Veiligheid op zee besproken

29 juni 2009

Veiligheid op zee besproken

Elk jaar brengt de Internationale Walvis Commissie het onderwerp ‘ veiligheid op zee’ ter sprake, ondanks het feit dat de IWC geen bevoegdheid, gezag of expertise heeft op dit gebied.

Japan houdt vol dat de activiteiten van Sea Shepherd Conservation Society een bedreiging vormen voor de veiligheid van de Japanse walvisvaarders.

De IWC krijgt alleen de Japanse versie van de gebeurtenissen te horen, de Sea Shepherd Conservation Society wordt het niet toegestaan om bewijs te leveren of een verklaring af te leggen.

In plaats van zich te richten op de activiteiten van Sea Shepherd, zou Japan meer aandacht moeten besteden aan zijn eigen staat van dienst wat betreft veiligheid.

Bovendien heeft Greenpeace de Sea Shepherd Conservation Society veroordeeld op veiligheidsaspecten, en verklaarde dat de acties van Sea Shepherd een gevaarlijke bedreiging vormen voor de walvisvaarders.

De feiten spreken daarentegen voor zichzelf.

De Sea Shepherd Conservation Society heeft vijf reizen naar het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan ondernomen. Tijdens deze vijf reizen van in totaal twintig maanden op zee, van de Ross-zee tot even ten zuiden van Zuid-Afrika, hebben de schepen Farley Mowat, Robert Hunter en Steve Irwin een smetteloze staat van dienst gehad waar het de veiligheid betreft.

De Japanse vloot heeft een schrikbarende staat van dienst op gebied van veiligheid.
Terwijl de Sea Shepherd schepen geen enkel dodelijk ongeval hebben gehad, heeft de walvisvloot te kampen gehad met de dood van drie zeelui.

Terwijl de Sea Shepherd schepen geen enkele serieuze gewonde hebben gehad, heeft de walvisvloot regelmatig gewonden moeten rapporteren aan boord van haar schepen.

Terwijl de Sea Shepherd schepen geen brand aan boord hebben gehad, heeft de walvisvloot twee maal te maken gehad met een vernietigende brand aan boord van de Nisshin Maru.

Terwijl de Sea Shepherd schepen geen enkele schade hebben opgelopen door ijs, is het harpoenschip Yushin Maru No.2 noodgedwongen naar Indonesië gevaren om haar schroef te laten repareren.

Tijdens de confrontaties aarzelen de Japanse schepen niet om zich te richten op de Sea Shepherd bemanning, met als doel deze te verwonden. Ze weten dat als ze doden of gewonden veroorzaken onder de Sea Shepherd bemanning, de regering van Japan hun acties wel zal verdedigen en goedpraten.

De Sea Shepherd bemanning daarentegen moet uiterste voorzichtigheid betrachten, om zelfs de kleinste verwondingen te vermijden.

Dit resulteert erin dat het aantal Sea Shepherd bemanningsleden dat gewond is geraakt tijdens deze confrontaties, vijf is (gelukkig kleine verwondingen), terwijl het aantal gewonde walvisvaarders nul is.

De Sea Shepherd schepen hebben niet met opzet walvisvaarders geramd. Botsingen ontstonden toen de harpoenschepen trachtten zich tijdens de Sea Shepherd blokkade van het fabriekschip Nisshin Maru ertussen te wringen.

Tijdens de laatste vijf reizen naar Antactica is er geen enkele aanklacht ingediend tegen de Sea Shepherd Conservation Society. Onze schepen zijn niet aan de ketting gelegd en niet één bemanningslid is gearresteerd voor welke misdaad dan ook.
Tijdens deze zelfde periode heeft het Australische Hof de Japanse vloot bevolen het walvisjagen in de Australische Antarctische Territoriale wateren te stoppen. De Japanse walvisvloot heeft deze order genegeerd.

De Japanse walvisvloot richt zich op bedreigde en beschermde walvissen in een erkend internationaal reservaat en schendt zowel het wereldwijde moratorium op commerciële walvisjacht als het Antarctisch Verdrag, vele reglementen van de Internationale Walvisvaart Commissie en de Conventie over Internationale Handel in Bedreigde Diersoorten.

Japan stelt voortdurend dat de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) de acties van de Sea Shepherd Conservation Society heeft veroordeeld. Dat is waar, maar de IWC heeft ook de zogenaamde wetenschappelijke walvisvangst van Japan veroordeeld.

De Sea Shepherd Conservation Society neemt het op tegen een van de machtigste en rijkste landen ter wereld en biedt tegenstand aan een criminele industrie, beheerst door de machtige Yakuza bendes (Japanse maffia). Het feit dat we door blijven gaan tegenover de macht van Japan is een wonder op zich. Ze hebben gezorgd dat we onze registratie zijn kwijtgeraakt, ze hebben gezorgd dat we zijn lastiggevallen aan grensovergangen, ze hebben ons bedreigd en ze hebben regeringen onder druk gezet teneinde onze tegenstand tegen hun illegale walvisvaart activiteiten te stoppen.
We zijn niet van plan om ons over te geven aan hun macht of om ons terug te trekken uit acties tegen hun illegale walvisjacht. We moeten constant de waarheid blijven vertellen en we zullen ons lijfelijk tegen de Japanse vloot blijven verzetten, terwijl we elke voorzorgsmaatregel zullen nemen om verwondingen bij de walvisvaarders te voorkomen, en ons zullen inhouden om binnen de wetten en regels te blijven opereren.

Een ding dat zeker is, is dat de Japanse walvisvloot een permanente en dodelijke bedreiging vormt voor de bedreigde walvissen in het walvisreservaat van de Zuidelijke oceaan.

De Japanse walvisvloot heeft bovenop de dood van drie bemanningsleden ook een massamoord op z’n geweten, die op de walvissen, en dat is het grootste en meest tragische drama.

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: