Japan probeert de Nederlandse wetgeving te amenderen

2 juli 2009

Japan probeert de Nederlandse wetgeving te amenderen

Het lijkt erop alsof Japan er eindelijk in is geslaagd om voldoende invloed binnen Nederland te krijgen om de Nederlandse wet naar zijn hand te laten zetten.

De Steve Irwin, het vlaggenschip van Sea Shepherd Conservation Society (gebruikt om de activiteiten van Japanse walvisvaarders, die strijdig zijn met de internationale wetgeving en plaatsvonden binnen een internationaal erkend walvisreservaat, te hinderen) is in Nederland geregistreerd. De Japanse overheid heeft nu een officiële klacht ingediend inzake de houding en het gedrag van de Steve Irwin.

De afgelopen jaren hebben een aantal incidenten plaatsgevonden in het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan tussen de schepen van de Japanse walvisvloot en van Sea Shepherd. Volgens de Nederlandse Inspectie voor Transport en Watermanagement waren beide partijen schuldig aan het overtreden van de internationale regelgeving met betrekking tot goed zeemanschap en de veiligheid op zee.

Dit lijkt overigens geen enkele consequentie te hebben voor deze, door de Japanse staat gesteunde, illegale operaties, maar kan wel ernstige consequenties hebben voor Sea Shepherd.

Op verzoek van de Nederlandse Inspectie voor Transport en Watermanagement heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd en bepaald dat het niet mogelijk is om over te gaan tot vervolging. Het Nederlandse kabinet overweegt nu om schepen van Sea Shepherd te verbieden om nog langer onder Nederlandse vlag te varen. Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft gezegd dat zij de wet snel wil gaan aanpassen om dit verbod mogelijk te maken.

Japan heeft herhaalde malen in Nederland over Sea Shepherd geklaagd. Bestaande wetgeving maakt het moeilijk om actie te ondernemen tegen schepen die al in Nederland zijn geregistreerd. Daarom wil het kabinet nu met spoed de wet zodanig aanpassen dat er een mogelijkheid is om een registratie in te trekken, aldus Huizinga.

Helaas weigeren de Nederlandse autoriteiten in te zien dat alle incidenten tussen de illegale Japanse walvisjagers en Sea Shepherd hebben plaatsgevonden in het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan, of in andere gebieden die door de internationale of de federale Australische wetten zijn beschermd.

De Japanse walvisvloot is betrokken bij illegale activiteiten, maar een gebrek aan handhaving stelt hen in staat om deze activiteiten ongehinderd uit te voeren. Sea Shepherd is de enige organisatie die beschermingswetten wel actief handhaaft en deze stropers bij Antarctica tot stoppen dwingt. Onze organisatie wordt daarbij gedekt door het UN World Charter for Nature.

Jarenlang heeft Nederland nu al gezegd tegen de walvisjacht te zijn, maar het land heeft nooit enige actie ondernomen om deze stellingname in de praktijk te ondersteunen. Nu heeft Nederland de kans om zich tegen Japan op te stellen, maar in plaats daarvan is het land van plan om de enige organisatie die wereldwijd actief is om de internationale wetten voor de bescherming van walvissen te handhaven, te vervolgen.

Waarom toont de Nederlandse regering haar onafhankelijkheid niet en erkent ze niet dat zij op de hoogte is van de overtredingen van de wet die door de Japanners worden begaan? Waarom wordt Japan door Nederland boven de internationale wetten geplaatst?

Japan plaatst zichzelf boven de wet omdat het ervan uitgaat dat er geen regering ter wereld bereid is om Japan daadwerkelijk te beschuldigen en een juridische procedure te starten tegen Japan vanwege de vele schendingen van de internationale beschermingswetten. De enige organisatie die wel het lef heeft om tegen Japan op te komen, is Sea Shepherd. Nederland heeft nu de kans om de legale en ethische kant te kiezen in deze strijd.

Zal de Nederlandse regering op grond van bekrompenheid deze illegale walvisoperaties steunen of zal dit land de enige organisatie steunen die actief mogelijkheden zoekt om de internationale wetten te handhaven, door niet toe te geven aan de wensen van Japan?

Het lijkt erop alsof Japan een poging doet om de Nederlandse wetgeving te amenderen. Wij hopen dat wij het bij het verkeerde eind hebben.

Desondanks zullen wij doorgaan met het verdedigen van de weerlozen tegen de illegale activiteiten in Antarctica en overal elders.

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: