Sea Shepherd verwelkomt Dr. Sidney Holt als lid van de Adviescommissie

5 februari 2010

Sea Shepherd verwelkomt Dr. Sidney Holt als lid van de Adviescommissie

Dr. Sidney Holt is een van de meest invloedrijke mariene biologen van de twintigste eeuw. Hij werd geboren in 1926 in Engeland en is opgeleid aan de Universiteit van Reading. Tegenwoordig woont hij in Umbrië in Italië.

Dr. Holt is, samen met R.J.H. Beverton, auteur van het boek "On the Dynamics of exploited Fish Populations". Het boek werd voor het eerst uitgegeven in 1957 en heeft sindsdien drie nieuwe edities gekend. Het wordt wel omschreven als "het meest geciteerde visserijboek dat ooit is gepubliceerd... een groot werk dat een stevige basis heeft gevormd voor een van de twee grootste wereldvisies binnen de visserijwetenschappen". Dit boek betekende de start van de moderne benadering van het omgaan met visstanden. Beverton en Holt zullen een bron van inspiratie en inzicht blijven, ook in de komende jaren".

Dr. Holt werkte vijfentwintig jaar voor verschillende organisaties van de Verenigde Naties; bijvoorbeeld als directeur van de afdeling Visserij en Operaties van de FAO (Food and Agriculture Organization) in Rome, secretaris van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) en directeur van de afdeling Oceanologie in Parijs van UNESCO.

Paul and Sidney
credit: Deborah Bassett/Sea Shepherd

Hij heeft leerstoelen bezet aan de universiteit van Californië in Santa Cruz, in Rhode Island en Malta en een senior fellowship aan het St. John's College in Cambridge. Op Malta werkte hij als adviseur voor de VN voor de Middellandse Zee en was één van de oprichters en de eerste directeur van het internationale Oceaan Instituut aldaar.

Sinds zijn vertrek bij de Verenigde Naties in 1979 heeft dr. Holt zijn krachten voornamelijk gewijd aan het behoud en de bescherming van de grote walvissen: hij nam plaats in de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) van 1979 tot 1987, was adviseur bij de Franse overheid van 1992 tot 1994 en bij de afvaardigingen van Italië en Chili bij het IWC, en is wetenschappelijk adviseur bij het IFAW sinds 1980.

Hij heeft meer dan dertig jaar deel uitgemaakt (in verschillende hoedanigheden) van het Wetenschappelijk Comité van het IWC, en ook van de Commissie zelf, van 1959 tot 2002. Hij ontving de Gouden Medaille van het Wereld Natuur Fonds, de Koninklijke Nederlandse Orde van de Gouden Ark, de Global 500 Award van het United Nations Environment Programme (UNEP) en de Blue Planet Award van het IFAW; allemaal voor zijn bijdragen aan de bescherming van de zeezoogdieren, aan het dierenwelzijn en aan de visserijwetenschappen.

article_separator_650x1

Waarom ik Sea Shepherd steun in de zaak van de walvissen

Door Dr. Sidney Holt

Alhoewel ik al lang informele en soms ook formele banden heb met verschillende NGO's die consequent en voortdurend ageren tegen de commerciële walvisvangst, steun ik Sea Shepherd om twee specifieke redenen:

  1. Sea Shepherd is niet bang om zich uit te spreken tegen wreedheid jegens en mishandeling van voelende niet-menselijke wezens, en
  2. Sea Shepherd is, meer dan anderen, helder over het feit dat de commerciële walvisvangst, (specifiek die van Japan met de schijn van wetenschappelijk onderzoek) alleen wordt gedreven door zakelijke en financiële overwegingen, en het best wordt tegenwerkt door deze te verstoren, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde.

Ik ben ook onder de indruk van de helderheid en eenduidigheid waarmee Paul Watson zijn visie en de strategie van Sea Shepherd uitdraagt. En ik steun de toewijding en moed van diegenen die deel uitmaken van de bemanning van de schepen van Sea Shepherd. Ten slotte steun ik altijd degenen die de overheid en andere autoriteiten proberen over te halen of zelfs dwingen om zich aan de internationale afspraken te houden, en niet alleen lippendienst bewijzen.

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
23 & 24 juni
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: