Sea Shepherd pleit voor boycot van Top Biodiversiteit Nagoya

1 april 2010

Sea Shepherd pleit voor boycot van Top Biodiversiteit Nagoya

De Sea Shepherd Conservation Society dringt er bij niet-overheidsinstellingen (NGO’s) op aan om deze bijeenkomst te boycotten als zij de bescherming van biodiversiteit echt belangrijk vinden.

"We kunnen niet toestaan dat Japan in Nagoya hetzelfde doet als wat het recent in Qatar bij de CITES bijeenkomsten heeft gedaan," zei kapitein Paul Watson, oprichter en voorzitter van Sea Shepherd. "Japan kreeg het voor elkaar om economische belangen boven wetenschappelijke belangen te stellen en deed de geloofwaardigheid van CITES teniet door de stemming te forceren en alle voorgestelde zeediersoorten van de lijst met bedreigde diersoorten te weren. We moeten voorkomen dat de top in Nagoya serieus wordt genomen en dat Japan de agenda kan manipuleren. Japan is niet geïnteresseerd in het beschermen van diversiteit. Japan wil geld slaan uit het verkleinen van de zeepopulatie."

Na weken van intensieve onderhandelingen en zes weken van voorbereiding werd deze week een concept van een internationale overeenkomst over toegang tot de natuurlijke hulpbronnen van de aarde en de eerlijke en billijke verdeling van de inkomsten van het gebruik daarvan definitief gemaakt tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties in Cali, Colombia. Dit is de conceptovereenkomst op basis waarvan de agenda voor de komende top in Nagoya wordt geformuleerd.

Dit betekent dat de focus van de conferentie zal liggen op een billijk gebruik van bronnen en niet op het beschermen van diersoorten tegen afname en uitsterven..

Het conceptprotocol, dat nog niet openbaar is gemaakt, heeft als onderwerp “de toegang tot en het delen van voordelen" ("access and benefit-sharing" of ABS), wat van oudsher een bron van spanning is tussen ontwikkelingslanden en bedrijven in sectoren als de farmacie, landbouw, tuinbouw en biotechnologie.

ABS verwijst naar de manier waarop natuurlijke hulpbronnen – of dit nu planten, dieren of micro-organismen zijn – toegankelijk worden gemaakt en hoe de voordelen, die resulteren uit het gebruik ervan door verschillende onderzoeksinstituten, universiteiten en commerciële bedrijven, worden gedeeld met de mensen of landen die ze voortbrengen.

Deze zogenaamde top zal zich richten op uitbuiting van diersoorten en niet op de bescherming of het behoud daarvan.
Sinds de milieuconferentie in Stockholm in 1972 tot vandaag de dag hebben internationale bijeenkomsten betreffende milieuzaken nog nooit iets weten te bereiken. De top in Rio in ’92 was een mislukking. De bijeenkomst in Kopenhagen was een mislukking. CITES heeft gefaald en Nagoya zal niets positiefs tot stand brengen om de afname van biodiversiteit een halt toe te roepen.

“Deze bijeenkomst zal zorgen voor rechtmatigheid voor de acties van Japan, misschien wel een van de meest onverantwoordelijke naties ter wereld als het gaat om de uitbuiting van diersoorten, het negeren van internationale verdragen en het opzettelijk samenzweren om het stemgedrag van organisaties als CITES en het IWC te manipuleren,” zei kapitein Watson.

Iedere NGO die deze bijeenkomst bijwoont zal simpelweg steun, hulp en goedkeuring geven aan de inspanningen van Japan om de regelgevende instanties te beïnvloeden die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van bedreigde soorten.

“Ik doe een beroep op grote NGO’s als Greenpeace, het Wereldnatuurfonds, Conservation International, Vrienden van de Aarde, enzovoort, om NIET aan deze bijeenkomst deel te nemen en deze poppenkast in Nagoya geen draagvlak te verschaffen,” zei kapitein Paul Watson. “We moeten stoppen met deelnemen aan conferenties die niets positiefs opleveren voor de planeet en voor bedreigde soorten.”

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: