Update: Het eerste deel van het proces tegen kapitein Pete Bethune is voorbij !

3 juni 2010

Update: Het eerste deel van het proces tegen kapitein Pete Bethune is voorbij !

Peter BethuneDe eerste fase van het proces tegen kapitein Pete Bethune in Japan is voorbij, en hij is er ongebroken en opgewekt onder gebleven. Kapitein Bethune wordt vertegenwoordigd door een zeer bekwaam team van Japanse  advocaten .

Hoewel hier en daar in de media is vermeld dat kapitein Bethune schuld heeft bekend aan vier van de vijf tegen hem ingebrachte beschuldigingen, is dit onjuist . Kapitein Bethune blijft er bij op alle punten onschuldig te zijn. Hij bestreed een aantal door de Japanse officier van justitie beweerde feiten en benadrukte vooral met klem dat niemand op het Japanse schip de Shonan Maru 2 ooit gewond was geraakt door een aktie van wie dan ook op een schip van Sea Shepherd. Een bemanningslid van de Shonan Maru 2 beweerde gewond te zijn geraakt door ranzige boter die door vrijwilligers van Sea Shepherd op de Shonan Maru 2 was gegooid , maar uit het bewijs bleek dat geen enkele arts ooit werkelijk het zogenaamde letsel had gezien, en er werd niet ontkend dat het  betreffende bemanningslid in prima gezondheid verkeerde voor zijn schip zelfs maar in de haven terugkeerde .

De verdediging van kapitein Bethune is in grote lijnen gebaseerd op de onrechtmatigheid van de walvisvangst   en op het  “Handvest voor de Natuur”  van de Verenigde Naties dat niet-gouvernementele organisaties als Sea Shepherd het recht geeft op te treden op een manier die vaak aan overheden is voorbehouden teneinde de natuur te beschermen .De Shonan Maru 2 was bezig met illegale walvisvangst en het optreden van kapitein Bethune tegen dat schip is te vergelijken met de akties van een kustwacht om het schip te dwingen zijn activiteiten te staken.

Op de eerste dag van het proces lazen de advocaten van kapitein Bethune en de officier van justitie  hun inleidende  verklaringen voor, en een lid van de bemanning van de Shonan Maru 2  trad op als getuige en vertelde wat hij had gezien. Op de tweede dag van het proces getuigde een bemanningslid van de Shonan Maru 2  over een onbeduidende drie-daagse uitslag, op een ongeveer tweeënhalve centimeter groot stukje huid, die hij toeschreef aan door kapitein Bethune gebruikte ranzige boter. Een arts die dit bemanningslid nooit in levende lijve  had gezien (omdat zijn klacht niet eens een persoonlijk consult rechtvaardigde), stelde in zijn getuigenis dat het mogelijk was dat het letsel was ontstaan door ranzige boter. Sea Shepherd is tegen ieder vorm van geweld en  hanteert een nauwgezette gedragslijn ten aanzien daarvan. Sea Shepherd heeft in haar meer dan dertigjarige bestaan nog nooit iemand verwond.

Op de derde dag stond kapitein Bethune de hele dag in de getuigenbank om uit te leggen waarom hij had gedaan  wat hij deed. Hij sprak over zijn woede tegen de Japanse walvisjagers die walvissen doden in internationale wateren. Kapitein Bethune formuleerde het zo :  “Ze komen mijn achtertuin in en doden wat van ons allemaal is .”

Het proces zal worden voortgezet op 10 juni. Dan zullen de advocaten van kapitein Bethune en de aanklager hun slotverklaringen uitbrengen. Kapitein Bethune zelf zal ook een verklaring afleggen in het Japans, gericht aan de rechtbank, de wereld en in het bijzonder aan  het Japanse volk .Het was helemaal kapitein Bethunes eigen idee om deze verklaring in het Japans af te leggen: hij wil dat doen als een teken van respect voor het Japanse volk . Hij vindt het belangrijk dat Japan begrijpt dat noch hijzelf, noch Sea Shepherd ooit enig probleem heeft gehad met  Japan of met  het Japanse volk. De acties van kapitein Bethune en van Sea Shepherd zijn erop gericht een eind te maken aan de walvisvangst waar dan ook. Het probleem is de walvisvangst, niet Japan !

Na de zitting op 10 juni zullen de drie rechters die de leiding hebben in het proces tegen kapitein Bethune waarschijnlijk één tot vier weken nodig hebben om tot een uitspraak te komen en, als het zover mocht komen, een straf op te leggen. Sea Shepherd hoopt vurig dat de rechters zich zullen realiseren dat kapitein Bethune geen wetten heeft overtreden en dat ze hem met onmiddellijke ingang zullen vrijlaten .Hij zit sinds 12 maart j.l. in een Japanse gevangenis, en werd daarvoor in hechtenis gehouden op de Shonan Maru 2. Op dit moment  zit hij al  ver over de honderd dagen gevangen. De Japanse kustwacht blijft bij zijn weigering om onderzoek te doen naar  het doelbewust tot zinken brengen van de Ady Gil (het schip waarover kapitein Bethune het bevel voerde) door de Shonan Maru 2 en wil zelfs niet meewerken aan de lopende onderzoeken door de Nieuw-Zeelandse en Australische maritieme autoriteiten ..

Bezoek onze Help kapitein Bethune site voor meer achtergrondinformatie en voor informatie m.b.t. de mogelijkheden om een donatie te doen.

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: