Valse beschuldigingen gebruik bommen en granaten

10 januari 2011

Valse beschuldigingen gebruik bommen en granaten

Geert-Jan Vons, directeur van Sea Shepherd Nederland neemt dit jaar deel aan onze zevende Antarctische campagne ter verdediging van de walvissen, Operatie "No Compromise".
Hij houdt een blog bij van zijn "avonturen" op campagne. Hier volgt deel 15.

In tegenstelling tot wat er in de media naar buiten is gebracht, is er door Sea Shepherd tijdens de actie van 9/10 januari 2011, 22.00 uur, 65°01’ 46 Z / 167°47’45 W, absoluut géén gebruik gemaakt van rookbommen en flitsgranaten. Sea Shepherd is überhaupt niet in het bezit van dergelijke middelen en betreurt het ten zeerste dat de foutieve informatie zoals deze door het het Japanse instituut voor walvisonderzoek (ICR) naar buiten is gebracht, zonder te zijn nagetrokken of te zijn gecontroleerd is overgenomen in de media.

De actie van de Bob Barker had als doel om de Japanse walvisvaarder van zich af te schudden. Bewust  was er door Sea Shepherd gekozen om evenals in voorgaande jaren alléén gebruik te maken van standaard ‘marine signals’ zoals ‘handflares’ en ‘orange smoke signals’. Sea Shepherd neemt het verzoek van de Nederlandse autoriteiten om de veiligheid in acht te nemen zeer serieus. Nogmaals wil ik benadrukken dat Sea Shepherd er uit veiligheidsoverwegingen bewust voor heeft gekozen om tijdens de actie van 9/10 januari j.l. gebruik te maken van, ongevaarlijke, visueel gerichte middelen zoals die voorkomen in de standaarduitrusting van ieder schip.

Omdat er netten zijn gespannen over de volledige lengte van de walvisjagers is besloten gebruik te maken van de aanwezigheid van deze netten; en is er, wederom bewust, gekozen om de handflares en smoke signals niet over de netten, op het dek van de Japanse walvisjagers, te gooien, maar juist in de netten.

Hiertoe zijn er met plakband tent-haring-achtige haakjes aan de handflares en smoke signals bevestigd. Resultaat was dat alle voorwerpen in de netten van de walvisjager zijn blijven hangen.

De actie van 9/10 j.l. is uitgebreid gedocumenteerd en duidelijk beeldmateriaal is beschikbaar.

In tegenstelling tot Sea Shepherd heeft in 2008 de op één van de Japanse harpoenschepen aanwezige Coast Guard wel degelijk gebruik gemaakt van ‘concussion granates’. Deze zijn nog gevaarlijker dan flitsgranaten, en zijn destijds gebruikt tegen de bemanning van de Steve Irwin, een in Nederland geregistreerd Sea Shepherd schip. Ondanks dat Sea Shepherd hiervan officieel melding heeft gemaakt bij de Nederlandse autoriteiten en de Nederlandse autoriteiten heeft verzocht om actie te ondernemen richting Japan, bleek dit incident geen enkele reden voor de Nederlandse autoriteiten om in te grijpen. Waarom dan nu wel dit voornemen van de Nederlandse overheid om actie te ondernemen tegen Sea Shepherd?

 15Handheld_Red_Flare

handflares

15Handheld_Smoke

orange smoke signals

15Smoke_Cannister

tent-haring-achtige haakjes

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: