationaal Park en zeereservaat, maar ook als Biosfeerreservaat, als Ramsargebied en als UNESCO Werelderfgoed.

Aan de Council werd een juridisch resumé overhandigd, waarin werd toegelicht dat de Galapagos-wetgeving de potentie heeft te dienen als middel voor natuurbehoud. Ook werd uitgelegd, dat handhaving van deze wetgeving door de rechterlijke autoriteiten hard nodig is om illegale activiteiten, die de ecosystemen van de Galapagos aantasten en de inheemse en migrerende beschermde diersoorten bedreigen, een halt toe te roepen.

De hoorzitting bood de gelegenheid om de baanbrekende benadering van de nieuwe Ecuadoriaanse grondwet te memoreren die, in overeenstemming met het Handvest voor de Natuur, de rechten van de natuur erkent. Het bood ook een kans om aan te sporen tot de toepassing van een recent aangenomen wet, die uitdrukkelijk de oprichting van gespecialiseerde rechterlijke instanties voor de rechten van de natuur vereist.

De Raad liet de delegatie weten de oprichting van een gespecialiseerde rechterlijke instantie voor de rechten van de natuur tijdens de eerstvolgende vergadering te zullen analyseren. Als deze instantie wordt opgericht, zal het de eerste zijn, niet alleen in Ecuador, maar in de hele wereld.

 

Klik hier voor meer informatie over het initiatief om een gespecialiseerde rechterlijke instantie op te richten. 

Galapagos Islands

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: