CITES- nieuws

28 maart 2010

CITES- nieuws

In dit artikel vind je een bundeling van verschenen berichten.

Bedreigde dieren mogen uitsterven na geflopte VN top

Sinds vorige week zitten 175 landen samen rond de tafel in Doha (Qatar) om er het lot van bedreigde diersoorten te bespreken. Maar veel leverde de conferentie niet op. Alleen voor de olifanten was er goed nieuws. De andere bedreigde diersoorten worden blijkbaar aan hun lot overgelaten.

De bedoeling van de conferentie was om bepaalde bedreigde diersoorten extra te beschermen en te vermijden dat illegale handel zou leiden tot het uitsterven van bepaalde dier- of plantensoorten. Maar veel kwam er niet uit de bus. De meeste beschermingsvoorstellen werden afgewezen. Haaien, ijsberen, koralen en blauwvintonijn worden aan hun lot overgelaten.

Haaienvinnensoep belangrijker

Overal ter wereld worden haaien met uitsterven bedreigd. Meerdere haaiensoorten maakten zo aanspraak om op de lijst van beschermde diersoorten te komen. Maar slechts één haaiensoort kwam effectief op die lijst terecht. De haringhaai wordt hard getroffen door overbevissing in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee.

De haaien worden gevangen voor hun vinnen. Een kom haaienvinnensoep kan tot 100 dollar kosten en één haaienvin is meer dan 1.300 dollar waard. Jaarlijks worden ongeveer 10 miljoen kilo haaienvinnen naar Hongkong geëxporteerd. Liefst 87 landen behoren tot de leveranciers.

Ieder jaar worden volgens Greenpeace tot 73 miljoen haaien gedood. Daar komt nog eens bij dat haaien kwetsbaar zijn voor overbevissing, aangezien haaien pas op late leeftijd volwassen zijn en weinig jongen voortbrengen.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100325_135

Bedreigde haaien krijgen geen bescherming

DOHA - De CITES-landen hebben donderdag op de slotdag van hun conferentie in Doha in het emiraat Qatar een Duits voorstel ter bescherming van de haringhaai toch niet aanvaard. Eerder vingen ook de hamer-, de doorn- en de witvinhaai bot.

De haringhaai, die voorkomt in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan en in de koude waters van het zuidelijk halfrond, wordt gevangen voor zijn vlees en vinnen, die vooral in Azië verwerkt worden in haaienvinnensoep. Hun aantallen slinken zienderogen.

Niet enkel dierenbeschermers, maar ook de Duitse delegatie had zich vorig dinsdag nog verheugd, dat de CITES-landen, de leden van de organisatie die zich bezighoudt met de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten, in een eerste stemronde vóór de bescherming van de haringhaai hadden gestemd. Maar donderdag zorgden verschillende visserijlanden ervoor dat bij de tweede stemronde de nodige tweederdemeerderheid niet meer tot stand kwam. Dat betekent dat voor de handel in haringhaaien ook in de toekomst geen exportvergunningen nodig zijn.

'Achter die beslissing gaan vooral Singapore, China en Japan schuil', zei Volker Homes van de natuurbehoudsorganisatie WWF. Hij sprak van een 'nederlaag voor de dierenbescherming'.

Een tweede Duits voorstel ter bescherming van de doornhaai werd eerder al afgewezen. De doornhaai is sinds de jaren '70 zwaar overbevist, waardoor de populatie is gedecimeerd. Hij staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten.

Ook voorstellen van de Verenigde Staten voor een controle op handel met hamerhaaien en witvinhaaien wezen de CITES-landen van de hand. Eerder grepen de blauwvintonijn, koraalsoorten en de ijsbeer al naast bescherming.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100325_138

Dieren moeten weer wachten

In Japan staat sushi van blauwvintonijn voorlopig nog op het menu.

IJsberen mogen nog steeds verhandeld worden en de tijger krijgt geen verhoogde bescherming. Haaievinnensoep blijft een legale delicatesse in Azië en rode en roze koraal worden vooralsnog gebruikt om juwelen van te maken.

Dat zijn enkele trieste uitkomsten van de 43 voorstellen waarover 175 lidstaten dertien dagen hebben vergaderd. Vandaag is de laatste dag van de Cites-conferentie over de handel in bedreigde dieren en planten. Bij dieren- en milieuclubs heerst teleurstelling over veel beslissingen, omdat die vooral op basis van economische en politieke belangen zijn gemaakt.

"Sinds een aantal jaar woedt binnen Cites een discussie over levensonderhoud", signaleert Rikkert Reijnen van het International Fund for Animal Welfare (IFAW). "De vraag is of Cites met haar handelsverboden mensen niet te veel hindert in hun recht op een inkomen." Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft daar begrip voor. "We beseffen dat handel goed is voor de lokale economie", verklaart voorlichter Clarisse Buma. "Maar we wijzen landen erop dat het laten prevaleren van handelsbelangen kortetermijndenken is."

Reijnen vindt de discussie gevaarlijk. "Cites is bedoeld om soorten voor uitsterven te behoeden. Door economische aspecten mee te nemen, komt die doelstelling op losse schroeven te staan."

Het IFAW vindt de Cites-regels goed, 'maar het ontbreekt aan een efficiënte wetshandhaving'. De Partij voor de Dieren is het met dat eerste niet eens. "Cites is veel te ingewikkeld en is niet waterdicht te krijgen", zegt Kamerlid Esther Ouwehand. "Wij zijn voor een totaalverbod op handel in bedreigde dieren en planten, en pleiten voor een lijst van soorten die wél verhandeld mogen worden. Maak een duidelijke scheiding en ga aan de veilige kant zitten."

Volgens Ouwehand vraagt het complexe vergunningensysteem te veel expertise van controlerende instanties. Dat vindt ook het WNF. Buma: "Handhaving is lastig, en heeft weinig prioriteit bij de douane. Die let meer op drugs." Kort door de bocht, vindt voorlichter Geera van Weenum van de douane. "We letten op verschillende dingen: wapens, namaakspullen, drugs en óók bedreigde dieren." De douane heeft Cites-specialisten in dienst, die bij twijfel de AID erbij kunnen halen.

http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/6449487/Dieren-moeten-weer-wachten.ece

Cites-conferentie slecht nieuws voor vissen

De internationale Cites-conferentie over de handel in bedreigde diersoorten wordt donderdag afgesloten. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste beslissingen die zijn genomen in het Arabische Qatar.

Blauwvintonijn: Een handelsverbod voor blauwvintonijn is door een duidelijke meerderheid afgewezen. Onder meer Japan, dat zijn eetcultuur bedreigd zag, Libië en Turkije stemden tegen. De Europese Unie onthield zich van stemming.
Haaien: Alle voorstellen om regels op te stellen voor de grensoverschrijdende handel in haaien zijn verworpen. Geen van de vijf haaiensoorten waarover is gesproken, wordt berschermd. Dinsdag werd besloten om de haringhaai op lijst 2 te zetten, waarmee handel onder voorwaarden mogelijk zou zijn. Dit besluit werd donderdag echter teruggedraaid tijdens de laatste zitting. Japan en China leidden het verzet.

IJsbeer: Er komt geen handelsverbod op de ijsbeer, zoals voorgesteld door de Verenigde Staten. Doordat de ijsbeer niet door handel wordt bedreigd, kan het dier niet op lijst 1 worden geplaatst, waarmee de handel zou worden verboden. De EU-lidstaten stemden unaniem tegen.

Olifant: De handel in ivoor van olifanten blijft voorlopig verboden. De Afrikaanse landen Tanzania en Zambia wilden de olifant van lijst 1 naar lijst 2 verplaatsen, zodat de handel in ivoor onder voorwaarden mogelijk zou zijn. Dit voorstel is afgewezen.

Bron: ANP http://vroegevogels.vara.nl/nieuws-item.168.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=352789

Geen nieuwe beschermde zeedieren

China, Japan en hun bondgenoten weren alle nieuwe zeedieren van de lijst met beschermde diersoorten. De beslissing om haringhaai op de lijst te zetten werd donderdag ook teruggedraaid.

De Cites-conferentie over bedreigde diersoorten heeft op de laatste zitting besloten de haringhaai toch niet te beschermen. De deelnemers hebben donderdag het dinsdag genomen besluit daarover teruggedraaid. Geen van de zeedieren die ter tafel kwamen, krijgt nu bescherming. De afgelopen twee weken waren in het Arabische Qatar 175 landen bijeengekomen om beslissingen te nemen over de internationale handel in dieren en planten.

Eerder tijdens de conferentie werd met een kleine meerderheid besloten de haringhaai op lijst 2 te plaatsen, waardoor handel in de vis alleen onder strenge voorwaarden mogelijk zou zijn. De haai wordt vooral gevangen voor consumptiedoeleinden, niet alleen voor de vinnen.

Het besluit van donderdag betekent een totale overwinning voor Japan, China en hun bondgenoten. Die verwierpen alle voorstellen om zeedieren te beschermen. Met name de blauwvintonijn, waarvan Japan 80 procent van de vangst consumeert, stond hoog op de agenda. Ook vijf haaiensoorten, de ijsbeer en de bloedkoraal worden niet beschermd.

http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3024966.ece/Geen_nieuwe_beschermde_zeedieren.html

WNF teleurgesteld over resultaten Citestop

DOHA (ANP) – Bijna alle voorstellen ter bescherming van wilde dieren zijn verworpen op de Citesconferentie in Qatar, die donderdag is afgesloten. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) vindt het „teleurstellend" dat geen van de zeedieren waar over werd gesproken, bescherming krijgt. In het Arabische Qatar kwamen de afgelopen twee weken vertegenwoordigers uit 175 landen bijeen om te praten over de handel in wilde dieren en planten.

Het WNF noemt het „beschamend dat veel Citeslanden de wetenschap hebben genegeerd ten gunste van de politiek. Als Cites politieke overwegingen niet opzij kan zetten, zijn de gevolgen voor natuurbescherming groot".

Een handelsverbod is afgewezen voor vijf haaiensoorten, ijsberen, bloedkoraal en de blauwvintonijn. Deze laatste stond hoog op de agenda, omdat de tonijn door extreme overbevissing in het voortbestaan wordt bedreigd. Japan, die 80 procent van de blauwvintonijn consumeert, lobbyde samen met China bij veel Aziatische landen. Zij vormden samen een groot blok om alle voorstellen ter bescherming van zeedieren te verwerpen.

Cites (Overeenkomst over internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) bestaat sinds 1973. In het Citesverdrag wordt de handel in diersoorten gereguleerd. De landen die het verdrag hebben ondertekend, komen iedere drie jaar bijeen.

http://www.refdag.nl/artikel/1469767/WNF+teleurgesteld+over+resultaten+Citestop.html

Tegenslag voor het behoud van haaien

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) noemt het een grote tegenslag voor het behoud van de haai dat het niet is gelukt om vijf haaiensoorten beter te beschermen. Tijdens de CITES-conferentie in Qatar werden voorstellen om drie soorten hamerhaaien, de witpuntrifhaai en de doornhaai verworpen. Alleen het voorstel om de haringhaai op Lijst II van CITES te plaatsen kon rekenen op een 2/3 meerderheid van de stemmen. Dat betekent dat de handel in deze soort alleen nog onder strenge voorwaarden mogelijk is.

Veel haaiensoorten worden overbevist. De dieren worden op grote schaal verhandeld en gegeten, in zowel Azië (haaienvinnensoep) als ook in Europa. Het zijn kwetsbare dieren, omdat het relatief lang duurt voordat ze volwassen zijn en zich kunnen voortplanten. Ook krijgen ze maar weinig nakomelingen. Het duurt daarom lang voordat een soort kan herstellen van de gevolgen van overbevissing. WNF-deskundige Lonneke Bakker: ¨Er wordt op dit moment zo veel gehandeld in haaien dat een aantal soorten ernstig bedreigd wordt. In sommige gebieden is het aantal haaien de afgelopen tijd met meer dan 90 procent afgenomen. De mens is een grotere bedreiging voor de haai, dan andersom.¨
Eerder sneuvelde er tijdens de CITES-conferentie al een voorstel om de internationale handel in Atlantische blauwvintonijn te helemaal verbieden door plaatsing op Lijst I. Ook lukte het niet om rood en roze koraal op Lijst II van CITES te krijgen.

Ondanks deze tegenslagen geeft het WNF het niet op. Het leven in zee verdient een happy end. Daarom voert het WNF campagne om Nederlanders bewust te maken van het behoud van de soortenrijkdom op aarde. Er leven meer dan 100 miljoen soorten in onze oceanen, van de blauwe vinvis tot de allerkleinste bacterie. Het WNF zet zich in voor herstel en bescherming van de oceanen. Dat is niet alleen belangrijk voor de dieren die er leven, ook voor mensen die afhankelijk zijn van de oceanen. Alleen al in de visserij werken wereldwijd meer dan 200 miljoen mensen. Het WNF werkt samen met lokale vissers om de visserij te verduurzamen. Ook consumenten kunnen hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door vis te kopen met het MSC-keurmerk of de VISwijzer te gebruiken. Meer informatie op www.wnf.nl/happyend
WNF
http://www.dierennieuws.nl/nw/art/201003/nw84421.htm

CITES: geen bescherming voor de haringhaai

De CITES-landen hebben donderdag op de slotdag van hun conferentie in Doha in het emiraat Qatar een Duits voorstel ter bescherming van de haringhaai toch niet aanvaard. Daarmee werden alle kaarten voor de bescherming van de haaien door de conferentie van de tafel geveegd. Niet enkel dierenbeschermers, maar ook de Duitse delegatie had zich vorig dinsdag verheugd, dat de CITES-landen, de leden van de organisatie die zich bezighoudt met de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten, tot de bescherming van de haringhaai hadden besloten.

Verschillende visserijlanden zorgden er donderdag echter voor dat bij de tweede stemronde door de algemene vergadering de nodige tweederdemeerderheid niet meer tot stand kwam. Dat betekent dat voor de handel in haringhaaien ook in de toekomst geen exportvergunningen nodig zijn. "De zeeën blijven een witte vlek bij de bescherming van de soorten", luidt de kritiek van de Duitse delegatieleider in Doha, Gerhard Adams. "Achter die beslissing gaan vooral Singapore, China en Japan schuil", zei Volker Homes van de natuurbehoudsorganisatie WWF.

Hij sprak van een "nederlaag voor de dierenbescherming". Een tweede Duits voorstel ter bescherming van de doornhaai werd eerder al afgewezen. De doornhaai is sinds de jaren '70 zwaar overbevist, waardoor de populatie is gedecimeerd. Hij staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Ook voorstellen van de Verenigde Staten voor een controle op handel met hamerhaaien en witvinhaaien wezen de CITES-landen van de hand. Eerder grepen de blauwvintonijn, koraalsoorten en de ijsbeer naast een bescherming. (MUA)

http://nieuws.be.msn.com/buitenland/artikel.aspx?cp-documentid=152758199

Cites-conferentie: zeedieren niet beschermd

De Cites-conferentie over bedreigde diersoorten, in Qatar, heeft heel weinig opgeleverd. Ook de bescherming van de haringhaai, waartoe dinsdag werd besloten, is donderdag tijdens de laatste zitting weer teruggedraaid.

Dat betekent dat geen enkel zeedier dat tijdens de conferentie is besproken, bescherming krijgt, vooral door fel verzet van Japan en China en hun bondgenoten. Ook een handelsverbod voor blauwvintonijn, dat hoog op de agenda stond, werd door een grote meerderheid afgewezen. Verder werd besloten dat er geen handelsverbod komt op nog vier haaiensoorten, de bloedkoraal en de ijsbeer.

Alleen de handel in ivoor van olifanten blijft voorlopig verboden. Tanzania en Zambia hadden gevraagd de handel onder voorwaarden toe te staan.

De Cites-conferentie in de Qatarese hoofdstad Doha werd de afgelopen twee weken door 175 landen bijgewoond.

http://www.rnw.nl/caribiana/article/cites-conferentie-zeedieren-niet-beschermd

Haringhaai toch maar niet beschermd

AMSTERDAM - Op de Cites-conferentie in Doha, Qatar, is donderdag besloten de bedreigde Haringhaai van de lijst met bedreigde diersoorten te halen.

Het schrappen van de Haringhaai wordt algemeen gezien als de totale overwinning van Japan en China op de Cites-conferentie, over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Dinsdag wisten de Aziatische landen, waar veel haai wordt gegeten, al te voorkomen dat een algemene regeling meerdere soorten haaien werd getroffen. Alleen voor de haringhaai (Lamna nasus) werd de handel beperkt. Twee dagen later wordt dus ook op die beslissing teruggekomen.

Eerder haalden ook de blauwvintonijn en koraalriffen geen notering op de Cites-lijsten.

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1362956.ece/Haringhaai_toch_maar_niet_beschermd

Meeste haaien niet beschermd

DOHA -  De meeste voorstellen om regels op te stellen voor de grensoverschrijdende handel in haaien zijn dinsdag verworpen op de Cites-conferentie over bedreigde diersoorten. Alleen voor de haringhaai werd de vereiste tweederdemeerderheid gehaald op de top in Doha (Qatar).

De haringhaai zal op lijst 2 worden gezet, zodat de handel in de haai alleen onder strenge voorwaarden mogelijk is. Voor de andere haaiensoorten waarover is gestemd (drie soorten hamerhaaien, de witpuntrifhaai en de doornhaai), komen er geen regels voor de handel. Bij de vorige Cites-conferentie in 2007 werd een voorstel om de haringhaai te beschermen nog weggestemd.

Het Wereld Natuur Fonds spreekt van een „catastrofe” voor het behoud van de haaiensoorten. De mate waarin wordt gehandeld in de haaien, is volgens het WNF niet houdbaar.

De haaien worden bedreigd door de handel in de vinnen, die veel geld opbrengen en vooral in China in de soep eindigen. Volgens het WNF zijn de haaien erg gevoelig voor overbevissing, omdat de populatie langzaam groeit. Experts zeggen dat het aantal hamerhaaien wereldwijd met 80 procent is gedaald.

Op de Cites-conferentie leidde Japan het verzet tegen beschermende maatregelen voor de haaien. Volgens Japan moeten regels voor de handel in de vissoort op regionaal niveau worden ingevoerd en niet door Cites. Ook China liet weten niets voor beschermende maatregelen door Cites te voelen.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/6356916/__Meeste_haaien_niet_beschermd__.html?sn=binnenland,buitenland

EU speelt zwakke rol op CITES top

“Europa heeft een zwakke rol gespeeld op de CITES conferentie als het gaat om bescherming van bedreigde dieren”, dat zegt een teleurgestelde Gerben Jan Gerbrandy. Het Europarlementlid is net terug uit Doha, waar de top over bedreigde diersoorten deze week wordt beëindigd.

Japan en China

De voorstellen voor een internationaal handelsverbod voor de blauwvintonijn, koralen en haaien hebben het allemaal niet gehaald. “Vooral Japan en China zijn hiervoor verantwoordelijk,” zegt Gerbrandy. Hij vindt ook dat de EU-lidstaten in Qatar veel te veel bezig waren met elkaar te overtuigen in plaats van de 150 andere landen. Daardoor was de Europese invloed nihil.

Internationale visserijorganisatie

Gerbrandy richt zich nu op de volgende kans om de blauwvintonijn voor uitsterven te behoeden. In november dit jaar komt in Parijs de internationale visserijorganisatie ICCAT bijeen. “Het is van cruciaal belang dat de EU tijdens die bijeenkomst alle kaarten zet op een moratorium op het vissen naar blauwvintonijn.”

verlies biodiversiteit

De sociaal-liberaal benadrukt nogmaals dat de Europese lidstaten vandaag nog prioriteit moeten gaan geven aan het stoppen van het verlies aan biodiversiteit.

http://www.d66.nl/d66nl/nieuws/20100324/eu_speelt_zwakke_rol_op_cites_top

Geen bescherming voor haai en tonijn

Filmpje: http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/miMedia/2010/week12/do_1800_bedreigde_dieren.avi_plain.xml

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: