Afdrukken

Politiehondenproject

police dog project
Bagagecontrole op het vliegveld van San Cristobal.

In 2008 heeft Sea Shepherd 6 politiehonden aangeschaft in Colombia. Deze honden en hun begeleiders vormen de allereerste politiehondeneenheid ooit in Zuid-Amerika die zich richt op het vinden van dierlijke smokkelwaren. Deze smokkelwaren kunnen bestaan uit levende of dode dieren, maar ook uit delen van dieren. In welke staat ze ook verkeren, ze zijn allemaal op een illegale manier en/of voor illegale doeleinden uit hun natuurlijke leefomgeving meegenomen. Het succes van dit project is erg belangrijk omdat andere Zuid-Amerikaanse landen op deze manier uit de praktijk kunnen leren en een soortgelijk systeem kunnen implementeren. Dit is belangrijk voor een effectievere bescherming van wilde dieren in dit deel van de wereld, dat zo rijk is aan biodiversiteit.

Na een uitgebreide training op het vasteland van Ecuador zijn de honden en hun begeleiders begin 2009 overgebracht naar de Galapagos. Vanuit hier zijn zij verdeeld over de 3 voornaamste bewoonde eilanden, Santa Cruz, San Cristobal en Isabela. Hier hebben zij sindsdien alle personen en goederen die naar en van de eilanden kwamen gecontroleerd.

Vanwege de komst van de honden hebben we op 2 van de 3 eilanden moeten investeren in de bouw van kennels, omdat deze faciliteiten nog niet bestonden. Sea Shepherd heeft speciaal voor deze honden kennels gebouwd In vergelijking met reeds bestaande kennels zijn deze een stuk ruimer, dit met het oog op het welzijn van de honden. Daarnaast zijn ze gebouwd op politieterreinen, om zo wraakacties door potentiële stropers en smokkelaars te voorkomen.

Het is inmiddels een vanzelfsprekend beeld om de honden en begeleiders alle goederen en bagage te zien controleren op alle vliegvelden en havens in de Galapagos. En hoewel we het meest geïnteresseerd zijn in het opsporen van haaienvinnen, kunnen deze honden een heel scala aan dierlijke geuren herkennen. Dat maakt het smokkelen van dieren voorbij deze controlepunten erg moeilijk.

De volgende stap in dit project is om de honden en hun begeleiders in afgelegen gebieden te laten opereren, maar ook om ze in te zetten bij het doorzoeken van gebouwen waarvan het vermoeden bestaat dat er zich illegale dieren bevinden.
De honden en hun begeleiders dienen continu in training te zijn om hun hoge sensitiviteit te kunnen behouden. Daarom betalen wij voor voer, medische zorg voor de honden en trainingsmaterialen voor de begeleiders, en zullen dat blijven doen.

Voor dit project hebben we een samenwerkingsovereenkomst tussen Sea Shepherd en de nationale politie van Ecuador getekend.

We krijgen vaak verzoeken van mensen die bij dit project willen helpen. Helaas is dat niet mogelijk, omdat de begeleider en de hond een sterke band moeten opbouwen om hun maximale potentieel te bereiken. Elke inmenging van derde partijen vermindert de effectiviteit van de teams. We kunnen de garantie geven dat de honden de allerbeste zorg en aandacht krijgen. Alle begeleiders hebben zelfs aangegeven dat zij de honden willen houden als gezelschapsdier nadat zij hun 5 jaar actieve dienst bij de eenheid hebben afgerond. Uiteraard zal Sea Shepherd er op toezien dat de dieren worden behandeld met het respect dat zij verdienen.

police dog  project
Hondeneenheid San Cristobal
police dog project
Hondeneenheid Santa Cruz

police dog project
Hondenkennel San Cristobal,
gedoneerd door Sea Shepherd
police dog project
Dankzij de honden inbeslaggenomen beuglijnen,
Santa Cruz

police dog projectpolice dog project
Politie-persconferentie waar in beslag genomen illegaal visgereedschap en haaienvinnen worden getoond


police-dog-project-0204police dog project
Vliegveldcontrole San Cristobal – Geen tas blijft ongecontroleerd

 

Sea Shepherd Nederland
Postbus 58055 -- 1040 HB Amsterdam
Info@seashepherd.nl -- Tel. Nr. +31 06 1259 3445
Kvk – nr. : 41158702

All contents copyright ©2012 Sea Shepherd Conservation Society
Hosting and other web services donated by EStreet
Sea Shepherd Belgium vzw
Postbus 65 - 1840 Londerzeel België
Info@seashepherd.be

Home     |     Site Map     |     Privacy Policy     |     Copyright     |     Contact