Afdrukken

Crimineel milieurecht als een instrument voor natuurbehoud in de Galapagos

Alex Cornelissen and attorney general

Directeur SSCS Galapagos Alex Cornelissen (links)
en advocaat-generaal dr. Washington Pesantez
op de milieurechtconferentie georganiseerd door
Sea Shepherd in mei 2010

Net als voor Whale Wars in Antarctica en Operatie Blue Rage in de Middellandse Zee, is Sea Shepherd zich aan het voorbereiden op een juridische strijd tegen stroperij, het ontvinnen van haaien, smokkel, en allerlei vormen van illegale visserij, die door de autoriteiten in het zeereservaat van de Galapagos zijn ontdekt.

Met behulp van het VN Handvest voor de Natuur, de grondwet van de Republiek Ecuador, bijzondere wetgeving van de Galapagos, en het Wetboek van Strafrecht van Ecuador zullen we alle wettelijke wapens die volgens de Ecuadoriaanse wet tot onze beschikking staan gebruiken om maximumstraffen te krijgen voor veroordeelde milieucriminelen.

Onze missie is uiteindelijk om hen achter de tralies te krijgen. Het is echter geen gemakkelijke of eenvoudige taak want in de Galapagos is NIEMAND ooit veroordeeld voor een milieudelict, ondanks de wetgeving tegen milieucriminaliteit, die twaalf jaar geleden werd geïntroduceerd. De problemen liggen bij het justitiële apparaat en bij het procesrecht. Niet alle advocaten, officieren van justitie en rechters zijn bekwaam in milieukwesties. Het procesrecht biedt ook geen soelaas, want overtreders van de milieuwetten kunnen onder andere vrijkomen op borgtocht. Eenmaal vrijgelaten verdwijnen de verdachten vaak van de eilanden, waardoor de strafzaken moeten worden opgeschort.

Hoewel er wel administratieve sancties worden toegepast, voorkomen deze niet dat wetsovertreders doorgaan met hun illegale activiteiten en er zelfs voor terugkeren naar het reservaat. Daarom moet milieustrafrecht worden beschouwd als een belangrijk instrument voor natuurbehoud in de Galapagos. De schade aan de eilanden en het zeereservaat is enorm, en tenzij er iets wordt gedaan om dit te stoppen, zal de Galapagos haar magie binnen enkele tientallen jaren verliezen.

Met de hulp van een gerenommeerde Ecuadoriaanse advocaat werken we aan een betere uitvoering van de bestaande milieuwetten. We zullen feedback geven aan Ecuadoriaanse wetgevers om bestaande wetten zodanig te verbeteren dat er betere mogelijkheden zijn om milieudelicten effectief te vervolgen. Tegelijkertijd werken we aan het krijgen van (inter)nationale aandacht voor de problemen waar we momenteel mee worden geconfronteerd in de Galapagos. Ons project zal grote druk op de lokale overheden zetten om het milieustrafrecht correct te handhaven. Daarom zijn we ook workshops aan het opstarten om onderwijs te geven in het milieurecht.

We zullen het juridische systeem gebruiken via de innovatieve Ecuadoriaanse grondwettelijke erkenning van de rechten voor de natuur en het VN Handvest voor de Natuur. We doen dit door illegale activiteiten te melden aan de gerechtelijke autoriteiten, hoorzittingen te eisen, en zelfs door als belanghebbende partij te fungeren via het indienen van beschuldigingen (claims). Namens alle zeedieren ondernemen we actie tegen hen die niet lijken te begrijpen dat de Galapagos en het omliggende zeereservaat BESCHERMDE gebieden zijn volgens de Ecuadoriaanse wet, en behoren tot het Werelderfgoed. Wij zullen uiteindelijk juridische aanklagers ('acusadores particulares') worden van mensen die de wetten breken die het Galapagos zeereservaat moeten beschermen.

In een beroemd Spaans gedicht zegt Antonio Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Vrij vertaald betekent dit: “Wandel in plaatsen waar geen wegen zijn en je voetstappen zullen de weg creëren.” In 2010 schreef Sea Shepherd geschiedenis door als eerste organisatie het juridische systeem te gebruiken om milieuwetten strafrechtelijk toe te passen als een instrument voor natuurbehoud in de Galapagos.

conference
Conferentie: Milieustrafrecht als instrument voor natuurbehoud in de Galapagos en omgeving

Van 5 tot 7 mei 2010 organiseerde Sea Shepherd in Puerto Ayora op het eiland Santa Cruz de conferentie:
"Milieustrafrecht als instrument voor natuurbehoud in de Galapagos en omgeving". Tijdens de
conferentie kondigde advocaat-generaal dr.Washington Pesantez de allereerste benoeming
aan van een aanklager gespecialiseerd in milieurecht voor de provincie
Galapagos.

Lees: Nieuwe Milieu-aanklager voor de Galapagos

 

Sea Shepherd Nederland
Postbus 58055 -- 1040 HB Amsterdam
Info@seashepherd.nl -- Tel. Nr. +31 06 1259 3445
Kvk – nr. : 41158702

All contents copyright ©2012 Sea Shepherd Conservation Society
Hosting and other web services donated by EStreet
Sea Shepherd Belgium vzw
Postbus 65 - 1840 Londerzeel België
Info@seashepherd.be

Home     |     Site Map     |     Privacy Policy     |     Copyright     |     Contact