Donate Now
Afdrukken

Walvissen verdedigen

Wat is een reservaat en waarom het beschermen?

Re-ser-vaat (uit woorden-boek.nl)

zelfstandig naamwoord, meervoud -aten.

1. een gewijde of heilige plaats
2. Jodendom
    a. de bijbelse tabernakel of de Tempel in Jeruzalem
    b. het heilige der heiligen van deze plaatsen van verering
3. een bijzonder heilige plaats in een tempel of kerk
4. het deel van een kerk rond het altaar; het koor
5. een kerk of een andere heilige plaats waar vluchtelingen voorheen recht hadden op immuniteit van arrestatie
6. immuniteit door een toevlucht naar een dergelijke plaats
7. een toevluchtsoord, asiel
8. een stuk land waar vogels en wilde dieren, speciaal die waarop wordt gejaagd voor sport, zich kunnen voortplanten en hun toevlucht nemen in veiligheid voor de jagers

 

Steve Irwin in Antarctica

Schepen en bemanning van Sea Shepherd keren terug naar de Zuidelijke Oceaan in december 2011 om weer in te grijpen tegen de illegale Japanse walvisjacht in het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan.

Vorig jaar hebben we duidelijk gemaakt dat we niet geïnteresseerd zijn in een compromis met Japan dat de slachting van walvissen in de Zuidelijke Oceaan zal legaliseren – vandaar de naam van de missie: Operatie No Compromise.

Vorig jaar verwierpen we het compromis dat door landen als Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten met Japan werd uitgedacht.

Het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan is een internationaal erkend walvisreservaat, zoals in R-E-S-E-R-V-A-A-T. We willen weten wat het is in dit woord ‘reservaat’, dat mensen niet begrijpen. Reservaat betekent niet moorden, het betekent bescherming, het betekent schuilplaats, het betekent asiel, en we zijn van plan om de walvissen in het reservaat te beschermen met alle middelen die ons ter beschikking staan.

We zijn niet geïnteresseerd in een compromis met Japan dat de slachting van walvissen in de Zuidelijke Oceaan zal legaliseren – vandaar de naam van de missie: Operatie No Compromise. Het geven van een vangstquotum aan de walvisvaarders zal het niet legaal maken omdat je geen vangstquotum kunt legaliseren in een gevestigd walvisreservaat. Je kunt de commerciële walvisvangst niet legaliseren in de wateren ten zuiden van zestig graden zonder schending van het Antarctisch Verdrag, dat commerciële activiteiten in de wateren rond het continent van Antarctica verbiedt. De enige manier om de commerciële walvisvangst in de Zuidelijke Oceaan te legaliseren is het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan op te heffen en het Antarctisch Verdrag te ontkrachten.

Daarom zullen de schepen van Sea Shepherd terugkeren naar het reservaat in de Zuidelijke Oceaan, tenzij een vangstquotum van nul walvissen is vastgesteld.

Het doden van zelfs maar een enkele walvis is een schending van de internationale beschermingswet. Naast de bescherming van het leven van individuele walvissen zijn we ook de integriteit van het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan aan het beschermen. Walvisvaarders uit Japan of ergens anders vandaan hebben geen wettelijk recht om walvissen te doden in het reservaat.

Wij verwerpen het compromis dat wordt bemiddeld door landen als Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten met Japan. “Ik ben verbaasd dat deze landen in onderhandeling zijn met stropers”, aldus kapitein Watson. "Ze onderhandelen niet met olifantenstropers, haaienvinners en drugshandelaren, dus waarom de Japanse walvisjagers speciale aandacht te krijgen? Het antwoord is natuurlijk dat Japan een economische grootmacht is en eisen stelt die door economische druk gesteund worden. 

Yushin Maru No 1

De moordenaars

De Japanse walvisvloot, onder het_JARPAII_ plan van het Instituut voor Onderzoek naar Walvisachtigen, wil 935 dwergvinvissen en nog eens 50 gewone vinvissen vangen, en heeft gedreigd om ook bultruggen toe te voegen aan hun quotum.

JARPAII staat voor “Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic” (Japans Onderzoeksprogramma voor Walvissen onder Speciale Vergunning in het Antarctisch gebied"). JARPAII stelt dat, “volledig onderzoek zal beginnen vanaf het seizoen 2007/08 en een periode van zes jaar (inclusief twee jaar voor de haalbaarheidsstudie) is vastgesteld als de onderzoeksfase.” Sea Shepherd wil duidelijk maken dat “onderzoek” betekent: “walvissen afslachten”.

Australië heeft publiekelijk verklaard dat er geen noodzaak voor Japan is om walvissen te doden om onderzoek te doen, en het is de hele wereld duidelijk dat Japan dit “onderzoek” alleen doet zodat ze het walvisvlees commercieel kunnen verkopen. In mei 2010 heeft Australië bekend dat het zou gaan ondernemen “… een gerechtelijke actie bij het Internationale Hof van Justitie in Den Haag tegen de ‘wetenschappelijke’ walvisvangst van Japan in de Zuidelijke Oceaan. De beslissing onderstreept de inzet van de regering om een einde te maken aan het Japanse programma van zogenaamde ‘wetenschappelijke’ walvisjacht in de Zuidelijke Oceaan. Het toont ook onze betrokkenheid aan om te doen wat nodig is om wereldwijd de walvisvangst te beëindigen.”

De Japanse overheid is direct verantwoordelijk voor de voortgaande slachting, want na het bekijken van het originele JARPA-plan, pleitte ze voor de lancering van een “uitgebreid onderzoek” … “waarin dodelijke en niet-dodelijke methoden worden gecombineerd” – dat onderzoek is JARPAII. Deze jaarlijkse slachting wordt uitgevoerd in strijd met het internationale moratorium uit 1986 tegen de walvisjacht.

Steve Irwin crew

Onze Verwachtingen

Operatie Divine Wind zal onze 8ste campagne zijn door Sea Shepherd om op te treden tegen de stroperij van walvissen door de Japanse vloot in het Antarctische walvisreservaat.

2010-11: Operation No Compromise – 863 walvissen gered
2009-10: Operation Waltzing Matilda – 528 walvissen gered
2008-9: Operation Musashi – 305 walvissen gered
2007-8: Operation Migaloo – 500 walvissen gered
2006-7: Operation Leviathan – 500 walvissen gered
2005 en 2002: Campagnes ter voorbereiding op onze latere inspanningen

Door de interventies van Sea Shepherd hebben de Japanse walvisjagers al jaren verliezen geleden en ze hebben nu schulden bij de Japanse overheid voor subsidies van meer dan US $100 miljoen dollar. We gaan gestaag vooruit naar onze doelstelling om de gehele Japanse walvisvloot te laten zinken – economisch gezien.

Aftellen tot het vertrek

Onze schepen, de Steve Irwin, de Bob Barker, en de Brigitte Bardot (voorheen de Gojira) worden momenteel voorbereid om begin december te vertrekken. Wij hebben de beste bemanning die we konden krijgen geworven. Onze enige uitdaging nu is om geld in te zamelen om brandstof, reparaties, apparatuur en proviand te betalen.

Helpt U ons alstublieft bij deze inspanning!

btn_donate_sm

 
FacebookTwitterMySpaceYouTubeLinked In
Shop to Support
Photo Gallery
Donate Now