Orka Morgan wordt toch overplaatst naar Tenerife

14 october 2011

Orka Morgan wordt toch overplaatst naar Tenerife

Staatssecretaris Bleker heeft opnieuw besloten tot het verlenen van een vergunning aan het Dolfinarium om orka Morgan te vervoeren naar dierenpark Loro Parque op Tenerife. Eerder dit jaar deed de staatssecretaris dat ook al, maar de rechter oordeelde dat Bleker Morgans terugkeer naar de zee niet voldoende had onderzocht. 

Inmiddels is er een rapport geschreven in opdracht van Dolfinarium. Hierin werd geadviseerd om haar niet vrij te laten. Echter gaat het hier niet om onafhankelijke experts. Hulp van vele internationale onafhankelijke experts op het gebied van orka’s en uitzettingen van dolfijnachtigen werd afgewezen door het Dolfinarium. In plaats daarvan werd de hulp ingeroepen van Sea World. Een attractiepark!? Er is een vrijlatingsplan geschreven door meer dan 40 onafhankelijke deskundigen in samenwerking met de Orka Coalitie, waarin wordt uitgelegd hoe Morgan kan worden uitgezet, maar dit plan wordt volledig genegeerd.

Morgan werd een jaar geleden verzwakt uit de Waddenzee gevist door het Dolfinarium die het dier wilde verzorgen. Ondanks de claim van het dolfinarium dat Morgan recht heeft op privacy werden er al na vijf weken bezoekers toegelaten bij haar en dagelijks wordt zij getoont aan honderden bezoekers. Morgan zit nog steeds in een veel te klein bassin, waarin ze amper kan zwemmen.

Bleker heeft geen uitvoering willen geven aan de motie Ouwehand (Partij voor de Dieren) om het Dolfinarium op te dragen alle gegevens over de orka openbaar te maken en zo onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken. Later werd dit alsnog afgedwongen middels een rechtszaak, aangespannen tegen het Dolfinarium door de Orka-Coalitie. De Partij voor de Dieren wil dat het zeezoogdier wordt teruggezet in de natuur, zodat de jonge vrouwtjesorka een kans krijgt om naar haar familie terug te keren of zich aan te sluiten bij een andere groep.

Wetenschappers wijzen erop dat orka’s in gevangenschap veel stress ervaren. Hierdoor gaan zij vaak agressief gedrag vertonen. Er hebben verschillende incidenten plaatsgevonden in het attractiepark waar Morgan heen gaat: Loro Parque. Er zijn trainers aangevallen en zelfs heeft een van de trainers dit niet overleeft. Hoewel Bleker aangeeft het helemaal niets te vinden dat orka’s in bassins worden gehouden, verkiest hij voor het dier een leven in gevangenschap, boven de kans op een succesvolle vrijlating.

Een orka in het wild legt gemiddeld 128 kilometer per dag af en duikt tot 30 meter diep. Internationale, onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers stellen dat orka’s eenvoudig weg niet geschikt zijn om in gevangschap te houden. De huisvesting van deze grote zeezoogdieren in de amusementsparken is ongeschikt en leidt tot gezondheidsproblemen, gestoord gedrag en aanmerkelijk jonger sterven dan hun soortgenoten in het wild. Orka’s in gevangenschap worden zelden ouder dan 20 jaar, terwijl zij in het wild wel 50 tot 80 jaar oud kunnen worden.

De kans dat Morgan geïnsemineerd wordt al voor zij geslachtsrijp is, is aanzienlijk aangezien dolfinaria zitten te springen om haar genen. Rapportages over fokprogamma’s van orka’s in gevangenschap maken melding van miskramen, doodgeboortes en het overlijden van de moeders tijdens de zwangerschap. Ook zal Morgan haar jongen waarschijnlijk nooit zien opgroeien. Heel triest, als je weet dat orka’s zeer hechte familie banden hebben.

Deskundigen hebben al een orkafamilie bij Noorwegen gevonden waarvan het stemgeluid overeenkomt met dat van Morgan. De orka is een beschermde diersoort en moet volgens de wet in geval van opvang voor revalidatie weer teruggezet worden in de natuur.

De Orka-Coalitie stapt weer naar de rechter en blijft strijden om Morgan haar vrijheid terug te geven.

Laat weten aan Bleker dat hij Morgan een kans moet geven: (zie ook de voorbeeldbrief hieronder)

Henk Bleker, staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
h.bleker@minlnv.nl

Orka_Morgan_mag_we_2062524a

Foto : ANP


Links:

https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1268
Motie Ouwehand over vrijlaten orka Morgan

https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/2296
Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de volgens de rechter onterecht verleende vergunning voor de verplaatsing van orka Morgan naar Tenerife.

https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/2204
Vragen over geheimhouding van gegevens over de opgevangen orka Morgan door het Dolfinarium

http://www.orkacoalitie.nl/2010/12/05/vrijlatingsplan-van-free-morgan-release-support-group-nu-ook-in-nederlands-beschikbaar/
Vrijlatingsplan Orka Morgan

http://www.orkacoalitie.nl/2011/10/10/orka-coalitie-doet-aangifte-van-dierenmishandeling/
Orka coalitie doet aangifte van dierenmishandeling

http://deheerontwaakt.vara.nl/Newsdetail.7265.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=47671&cHash=ca88b6cebe39fb0cc08b112e89b145c2
Orka Coalitie spant kort geding aan

http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/2965954/2011/10/13/Kans-op-adoptie-van-Morgan-door-soortgenoten-is-groot.dhtml
Kans op adoptie van Morgan door soortgenoten groot

 Orka_Morgan_naar_C_2054492a

 Foto : ANP


Voorbeeldbrief/e-mail :


Geachte heer Bleker,

Gisteren bereikte mij het nieuws over de verhuizing van Orka Morgan naar dierenpark Loro Parque op Tenerife. Spijtig. Er is de afgelopen weken voldoende bewijsmateriaal aangedragen om aan te tonen dat uitzetten wél mogelijk is en ook hoe slecht de situatie in Loro Parque is. Wederom laat u de toekomst van Morgan bepalen door het commerciële Dolfinarium en negeert u het vrijlatingsplan dat meer dan 40 internationale experts hebben opgesteld.

Al twee weken na het vrijgeven van de informatie door het Dolfinarium werd Morgans familiegroep met 77,7% zekerheid gevonden, in een onderzoek dat normaliter maanden tijd zou vergen. Toch is dit overduidelijk positieve resultaat blijkbaar geen reden voor u om Morgan terug te laten keren naar haar familie. Opmerkelijk, want het ontbreken van deze informatie vormde het grootste struikelblok voor het uitzetten van Morgan. Er is een grote kans dat Morgan haar familie vindt of geaccepteerd wordt door een andere groep.

In Loro Parque wacht Morgan een bassin dat 15% kleiner is dan de tank waar zij nu in zit. Niemand kan voorspellen hoe lang ze in dat bassin moet wachten tot ze bij de aanwezige, zeer problematische groep orka’s geplaatst kan worden. De orka’s daar zijn zo agressief dat ze gescheiden leven, en alleen voor de shows en trainingen bij elkaar komen. De kans is groot dat de introductie met deze groep orka’s zo moeizaam verloopt, dat Morgan binnen korte tijd opnieuw verplaatst moet worden. Als dat gebeurt, heeft het Dolfinarium voor de tweede keer sinds haar bestaan een doorsluisfunctie naar het Amerikaanse miljoenenconcern SeaWorld vervuld.
Ik hoop dat u het niet zover laat komen en terugkomt op uw beslissing aangaande Morgan.

Met vriendelijke groet,

(naam)

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: