United Nations World Charter for Nature

24 januari 2011

United Nations World Charter for Nature

Geert-Jan Vons, directeur van Sea Shepherd Nederland neemt dit jaar deel aan onze zevende Antarctische campagne ter verdediging van de walvissen, Operatie "No Compromise".
Hij houdt een blog bij van zijn "avonturen" op campagne. Hier volgt deel 19.

Vandaag even wat achtergrondinformatie.Naast de intentie de uitspraak van het Australian Federal Court die de walvisvangst binnen de Australian Economic Exclusion Zone verbiedt, te handhaven, heeft Sea Shepherd de intentie om de reglementen van de International Whaling Commission (I.W.C.), de Convention on the Trade in Endangered Species of Flora en Fauna (CITES) en de Antarctic Treaty te handhaven en te doen naleven.

Vinvissen zijn een bedreigde diersoort en de Japanse walvisvaardersvloot heeft geen CITES vergunning om ook maar een enkele vinvis te vangen. Het doden van walvissen vanuit commercieel oogpunt is een overtreding van het sinds 1986 van kracht zijnde, door de  IWC opgestelde, mondiale moratorium over de commerciële walvisvangst.

Bovendien heeft de IWC de wateren van de zuidelijke oceaan in 1994 uitgeroepen tot walvisreservaat. De walvisvangst binnen het reservaat is verboden. Ook als het mondiaal moratorium over de commerciële walvisvangst zou worden opgeheven zou het doden van walvissen binnen het reservaat slechts in beperkte mate worden toegestaan. 

De Japanse walvisvaardersvloot overtreed het IWC voorschrift (19a). De IWC voorschriften binnen de Schedule to the Convention verbieden het gebruik van fabriekschepen voor de verwerking van beschermde diersoorten; 19(a). Het is verboden om gebruik te maken van een fabriekschip of een land station met het doel om walvissen te verwerken die als beschermde diersoort geclassificeerd zijn binnen lid 10. Lid 10(c) bevat een omschrijving van de beschermde diersoorten en verklaart dat de beschermde diersoorten geplaatst zijn op de tabellen van de Schedule. Tabel 1 bevat alle balein walvissen, inclusief dwergvinvis, vinvis en bultrug en verklaart dat alle drie soorten beschermd zijn.
Bovendien verbieden de IWC voorschriften specifiek het gebruik van fabriekschepen voor de verwerking van welke walvissoort dan ook, behalve dwergvissen.

Lid 10(d) Niettegenstaande andere voorwaarden van lid 10, is er een moratorium gesteld op het vangen, doden en verwerken van walvissen door fabriekschepen. Dit moratorium geldt voor potvissen, orca´s, en baleinwalvissen, behalve dwergvinvissen. 

Commerciele activiteiten die dieren in het wild uitbuiten zijn volgens het Antarctic Treaty verboden.  Het bijtanken van schepen op zee is een eveneens een overtreding van het Antarctic Treaty.

De Sea Shepherd Conservation Society streeft ernaar, om in overeenstemming met het door de Verenigde Naties opgestelde World Charter for Nature, goedgekeurd door de V.N. General Assembly in 1982, toezicht te houden en actie te ondernemen.

Sectie 21 van het World Charter for Nature verklaart;

Staten en, voor zover dat ze dat kunnen, andere openbare overheidsinstanties, internationale organisaties, individuen, groepen en instellingen zullen;
- gebruik maken van de toepasselijke internationale wettelijke voorwaarden met als doel gesteld het behoud van de natuur, en de bescherming van het milieu.
- garanderen dat activiteiten binnen hun rechtsgebied geen beschadiging aan de natuurlijk systemen veroorzaken die zich bevinden binnen andere staten of binnen de gebieden buiten de grenzen van het landelijk rechtsgebied.
- de natuur in gebieden buiten landelijk rechtsgebied beschermen en behouden.

Sectie 24 verklaart;

Elk mens heeft een verplichting om zich te gedragen in overeenstemming met de voorwaarden van het huidige handvest, zowel als individu, in verband met anderen, en in deelname aan het politiek proces, zal elk mens nastreven te garanderen dat aan de doelstellingen en voorwaarden van het huidige handvest  zal worden voldaan.
Sea Shepherd ziet geen rechtvaardiging om letsel toe te brengen aan de bemanning van Japanse walvisvaarders en heeft deze intentie ook absoluut niet. Het door Sea Shepherd gekozen beleid staat voor bescherming van leven en verbiedt het schaden van het leven van alle levende wezens.

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: