De Tweede Kamer wil de vangst van en de handel in wilde dolfijnen aan banden leggen

8 december 2009

De Tweede Kamer wil de vangst van en de handel in wilde dolfijnen aan banden leggen

Den Haag 8 december 2009.

Jaarlijks worden in landen als Japan, Mexico, Cuba en de Salomoneilanden honderden dolfijnen uit het wild gevangen voor dolfinaria en ‘zwemmen-met-dolfijnen-projecten’ wereldwijd. De handel in wilde dolfijnen is zeer lucratief: een tuimelaar –de meest gebruikte dolfijnensoort in de entertainmentindustrie- kan wel 150.000 dollar opbrengen. Om een dolfijn te vangen wordt een groep dolfijnen opgejaagd met snelle motorboten totdat ze uitgeput zijn. Jonge dolfijnen raken van hun moeder gescheiden en worden gevangen, waarbij de overige dolfijnen van de groep vaak inwendige verwondingen oplopen of zelfs overlijden. Daarnaast worden de hechte familiebanden die deze dieren hebben met de vangst bruut verbroken. De vangst van dolfijnen gaat dan ook gepaard met extreem veel stress.

In Japan hangt de handel in wilde dolfijnen direct samen met grootschalige slachtpartijen onder deze dieren: nadat commerciële dolfijnentrainers uit de hele wereld een keuze hebben gemaakt uit de in een baai bijeengedreven dieren, worden de overgebleven dolfijnen op zeer gewelddadige wijze afgeslacht voor hun vlees.

Belangrijke afzetmarkten voor wilde dolfijnen worden gevormd door Azië en het Caribisch gebied, maar ook Europa en de VS importeren uit het wilde gevangen dolfijnen voor commerciële attracties. Nu de motie van de Partij voor de Dieren voor een Europees importverbod is aangenomen, wordt een eerste stap gezet naar de beëindiging van de jacht op wilde dolfijnen voor de entertainmentindustrie.

Niet alleen de jacht en vangst van wilde dolfijnen is wreed, ook het leven in gevangenschap is schrijnend. Het leven in gevangenschap voldoet bij lange na niet aan de levenswijze van wilde dolfijnen. De afmetingen van bassins zijn maar een minuscule fractie van de leefruimte die dolfijnen in het wild hebben. Daarnaast zitten ze in een afgeslote ruimte zonder prikkels, waardoor deze intelligente en nieuwsgierige dieren vaak vervallen in stereotiep gedrag, zoals het eindeloos rondjes zwemmen. In de meeste gevallen worden ze ook nog eens getraind om onnatuurlijk gedrag en zelfs risicovolle stunts uit te voeren.

Om een eind te maken aan het mentale en fysieke leed van deze dieren in gevangenschap, dringt de Partij voor de Dieren dan ook aan op een bouwverbod voor nieuwe dolfinaria en een uitfasering van de bestaande dolfinaria in de Europese Unie. “Met de aangenomen motie is een eerste stap gezet om het dolfijnenleed te verminderen. Bewustwording vergroten over de nadelige gevolgen van een leven in gevangenschap voor dolfijnen is de volgende uitdaging”, aldus Esther Ouwehand.

 

Evenementen:

28 mei
Hilversum
17 & 18 juni
Vorden
23 & 24 juni
Ysselstein

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: