Overwinning van Sea Shepherd in Canadese rechtszaal

18 juni 2009

Overwinning van Sea Shepherd in Canadese rechtszaal

Canada slaagt er niet in om kapitein Paul Watson van zee weg te houden. Alle aanklachten in Canada zijn geseponeerd.

De regering van Canada is er wederom niet in geslaagd om kapitein Paul Watson aan de kant te zetten.

Kapitein Watson had op 13 juli voor de rechter moeten verschijnen vanwege de aanklacht dat hij een schip dat geregistreerd was in Canada zou hebben bestuurd zonder een commerciële vaarvergunning.

Op 17 juni werd de zaak geseponeerd en alle aanklachten ingetrokken. Kapitein Watson zal in juli niet voor het Canadese gerechtshof hoeven verschijnen.

Terwijl het in Canada geregistreerde schip Farley Mowat in 2006 in Antarctische wateren was, veranderde het Canadese scheepsregister, met behulp van het Canadese ministerie van Transport, de status van de Farley Mowat van jacht naar commercieel vaartuig. Toen het schip begin maart de volgende haven aandeed in Kaapstad, Zuid-Afrika, werd kapitein Watson door de Zuid-Afrikaanse Marine Safety Authority (SAMSA) geïnformeerd dat hij in overtreding was van de regels van het Canadese ministerie van Transport vanwege het besturen van een commercieel vaartuig zonder over de benodigde papieren te beschikken.

Kapitein Watson stelde dat de Farley Mowat een jacht was en dat hij al drie jaar lang gezagvoerder was van de Farley Mowat met medeweten van en volledige erkenning door de Canadese regering. Kapitein Watson haalde de registratie van het schip tevoorschijn. Saleem Modak, de veiligheidsinpecteur van SAMSA zei dat het hem niet kon schelen wat er op de registratie stond, en dat naar zijn mening de Farley Mowat geen jacht was.

“Een jacht is een wit vaartuig waar je met je vrienden op zit en wat drinkt”, zei hij met een uitgestreken gelaat.

Kapitein Watson kon de verleiding niet weerstaan en antwoordde: “Je zou toch denken dat er in het Zuid-Afrika van na de apartheid wel ruimte is voor een zwart jacht.”

Modak vond het niet grappig en beval dat het schip aan de ketting moest worden gelegd op verzoek van de Canadese regering. De Canadese, Japanse en Zuid-Afrikaanse autoriteiten hielden hierna iedere poging om het schip te bevrijden tegen, om te voorkomen dat het naar de Zuidelijke Oceaan zou terugkeren om de walvissen te verdedigen.

Na drie maanden bureaucratisch getouwtrek en zonder uitzicht op een oplossing glipte de Farley Mowat uiteindelijk stilletjes de haven van Kaapstad uit, zonder vlag en zonder lichten, koers zettend naar de vrijheid van de oceaan.

Drie weken later werd de Farley Mowat in Fremantle in West-Australië als een held ontvangen. Enkele maanden later kreeg het schip een vlag uit Belize en vertrok naar Antarctica om de walvisjagers op te jagen. Onder Japanse druk trok Belize de vlag in, maar niet voordat de Farley Mowat en haar bemanning veilig op weg waren naar de Ross Zee, waar ze de daaropvolgende twee maanden zonder vlag de Japanse walvisvloot bestreed, en daardoor in feite een echt piratenschip werd.

De Canadese regering bracht kapitein Watson ervan op de hoogte dat hij beschuldigd zou worden van het ongeoorloofd besturen van een commercieel vaartuig met Canadese registratie. Ze vertelden hem dat als hij schuld zou bekennen, hij slechts een boete van 27.000 dollar zou krijgen. (zo’n 19.000 euro)

Kapitein Watson weigerde de boete te betalen en weigerde schuld te bekennen. Het Canadese ministerie van Transport liet kapitein Watson toen weten dat als hij schuld zou bekennen, hij slechts 10.000 dollar boete opgelegd zou krijgen.

Na overleg met de advocaten stemde kapitein Watson erin toe de boete te betalen, omdat de verdediging aanzienlijk meer zou kosten.
De Canadese regering eiste toen verder dat niet alleen de boete werd betaald, maar dat kapitein Watson ook een verklaring ondertekende waarin stond dat hij willens en wetens de wet heeft overtreden.

Dit weigerde kapitein Watson absoluut en dus werd de datum voor de rechtszaak in de periode tussen 13 tot 21 juli 2009 gezet.

De verdediging van kapitein Paul Watson was dat hij volledig gekwalificeerd is om een vaartuig van wat voor grootte dan ook te besturen als dat geregistreerd is als jacht of niet-commercieel vaartuig. In 2002 kreeg kapitein Watson de Canadese registratie voor de Farley Mowat terwijl Transport Canada heel goed wist dat hij de gezagvoerder zou zijn. Daarvoor was kapitein Watson de gezagvoerdervan het in Canada geregistreerde schip Sirenian. Kapitein Watson is ook een voormalig officier van de Canadese kustwacht en heeft gewerkt voor Canadian Pacific Steamships. Ook is hij gezagvoerder geweest op alle Sea Shepherd vaartuigen van 1978 tot heden en heeft in die tijd vijf reizen naar Antarctica en vijf naar het ijs van de Golf van St. Lawrence gemaakt. Hij heeft uitgebreide navigatie-ervaring opgedaan in de Stille, Atlantische en Indische Oceaan, alsook op de Noordzee, de Middellandse, de Tasmaanse, Zuid-Chinese, Noorse, Arabische en Caribische zeeën. Hij heeft het Panama kanaal vele malen doorgevaren en heeft talloze stormen, orkanen en cyclonen doorstaan.

Kapitein Watson heeft als gezagvoerder van 1978 tot nu nog nooit een bemanningslid verloren, ook is nooit een bemanningslid gewond geraakt, hij heeft nog nooit een schip verloren, is nog nooit aan de grond gelopen, heeft nooit olie verloren en is nog nooit veroordeeld voor een mariene overtreding. Meer dan 4000 bemanningsleden hebben gevaren onder zijn bevel.

Toen zij geconfronteerd werd met deze informatie en Terry la Liberte, een briljant advocaat, heeft de Canadese regering zich teruggetrokken en heeft de aanklacht tegen kapitein Watson officieel laten vallen, daarbij gebrek aan bewijs opvoerend als excuus.

Ze hadden erop gehoopt dat kapitein Watson zonder slag of stoot schuld zou bekennen. Ze vergisten zich.

Kapitein Paul Watson behoudt zijn onbevlekte staat van dienst en heeft nog steeds geen enkele strafrechtelijke veroordeling of maritiem vergrijp op zijn naam staan.

“Het valt niet mee om je tegen regeringen staande te houden”, zei kapitein Watson in antwoord op de beslissing om de zaak tegen hem te seponeren. “ Maar een ding waar ik altijd vertrouwen in heb gehad, is dat bij het bestrijden van politici en bureaucraten de beste verdediging de wet is. Wederom heeft de wet gezegevierd, en wederom hebben wij bewezen dat wat wij doen op zee moreel en wettelijk verantwoord is. Wij zijn niet degenen die de wet breken, wij handhaven deze juist.”

Advocaat Terry La Liberte zegt: “Ik ben blij dat ik de staat heb gedwongen hun beschuldigingen te bewijzen, waar ze niet toe in staat waren. Mijn cliënt heeft ons gezegd dat er geen compromis mogelijk was ten aanzien van zijn principiële positie en hier zijn we volledig in geslaagd.”

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: