Frankrijk maakt zich sterk voor de walvissen

22 juni 2010

Frankrijk maakt zich sterk voor de walvissen

PERSBERICHT

Jean-Louis Borloo roept de EU op om een sterk en ambitieus standpunt in te nemen wat betreft het beschermen van de walvis.

De Internationale Walviscommissie (IWC), die verantwoordelijk is voor de bescherming van walvissensoorten, komt bijeen van 21-25 juni in Agadir, Marokko.

Ondanks het moratorium op de commerciële walvisvangst (dat in 1982 werd aangenomen), vinden er nog steeds diverse vormen van walvisvangst plaats, namelijk de walvisvangst onder wetenschappelijke vergunningen, walvisvaart "onder bezwaar" (commerciële walvisvangst) en traditionele walvisvangst voor levensonderhoud. Alleen de laatste vorm is onderworpen aan de quota van de IWC.

Om een einde te maken aan een jarenlange confrontatie tussen pro-en anti-walvisjacht landen hebben de  voorzitter en vice-voorzitter van het IWC een compromis voorgesteld dat tot doel heeft alle walvisvangst onder het toezicht van de IWC te brengen, om zo de positie van het IWC te versterken zodat de aandacht weer op de  bescherming kan worden gericht.

Jean-Louis Borloo, Minister van Ecologie, Energie, Duurzame Ontwikkeling en de Zee is verheugd over de constructieve toon van het voorgestelde compromis en de doelstellingen ervan, maar maakt enige aantekeningen:  “ In deze vorm voorkomt het voorstel niet de internationale handel in walvisproducten, noch de walvisvangst in beschermde gebieden of walvisvangst onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Het maakt geen einde aan de structuur van bezwaar en voorbehoud die het somige landen nu mogelijk maakt om bepaalde delen van de overeenkomst niet te implementeren.”

Aangezien de Europese Unie hierover begin juni 2010 nog geen gemeenschappelijk standpunt over had ingenomen heeft Jean-Louis Borloo zich hier persoonlijk aan gewijd en heeft hij de Spaanse minister, die voorzitter is van de Europese Unie, én de Deense minister (Denemarken is voorstander van voortzetting van de walvisvangst) aangeschreven met het verzoek dat de Europese Unie om een uniek, krachtig en ambitieus standpunt in zou nemen in Agadir.

Volgens de minister zal het compromisvoorstel niet worden geaccepteerd:  “Tenzij dit voorziet in een effectieve bescherming van de walvissen, een verbod op de handel in produkten van de walvisvangst, de beperking van de walvisvangst door inheemse bevolkingsgroepen, en tenslotte op den duur een einde zal maken aan de gehele walvisjacht. "

Mede na het lobbywerk van Frankrijk neemt de Europese Unie de volgende standpunten in:

  • Vóór een centrale rol van het Wetenschappelijk Comité en wetenschappelijk onderbouwde quota's (berekend volgens de laatst gepubliceerde versie van de Revised Management Procedure);
  • Tegen elke nieuwe soort walvisvangst, behalve strikt voor lokale consumptie en voor de beperking van het verbruik van alle produkten van de walvisvangst tot lokale consumptie (in overeenstemming met onze verplichtingen aan CITES)
  • Vóór een reductie en uiteindelijke eliminatie van alle walvisjacht in het noordelijk halfrond die niet in overeenstemming is met het moratorium op de commerciële walvisvangst binnen een overeengekomen tijdschema;
  • Vóór een reductie en uiteindelijke complete eliminatie van walvisjacht binnen een afgesproken tijdschema in de Zuidelijke Oceaan, waarbij de reservaten volledig beschermd dienen te worden;
  • Tegen elk voorstel voor walvisvangst op bedreigde soorten in het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan;
  • Vóór het behouden van de regels die gelden voor traditionele walvisvangst voor levensonderhoud;
  • Vóór  een mechanisme en een tijdschema om de processen van het IWC te evalueren, zodat alle activiteiten, inclusief de wetenschappelijke walvisvangst en de walvisvangst onder bezwaar en onder voorbehoud onder de controle van de IWC vallen.
  • Vóór de opneming van een clausule die de voorwaardelijke maatregel ongeldig maakt indien een van de regeringen bezwaar maakt.

"Ik denk dat het Europese standpunt niet zo sterk is als ik persoonlijk zou willen, ook al is er onder het Spaanse voorzitterschap aandacht voor de bezwaren van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk in het bijzonder" zei de minister.

Tijdens een telefoongesprek vanmorgen tussen Jean-Louis Borloo en Caroline Spelman (de Britse minister van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken), sprak zij waardering uit over de beslissende actie van Frankrijk. De twee ministers zijn overeengekomen om druk uit te oefenen op de Europese landen die zich het minst bereidwillig tonen om de bescherming van walvissen aan te scherpen (met name Zweden en Denemarken). Met betrekking tot discussies over het tijdschema willen beide ministers verduidelijking van het tijdstip van een verbod op de walvisjacht.

Bovendien moet volgens de minister het moratorium op commerciële walvisvangst volledig worden bevestigd en beschermde gebieden moeten volledig worden gerespecteerd. De IWC moet ook toezicht- en controlemechanismen inplementeren en elke vorm van bezwaar of voorbehoud verwerpen.

"De IWC moet uitgroeien tot een instrument voor het behoud van soorten; bedreigde soorten moeten volledig worden beschermd," concludeerde hij.

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: